Tugasan BBM3106 PJJ

BBM 3106 Teori Linguistik Semester Pertama 2017/2018 PJJ Tugasan Arahan: Pilih SATU tajuk sahaja Tajuk 1. Bloomfield Seb...

0 downloads 117 Views 70KB Size
BBM 3106 Teori Linguistik Semester Pertama 2017/2018 PJJ Tugasan Arahan: Pilih SATU tajuk sahaja Tajuk 1. Bloomfield Sebagai Tokoh Linguistik Struktural 2. Semantik Sistem Penuh Rujukan 1. Arbak Othman dan Ahmad Mahmood Musanif (2004) Teori Linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Asmah Haji Omar (2011) Teori dan Kaedah Nahu: Sejarah Pertumbuhan Aliran Pemikiran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Nor Hashimah Jalaluddin (1992) Semantik dan Pragmatik: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 5. Rujukan-rujukan lain. Format Tugasan mestilah mengandungi pengenalan, isi kandungan, kesimpulan, dan senarai bibliografi. Skema Markah Isi = 10, Bahasa = 5, Format = 2, dan Bibliografi = 3 (Jumlah = 20 markah). Panduan Menulis Tulis tangan pada kertas kajang, lengkap dengan no. matrik, dan nama (panjang antara 5-7 halaman termasuk bibliografi). Tarikh Akhir Penerimaan Tugasan 2 minggu sebelum peperiksaan akhir. Disediakan oleh: Prof. Madya Dr. Ahmad Mahmood Musanif Pensyarah kursus

1

BBM 3106 Teori Linguistik Semester Pertama 2017/2018 PJJ Penilaian Minggu 1-7 Arahan: Jawab soalan di bawah ini. Jelaskan pengertian kaedah etimologi simbolisme bunyi serta berikan contoh dalam bahasa Melayu. (10 markah)

Rujukan Modul Teori Linguistik (Unit 1) Panduan Menulis Jawapan Tulis tangan pada kertas kajang, lengkap dengan no. matrik, dan nama (panjang tidak melebihi 1 halaman). Tarikh Akhir Penerimaan Jawapan Minggu kelima semester Atau pada sesi Bersemuka Pertama. Disediakan oleh: Prof. Madya Dr. Ahmad Mahmood Musanif Pensyarah kursus

2