topik 3 handout Murni

28/9/2015 KENEGARAAN TOPIK 3 Dr Murni Wan Mohd Nor Sinopsis topik 4 • CADANGAN penubuhan Malaysia • REAKSI terhadap pe...

0 downloads 135 Views 255KB Size
28/9/2015

KENEGARAAN TOPIK 3 Dr Murni Wan Mohd Nor

Sinopsis topik 4 • CADANGAN penubuhan Malaysia • REAKSI terhadap penubuhan Malaysia • PROSES penubuhan Malaysia • TENTANGAN dan MASALAH a. Brunei menarik diri b. Tentangan luar terhadap Malaysia c. Singapura keluar dari Malaysia

Hasil pembelajaran • Mengetahui latar belakang dan faktor

penubuhan Malaysia • Menghuraikan proses penubuhan Malaysia • Membincangkan cabaran penubuhan Malaysia

1

28/9/2015

CADANGAN AWAL PENYATUAN TANAH MELAYU Cadangan dari pentadbiran Inggeris • 1883 Lord Brassey - gabungan TM dengan Borneo British • 1888 dan 1932 dibincangkan oleh kabinet British • Malcolm McDonald (P/jaya Besar di AT) penyatuan pentadbiran

TM, Singapura, Brunei, Sarawak dan Sabah – sambutan dingin

• Rasional penyatuan: memudahkan pentadbiran negeri-negeri

jajahan dan naunganBritish. Cadangan dari negeri jajahan/naungan • 1955 David Marshall - Singapura bergabung Malaya • 1948 Thio Chan Bee (ahli Majlis Perundangan Singapura) -

Singapura, TM, Brunei. Sabah dan Sarawak • Ghazali Shafie (1954), Tan Cheng Lock (1955), Lee Kuan Yew

(1959) dan Tunku (1955)

CADANGAN DARIPADA TANAH MELAYU • 1955 - Tunku Abdul Rahman (dalam Persidangan UMNO)

cadangkan Singapura bergabung dengan Tanah Melayu dan capai kemerdekaan bersama. • 27 Mei 1961 - Tunku cadangkan percantuman Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei dan Borneo Utara British sebagai Persekutuan yang dinamakan “Malaysia”

STATUS POLITIK NEGERI-NEGERI DALAM GAGASAN MALAYSIA Kedudukan negerinegeri dalam cadangan pada masa itu:• Tanah Melayu (MERDEKA) • Singapura (koloni) • Sarawak, Borneo Utara British & Brunei (bawah jajahan Inggeris)

• Kemerdekaan melalui

percantuman • Kemasukan 4 buah

negeri yang belum merdeka membolehkan negerinegeri itu mendapat kemerdekaan

2

28/9/2015

FAKTOR PENDORONG PENUBUHAN PERSEKUTUAN MALAYSIA • Kemerdekaan melalui

percantuman • Persefahaman untuk

pembangunan • Keseimbangan kaum

dan perpaduan

• Bersama

membanteras komunis • Mewujudkan

kerjasama ekonomi • Bersatu dalam

hubungan antarabangsa

REAKSI AWAL TERHADAP GAGASAN MALAYSIA SINGAPURA

BRUNEI

• Sokongan penuh dari Lee

• Tidak sebulat suara

Kuan Yew dan partinya, Parti Tindakan Rakyat (PAP). • Barisan Sosialis dan Parti Rakyat Singapura menentang dan anggap usaha Inggeris untuk terus menjajah - mahukan pungutan suara diadakan

menerima • Sultan Saifuddin menyambut baik • Tetapi ada tentangan hebat daripada Parti Rakyat Brunei (A.M. Azhari) – pemberontakan bersenjata • Tidak menyertai disebabkan pergolakan politik dan beberapa tuntutan tidak berjaya dipenuhi

REAKSI AWAL TERHADAP GAGASAN MALAYSIA SABAH DAN SARAWAK • Awal – ada yang kurang bersetuju • UNKO dan Pasok Momogun,

(Sabah); PESAKA, SNAP & SUPP (Sarawak) • Sebahagian menyambut baik -

USNO (Sabah) , PANAS dan Barjasa (Sarawak) • Kebimbangan terhadap “dominasi

Malaya”

TANAH MELAYU • Sambutan baik • Kebimbangan terhadap

ketidakseimbangan kaum Melayu dan bukan Melayu. • Tentangan Parti Islam Setanah

Melayu(PAS) –beranggapan merugikan orang Melayu - lebih berminat dengan konsep MAPHILINDO.

• Dominasi politik, bahasa dan

agama • Kebimbangan kaum Cina terhadap

penguasaan ekonomi kaum Cina Singapura • Tuntutan 20 perkara (Tuntutan Sabah lebih berpengaruh)

INGGERIS • Bersetuju dengan penggabungan • Ingin menjamin keselamatan

pelaburan, kepentingan ekonomi dan ancaman komunis. • Bekerjasama dalam proses

perundingan

3

28/9/2015

20 Tuntutan Sabah 1. Agama: minta supaya Sabah tiada agama rasmi. 2. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar tetapi Inggeris turut boleh digunakan tanpa sebarang had masa. 3. Perlembagaan: baru yang difikirkan bersamaa. 4. Ketua Negara: tidak layak bertanding bagi jawatan ketua negara. 5. Nama Persekutuan: Malaysia dan bukannya Melayu Raya 6. Imigrasi: kuasa persekutuan tetapi kemasukan ke Sabah perlu mendapat kebenaran kerajaan negeri. 7. Hak Meninggalkan Persekutuan: Tiada 8. Penukaran pekerja dengan orang tempatan dilakukan dengan secepat mungkin. 9. Pegawai Inggeris dikekalkan sehingga ada orang tempatan yang layak mengambil alih jawatan berkenaan. 10. Kewarganegaraan: seorang lahir di Borneo Utara mesti diberi kewarganegaraan persekutuan

20 Tuntutan Sabah 11. Kewangan & Cukai: Borneo Utara patut ada sumber sendiri terhadap kewangan, wang pembangunan dan cukai. 12. Kedudukan Istimewa penduduk Asli: patut ada hak istimewaan seperti orang Melayu Semenanjung. 13. Kerajaan Negeri: ada sistem menteri dan ketua menteri patut dipilih oleh ahli jemaah. 14. Tempoh Peralihan: 7 tahun & kuasa perundungan negeri sendiri di kekalkan dan bukan diperuntukan oleh pusat kepada negeri. 15. Pendidikan: perkara negeri. 16. Perlindungan perlembagaan: hak dan perlindungan dipersetujui tidak boleh ditarik balik tanpa berunding dengan kerajaan negeri. 17. Wakil di Parlimen: saiz dan jumlah penduduk negeri diambilkira dan wajar melebihi jumlah yang diberikan kepada Singapura. 18. Nama Ketua Negara: Yang Dipertua Negara. 19. Nama Negeri: Sabah 20. Tanah, Hutan, Kerajaan Tempatan: kuasa kerajaan pusat ke atas tanah tidak patut merangkumi Sabah.

ASPEK UTAMA PERLEMBAGAAN DALAM PEMBENTUKAN MALAYSIA • Agama rasmi persekutuan • Bahasa rasmi persekutuan • Kedudukan istimewa kaum bumiputera di Sabah dan

Sarawak • Bidang kuasa istimewa kepada kerajaan Sabah &

Sarawak • Kerusi di Dewan Rakyat Persekutuan

4

28/9/2015

PROSES DAN PERISTIWA PEMBENTUKAN MALAYSIA •

• • • •

1961: Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) Penjelasan konsep ‘Malaysia’ – lawatan Muhibbah ke Sabah & Sarawak Ekoran daripada reaksi awal negatif sabah dan sarawak Usaha untuk kurangkan kekeliruan Dianggotai wakil TM, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei Keputusan perundingan Perlembagaan PTM 1957 asas perlembagaan Malaysia

Julai 1961:Kunjungan ke Brunei • penjelasan lanjut mengenai Malaysia • Sultan Brunei tubuhkan suruhanjaya

PROSES DAN PERISTIWA PEMBENTUKAN MALAYSIA Ogos 1961: Rundingan Singapura • Rundingan antara Tanah

Melayu dan Singapura • Mempersetujui • Singapura - autonomi

dalam pendidikan dan tenaga buruh • Kerajaan Pusat – pertahanan, hubungan luar dan keselamatan dalam negeri.

November 1961: Rundingan dengan British • Bertujuan menjamin

kedudukan Sabah dan Sarawak di dalam Malaysia • Pungutan suara dibuat • Perjanjian pertahanan England-PTM diluluskan

PROSES DAN PERISTIWA PEMBENTUKAN MALAYSIA Februari - Mac 1962 : Suruhanjaya Cobbold (SC) • Tujuan SC untuk meninjau pendapat rakyat Sabah & Sarawak tentang • • • • • • • • •

pembentukan Malaysia. Pertemuan dengan lebih 4 ribu orang dan menerima 2200 memorandum dan surat daripada pelbagai pihak Hasil laporan - 80 % rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju sertai Malaysia SC menyokong cadangan penubuhan Malaysia dan mengesyorkan beberapa perkara iaitu : Syor Suruhanjaya (lihat hlm 188 buku Ruslan Zainuddin) Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 sebagai asas Kuasa autonomi dan jaminan khas perkara tertentu kepada Sabah dan Sarawak Sabah dan Sarawak akan mempunyai ketua negeri tersendiri Kuasa imigresen dan agama dikekalkan kepada DUN Sabah dan Sarawak Peraturan kewangan akan diadakan untuk pembangunan ekonomi Sabah dan Sarawak

5

28/9/2015

PROSES DAN PERISTIWA PEMBENTUKAN MALAYSIA Julai 1962 Rundingan Pra Rang Undang-undang Malaysia • Menyelesaikan perbezaan laporan anggota Malaya dan Inggeris dalam Suruhanjaya Cobbold • Laporan/cadangan telah diselaraskan dan cadangan daripada Malaya diterima

• •

Ogos 1962 Jawatankuasa Antara Kerajaan(JAK) merangka Perlembagaan Malaysia dan menangani isu tertentu seperti memastikan hak & kepentingan penduduk Sabah & Sarawak dilindungi. Wakil daripada kerajaan Inggeris, Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura hadir. Sabah bawa usul tuntutan 20. Tuntutan 20 Sabah dibincangkan dan diambilkira Kandungan Perlembagaan Persekutuan Malaysia berasaskan laporan JAK (Laporan Feb 1963). Lihat jadual 4.14 hlm 189 buku Ruslan Zainuddin

PROSES DAN PERISTIWA PEMBENTUKAN MALAYSIA September 1962 Referendum Singapura • Untuk mendapatkan

pandangn rakyat Singapura • 70% rakyat bersetuju Perjanjian Malaysia ditandatangani di London Julai 1963 di antara kerajaan Inggeris dengan pemimpin 4 negeri gagasan – Hari Malaysia 16 September 1963

Jun 1963 Misi bangsabangsa Bersatu • Bertujuan mendapat kepastian tentang perasaan rakyat Sabah & Sarawak terhadap konsep Malaysia (rententan dakwaan Filipina dan Indonesia) • Lebih 2/3 rakyat Sabah dan Sarawak menyokong

MALAYSIA TANPA BRUNEI Tuntutan Brunei dalam Malaysia: • bilangan kerusi Dewan Rakyat dan

Parlimen • autonomi kewangan • pelaburan asal Brunei • kaedah percukaian autoriti dalam

bidang pendidikan dan kebajikan hal-hal keagamaan soal kerakyatan keselamatan Brunei kuasa ke atas minyak dan galian lain • Kedudukan/kekananan sultan dan • status negeri Brunei dalam Malaysia • • • •

2 tuntutan : kuasa ke atas minyak dan kedudukan/kekanan an Sultan tidak dapat dipenuhi Brunei tarik diri

6

28/9/2015

TENTANGAN TERHADAP MALAYSIA INDONESIA • 20 Januari 1963:Indonesia lancar dasar konfrontasi

terhadap Malaya. • 16 Jan 1963-27 Mac 1963 – tentera Indonesia

melancarkan serangan gerila di Sarawak • Julai dan Ogos 1964 – serangan di Johor dan Singapura • 20 Januari 1963 - melancarkan dasar konfrontasi

terhadap Malaya – “Ganyang Malaysia”

TENTANGAN TERHADAP MALAYSIA INDONESIA • Komunisme (Indonesia) vs Neokolonialisme (Malaya) • Indonesia menganggap “Malaysia” ialah projek neokolonialis dan

neoimperialis Inggeris. • Malaya pula beranggapan konfrontasi adalah anjuran Parti Komunis

Indonesia • “Pertembungan peribadi” Tunku and Sukarno? • Sukarno mendakwa Malaysia ialah satu struktur politik yang akan

melemahkan semangat nusantara Melayu • Idea Indonesia Raya oleh Sukarno • Sukarno dikatakan cuba mengalihkan pandangan rakyatnya – isu kewangan • Tunku cuba menonjolkan diri di peringkat antarabangsa

September 1965 Sukarno dan PKI jatuh Era Suharto hubungan baik dengan Malaysia

TENTANGAN TERHADAP MALAYSIA FILIPINA • Tuntutan bermula Jun 1962– isu milik waris Kesultanan Sulu. • 22 Jun 1962 - Filipina menuntut kepada London berdasarkan

• • • •

teks perjanjian 22 Januari 1878 dan juga pengisytiharan waris Sultan Sulu pada 1958 - British menolak Berlaku beberapa kali perundingan Filipina-Malaya. Tunku AR juga menolak tuntutan. Misi PBB - untuk meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak – memihak kepada Malaysia Filipina memutuskan hubungan diplomatik sehingga 16 Disember 1969. 1976 – Presiden Marcos memulihkan hubungan

7

28/9/2015

SINGAPURA KELUAR DARIPADA MALAYSIA Keretakan hubungan bermula pilihanraya pertama Malaysia, 1964. Faktor utama: • Persaingan politik di antara PAP dan MCA • PAP menentang UMNO & MCA dalam kempen pilihanraya 1964 • Ekonomi dan kewangan • isu duti dan cukai • sumbangan pendapatan Singapura (belanjawan 1965 – Singapura tidak puas hati • Masalah perkauman (juga rentetan persaingan parti politik PAP-MCA) • Melayu Singapura dipinggirkan • Konsep Malaysian Malaysia & meritokrasi • Konflik politik Melayu-bukan Melayu • UMNO anggap Singapura kritik kedudukan istimewa Melaya

MALAYSIA TANPA SINGAPURA • Usaha mencari jalan penyelesaian (Jun dan Ogos) gagal

kerana Singapura memburukkan lagi keadaan Lee dan Tunku menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar dari Malaysia. • 9 Ogos 1965 – Parlimen luluskan rang undang-undang pemisahan Singapura - Singapura rasmi keluar dari Malaysia • 7 Ogos 1965 –

RENUNGKAN… • Malaysia tanpa Brunei? • Malaysia tanpa Singapura? • Apakah kepentingan penubuhan Malaysia? • Apakah kepentingan proses/peristiwa utama yang terlibat

dalam penubuhan Malaysia?

8