TAJUK 9

TAJUK 9 PERUNDANGAN •Parlimen •Dewan Rakyat •Dewan Negara •Penggubalan Undang-Undang FUNGSI BADAN PERUNDANGAN Secara u...

283 downloads 468 Views 102KB Size
TAJUK 9 PERUNDANGAN •Parlimen •Dewan Rakyat •Dewan Negara •Penggubalan Undang-Undang

FUNGSI BADAN PERUNDANGAN Secara umum: • menggubal undang-undang • kawalan terhadap kewangan • membuat pindaan perlembagaan Perkara 44 –kuasa perundangan Persekutuan adalah terletak di tangan Parlimen: • membuat, meminda atau memansuhkan undangundang • mengenakan cukai-cukai baru, tambahan atau memansuhkan mana-mana cukai • meluluskan belanjawan negara bagi satu-satu tahun tertentu

KUASA BADAN PERUNDANGAN Kuasa Perundangan ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan perkara 66-68 • Kuasa Perundangan- membuat, meminda atau memansuhkan undangundang • Cukai- cukai baru, mansuhkan cukai atau tambahan • Meluluskan belanjawan negara bagi satu-satu tahun tertentu

Kuasa Parlimen terhadap negeri • Boleh membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara yang disenaraikan dalam senarai negeri : • Melaksanakan apa-apa triti, perjanjian, konvesyen • Mengadakan persamaan undang-undang bagi dua buah negeri atau lebih • Diminta berbuat demikian oleh mana-mana badan perundangan negeri

PARLIMEN Badan perundangan Komponen : Yang di-Pertuan Agong Dewan Negara Dewan Rakyat

• Semua undang-undang yang diluluskan di peringkat persekutuan perlu melalui ketiga-tiga komponen di atas • YDPA – memberi perkenan kepada sesuatu rang undang-undang

YANG DI-PERTUAN AGONG • Ketua badan perundangan • Peranan: –Memperkenankan rang undangundang –Memanggil, memberhenti dan membubarkan persidangan Parlimen –Merasmikan persidangan Parlimen

DEWAN NEGARA Membahaskan rang undangundang degan lebih teliti

Memastikan kepentingan kerajaan-kerajaan negeri khususnya negeri-negeri yang kecil

PERANAN Forum yang membolehkan ahli-ahli politik, orang awam dan mereka yang berpengalaman membahaskan rang undangundang

Tidak boleh menolak rang undang-undang yang telah diluluskan di Dewan Rakyat tetapi bekuasa menangguhkannya

Keahlian Dewan Negara  Keanggotaan seramai 70 orang terdiri daripada : – 40 orang dilantik oleh YDPA – Dua orang wakil dari 13 buah negeridalam Persekutuan – Dua orang wakil dari Kuala Lumpur – Seorang wakil dari Labuan – Seorang wakil dari Putrajaya  Tempoh perkhidmatan senator adalah tiga tahun  Seorang tidak boleh memegang jawatan lebih dari dua penggal  Seorang senator mesti berumur 30 tahun ke atas  Tidak boleh menjadi ahli DN dan DR serentak  Tidak boleh menjadi ahli DN melalui perlantikan dan mewakili negeri secara serentak  Boleh berhenti dengan menghantar surat perletakan kepada YD DN  Kekosongan perlu diisi dalam tempoh 60 hari

DEWAN RAKYAT • Dewan yang penting kerana ahlinya dipilih secara langsung melalui pilihanraya • Kuasa lebih besar daripada Dewan Negara. • Menggubal dan meluluskan undang-undang • Semua usul rang undang-undang (kecuali rang undang-undang kewangan di DR sahaja) boleh dikemukakan di DR atau DN

Keahlian Dewan Rakyat • Ahli seramai 219 orang- Mewakili sebuah kawasan pilihanraya • Wakil rakyat mesti berumur 21 tahun ke atas • Tempoh perkhidmatan ahli lima tahun kecuali dewan dibubarkan lebih awal • Boleh berhenti dengan menghantar surat perletakan kepada YD DR • Hilang kelayakan bila tidak memenuhi syarat menjadi seorang ahli DR (termasuk jika tidak menghadiri persidangan dewan 6 bulan berturut)

Yang Dipertua Dewan/Speaker Dewan Negara • Yang Dipertua dan Timbalan Yang Dipertua mesti ahli DN

Dewan Rakyat • Dilantik di kalangan ahli dan juga bukan ahli • Jika bukan ahli dianggap ahli tambahan dan tidak boleh mengundi • Timbalan mesti ahli DR

Jawatankuasa Parlimen Pemilih Pilih ahli jawatankuas a Dewan

Hak dan Kebebasan Menimbang perkara diserahkan oleh Dewan Rakyat untuk kepentingan ahli-ahli Dewan.

Dewan

Menasihati Yang Dipertua Dewan menyediakan kemudahan dan keselesaan

Peraturan Mesyuarat Menimbang dan menyerah penyata yang diserah Dewan Negara tentang perkara-perkara berkaitan dengan peraturan mesyuarat Majlis Dewan Kira-kira Wang Negara

Periksa kira-kira dan belanja Parlimen berlandas perbelanjaan Negeri,Periksa kira-kira badan pentadbiran dan pertubuhan yang mengurus wang negeri yang akan dibentang dalam majlis Dewan,Periksa Penyata kira-kira Negara yang dibentang dalam Majlis Mesyuarat Dewan

Jawatan utama di Parlimen Kedudukan

Keterangan Tugas /Tanggungjawab

Yang Dipertua Dewan Rakyat

•Speaker pengerusi sidang Dewan Rakyat

Timbalan Yg Dipertua Dewan Rakyat

•Timbalan Speaker – 2 orang

Setiausaha Dewan Rakyat

•Ketua Pentadbir Jabatan Parlimen,urus sidang Parlimen

Ketua Pembangkang

•Dilantik dari ahli pebangkang yang disokong majoriti pembangkang. •Ketuai pembangkang Dewan Rakyat.

Ketua Whip

•Gelaran diberi ahli Parlimen dilantik untuk menentukan kehadiran ahli bagi sokong usul/tindakan kedua-dua parti.

Ketua Majlis

•Ketua parti memerintah, iaitu PM yang berperanan tentukan tarikh mesyurat

SUMBER UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA Undang-undang Malaysia

Undang-undang Bertulis

Perlembagaan Persekutuan Malaysia

Perundangan (Legislation)

Perundangan Subsidiari

English Law

Undang-undang Tidak Bertulis

Undang-undang Islam / Syariah

Perlembagaan Negeri-negeri

Keputusan Hakim (Judicial Precedent)

Common Law

Adat Tempatan (Local Customs)

Rukun Ekuiti

JENIS RANG UNDANG-UNDANG Rang Undang-Undang Awam

• Dibentangkan oleh menteri, mewakili kerajaan dan melibatkan kepentingan awam

Rang Undang-Undang Persendirian

• Melibatkan pertubuhan, persatuan, perbadanan atau orang tertentu sahaja

Rang Undang-Undang Ahli Persendirian

• Dibentangkan oleh ahli parlimen daripada parti pembangkang

Rang Undang-Undang Hibrid

• Dibentangkan oleh ahli parlimen (mewakili parti pemerintah atau pembangkang) yang difikirkan mempunyai kepentingan tertentu

Klasifikasi undang-undang Undang-undang Awam :Mengawal hubungan antara individu dengan negara

Undang-undang Antarabangsa:- melibatkan hubungan sebuah negara dengan negara lain

Undang-undang Persendirian:- perkaraperkara yang menjejaskan hak-hak dan tanggungjawab individu

• Undang-undang Perlembagaan : -menetapkan hak individu dalam negara (contoh : ketinggian parlimen, hak asasi rakyat dan hak warganegara)

•Undang-undang Antarabangsa Awam – mengatasi sempadan antarabangsa antara dua negara

•Kontrak- perjanjian. Elemenelemen penting adanya tawaran, penerimaan tawaran berkaitan kontrak.

•Undang-undang •Undang-undang jenayah :Antarabangsa Persendiriansoal kesalahan-kesalahan yang dikenali sbg ‘konflik undangdilakukan oleh undang’- sebahagian daripada individuterhadap negara undang-undang perbandaran. Mengandungi peraturan yang memandu hakim

•Tort- obligasi yang dikenakan oleh undang-undang. Perlanggaran atau salah laku tugas am •Amanah- obligasi bersama/ sama rata mengikat seorang pemegang amanah untuk menjaga harta

PENGGUBALAN RANG UNDANGUNDANG • Semua undang-undang yang digubal perlu melalui beberapa tahap tertentu iaitu Dewan Rakyat, Dewan Negara dan YDPA • Jabatan Peguam Negara bertanggungjawab menasihati dan membantu menyediakan rang undang-undang sebelum dibawa ke mesyuarat kabinet • Rang undang-undang yang dibawa ke Parlimen perlu melalui bacaan pertama, bacaan kedua, peringkat jawatankuasa dan bacaan ketiga

Proses Penggubalan • Menteri dan pegawai-pegawai kementeriannya akan merangka dasar rang undang-undang dengan mendapat nasihat dari Jabatan Peguam Negara • Menteri akan mendapatkan kelulusan dari Kabinet bagi dasar rang undang-undang • Selepas dipersetujui oleh Kabinet, samada dengan pindaan atau tidak, rang undang-undang dicetak dan dikemukakan kepada Parlimen. • Rang Undang-undang dibentangkan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara : Bacaan pertama, Bacaan kedua, Peringkat Jawatankuasa dan Bacaan ketiga • Rang undang-undang yang telah diluluskan oleh kedua-dua Dewan akan dipersembahkan kepada YDPA untuk mendapat perkenan • Rang undang-undang yang telah diperkenankan oleh YDPA akan dicap Mohor Besar Persekutuan • Rang undang-undang diwartakan untuk dilaksanakan

Peringkat

Tindakan

Bacaan pertama

•Menteri baca buat pertama kali tajuk rang dan beritahu secara lisan bila bacaan kedua.

Bacaan kedua

•Rang undang-undang dibahas , prinsip am serta pengaruh & implikasi kepada rakyat dan negara dibincang. •Menteri jawab segala pertanyaan sidang dewan •Rang diundi untuk dapatkan kelulusan melalui majoriti mudah atau majoriti dua per tiga.

Jawatakankuasa

• Rang dibentang di peringkat jawatankuasa untuk dibahas dengan teliti dan melihat semua pasal , jadual dan pendahuluan rang undang-undang serta pindaan yang disesuai dibuat.

Bacaan Ketiga

•Menteri usul Dewan supaya rang undang-undang itu diluluskan. •Undian dibuat kali kedua sebelum diluluskan.