tajuk 1 murni

28/09/2015 KENEGARAAN: TAJUK 1 Dr. Murni Wan Mohd Nor SEJARAH AWAL MALAYSIA • 1. Masyarakat dan sistem pemerintahan tr...

0 downloads 58 Views 287KB Size

Recommend Documents


19/10/2015 TAJUK 6 DEMOKRASI BERPARLIMEN Dr Murni Wan Mohd Nor SINOPSIS TOPIK • Konsep • Demokrasi • Demokrasi berparl

TAJUK 1 SEJARAH AWAL MALAYSIA Masyarakat dan sistem pemerintahan tradisional Masyarakat zaman pra-sejarah Masyarakat

28/09/2015 KENEGARAAN TAJUK 2 Dr Murni Wan Mohd Nor PERJUANGAN MENCAPAI KEMERDEKAAN • Penentangan terhadap Inggeris •

TAJUK 10 KEHAKIMAN Kehakiman dan undang-undang Struktur dan fungsi mahkamah Hakim Perlantikan Hakim Tribunal Kod E

TAJUK 7 SISTEM PERSEKUTUAN Konsep asas persekutuan Pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan negeri Pentadbiran

TAJUK 6 Demokrasi Berparlimen •Konsep demokrasi berparlimen •Pilihan raya •Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia DEMOKRASI

TAJUK 8 EKSEKUTIF •Eksekutif •Perdana Menteri •Kabinet •Kabinet Malaysia •Konsep Kabinet Bayangan •Kementerian dan Perk

TAJUK 11 DASAR-DASAR SOSIAL •Dasar-dasar sosial •Dasar Pendidikan Negara •Dasar Kebudayaan Kebangsaan •Dasar Pembangunan

28/9/2015 KENEGARAAN TOPIK 3 Dr Murni Wan Mohd Nor Sinopsis topik 4 • CADANGAN penubuhan Malaysia • REAKSI terhadap pe

TAJUK 12 Dasar-dasar Pembangunan Negara •Rancangan pembangunan •Rangka rancangan jangka panjang/Rancangan lima tahun •Da

TAJUK 14: PEMBINAAN NEGARA-BANGSA Konsep negara-bangsa Rukun Negara Masyarakat majmuk Integrasi nasional Isu dan ca

TAJUK 5 RAJA BERPERLEMBAGAAN Latar belakang dan konsep asas Yang Di Pertuan Agong Majlis Raja-Raja 1 LATAR BELAKAN

M’sia, S’pore equally to blame for haze Amir Ali July 23, 2013 It is time Malaysia and Singapore stop blaming Indonesia

TAJUK 13 HUBUNGAN DAN DASAR LUAR NEGARA •Jenis hubungan luar •Dasar luar negara: prinsip dan pertimbangan •Kerjasama ser

TAJUK 2 PERJUANGAN MENCAPAI KEMERDEKAAN •Penentangan penjajahan •Penentangan secara bersenjata •Gerakan nasionalisme •P

TAJUK 9 PERUNDANGAN •Parlimen •Dewan Rakyat •Dewan Negara •Penggubalan Undang-Undang FUNGSI BADAN PERUNDANGAN Secara u

TAJUK 3 PENUBUHAN PERSEKUTUAN MALAYSIA - Cadangan, reaksi dan proses penubuhan Malaysia - Tentangan dan masalah 1 CA

TAJUK 4 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA • Konsep perlembagaan • Asas Perlembagaan Persekutuan Malaysia • Unsur tradisi

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/BR06/AJR BORA

UPM/UPMET/TUGASAN/BBM3206/ SEMESTER PERTAMA 2017/2018/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH SENARAI TAJUK TUGASAN B