Tajuk Tugasan Akhir pdf 2016

TAJUK TUGASAN AKHIR TITAS –SEM2 – 2015/2016 1. Tamadun Ekonomi : Perbandingan Sistem cukai Islam dan Barat 2. Tamadun P...

0 downloads 134 Views 105KB Size
TAJUK TUGASAN AKHIR TITAS –SEM2 – 2015/2016

1. Tamadun Ekonomi : Perbandingan Sistem cukai Islam dan Barat 2. Tamadun Politik: Demokrasi Menurut Pandangan Islam 3. Tamadun Islam: Kajian Perkembangan Islam di negeri-negeri Pantai Timur : Pahang, Terengganu dan Kelantan 4. Tamadun Islam: Kajian Perkembangan Islam di negeri-negeri Pantai Barat : Perak, Kedah dan Pulau Pinang 5. Tamadun Malaysia : Sumbangan Tun Razak dalam Perkembangan Islam di Malaysia

ARAHAN TUGASAN i. Kumpulan Terdiri daripada 5 hingga 8 orang ( lain-lain bilangan ahli perlu berbincang dengan pensyarah) ii. Kajian hendaklah dibuat dalam TiGA Bab  Bab Satu: Pengenalan, Objektif, Kaedah Kajian  Kaedah Kajian Dua Cara iaitu rujukan bahan ilmiah dan temubual sekurang-kurangnya tiga responden  Bab Dua: Definisi istilah yg penting dan kajian-kajian lepas  Bab TIGA: isu-isu perbincangan dan hasil temubual  Kesimpulan  Rujukan iii. Penulisan dalam 15 hingga 20 muka surat iv. New Times Roman v. Spacing 1.5

PERHATIAN:  

Tugasan ini adalah 40% (asal 35%) Open leaning online 5% dimansuhkan