Z PPG Arahan TUGASAN III

TUGASAN III  Kulit Tugasan (Logo UPM, Nama & kod Subjek, tajuk, Nama Pensyarah dan nama ahli) i. Isi kandungan ii. Peng...

5 downloads 55 Views 355KB Size
TUGASAN III  Kulit Tugasan (Logo UPM, Nama & kod Subjek, tajuk, Nama Pensyarah dan nama ahli) i. Isi kandungan ii. Penghargaan Bab I 1.1. Pengenalan 1.2. Permasalahan kajian (Statement problem) 1.3. Objektif 1.4. Metod Kajian (temubual, soal selidik, kajian perpustakaan dan pemantauan) sekurangkurangnya dua metod Bab 2. 2.1. Definisi istilah tajuk yang penting 2.2. Anda boleh pilih tajuk sesuai dan berkaitan 2.3. Anda boleh pilih tajuk sesuai dan berkaitan Bab 3. 3.1 Hasil Kajian 3.2 Hasil Kajian (3.1 dan 3.2 anda bincangkan berdasarkan temubual, soal selidik, kajian perpustakaan dan pemantauan atau fakta drp literature) Sekurang-kurangnya dua hasil kajian jika ada tiga anda tambah sub hasil kajian 3.3.) Bab 4. Rumusasn & Cadangan penyelesaian yg konstruktif (Pandangan/kritikan/ anda kump terhadap isu yg dibincangkan.) Senarai Rujukan (1 m/s) (rujukan ilmiah – buku/ jurnal/ akhbar dll) *Lampiran (2-3 m/s) (Transkrip temubual/ jadual, keratan akhbar/majalah/online, brosur dll) Perhatian  

Hantarkan tugasan ini pada minggu ke 12 dan selewat-lewatnya pada 28 november 2015 Tugasan ini anda boleh emailkan ke email tersebut: [email protected] atau [email protected]

Disediakan Oleh: Dr. Mohd Daud Awang