Tajuk Tugasan BBM 5402

BBM5204/Prof Madya Dr Zaitul Azma Zainon Hamzah/Sem 2 2016-2017 Penilaian II (Tugasan) BBM5402 Tugasan ini akan menyu...

0 downloads 65 Views 27KB Size

Recommend Documents


BBM5204/Prof Madya Dr Zaitul Azma Zainon Hamzah/Sem 2 2014-2015 Penilaian II (Tugasan) BBM5402 Tugasan ini akan menyu

UPM/UPMET/TUGASAN/BBM3206/ SEMESTER PERTAMA 2017/2018/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH SENARAI TAJUK TUGASAN B

SENARAI TAJUK TUGASAN BBM 3206 Sem 2 2016/2017 Bil Matrik 1. 8. Tajuk Makna Perkataan– Sinonim (kata nama) Makna Perk

  Prof.Madya Dr. Zaitul Azma bt Zainon Hamzah Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, UPM Zazh/UPM    1 Selinker (1972

UPM/UPMET/TUGASAN/BBM3104/ SEMESTER KEDUA 2013/2014/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH BAHASA MELAYU KLASIK BBM

UPM/UPMET/TUGASAN/BBM3104/ SEMESTER PERTAMA 2015/2016/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH BAHASA MELAYU KLASIK BB

UPM/UPMET/TUGASAN/BBM3104/ SEMESTER KEDUA 2016/2017/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH BAHASA MELAYU KLASIK BBM

UPM/UPMET/TUGASAN/BBM3104/ SEMESTER PERTAMA 2014/2015/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH BAHASA MELAYU KLASIK BB

UPM/UPMET/TUGASAN/BBM3104/ SEMESTER PERTAMA 2017/2018/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH BAHASA MELAYU KLASIK BB

SKP 2204: HUBUNGAN ETNIK PJJ Garis Panduan Menyediakan Tugasan 1. KUMPULAN TUGASAN 1.1 1.2. Kumpulan: a. Satu kumpula

TAJUK TUGASAN AKHIR TITAS –SEM2 – 2015/2016 1. Tamadun Ekonomi : Perbandingan Sistem cukai Islam dan Barat 2. Tamadun P

5/18/2017 1 2 Zazh/UPM Rumusan  Idea utama analisis kontrastif adalah untuk mengenal pasti kawasan kesukaran bahasa

2/27/2017  Prof.Madya Dr. Zaitul Azma bt Zainon Hamzah  [email protected] Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, UPM Zazh/UPM

2/27/2017 Sejarah Perkembangan AK • Dari segi sejarahnya, analisis bezaan ini juga disebut sebagai analisis kontrastif