TOPIK TOPIK KUIZ TITAS

TOPIK/TAJUK KUIZ TITAS Arahan:         Penilaian kuiz ini adalah secara individu Pilih satu tajuk sahaja Bincan...

0 downloads 89 Views 275KB Size
TOPIK/TAJUK KUIZ TITAS Arahan:        

Penilaian kuiz ini adalah secara individu Pilih satu tajuk sahaja Bincangkan isu yang dipilih secara kritis serta kaitkan dengan semangat Tamadun Font: New Time Roman (12) atau Arial (11) Spacing 1.5 Muka surat : 4 muka surat sahaja Tulis maklumat pelajar dan hantarkan kepada UPM Holding. Rujukan: sekurang-kurangnya 3 rujukan samada buku, jurnal, makalah atau sumber internet yang menepati aspek intelektual atau ilmiah.

1. Peranan Manusia Sebagai Khalifah Terhadap Alam Dalam Menanggani Isu Alam Sekitar 2. Faktor-Faktor Kepincangan Institusi Keluarga: Di Mana Silapnya ? 3. Kenapa Malaysia Menjadi Negara Tertinggi Kes Kematian Jalan Raya, Bincangkan Punca-Punca Isu Tersebut 4. Bincangkan Bagaimana Maqasid Syariah Menjaga Harta Dapat Menyedarkan Masyarakat Islam Supaya Tidak Terlibat Dengan Rasuah Sebagai Punca Utama Kerosakan Peradaban Manusia 5. Bincangkan Bagaimana Maqasid Syariah Menjaga Maruah Dapat Meningkatkan Penghayatan Masyarakat Islam Supaya Menampilkan Akhlak Yang Baik Khususnya Dalam Industry Perfileman. 6. Budaya Keilmuan Menjadi Syarat Kepada Peradaban: Bincangkan Konsep Pembangunan Teknologi Yang Seimbang Antara Aspek Metarial Dan Spiritual

Dr. Mohd Daud Awang Pensyarah TITAS