skp2204 penilaian

Penilaian • Ujian Petengahan Sem. (30%) Jawab 3 dari 5 soalan esei/ ± 2 jam Tajuk: Minggu 1 - 7 Tarikh/Masa: UPM ...

0 downloads 101 Views 53KB Size
Penilaian •

Ujian Petengahan Sem. (30%) Jawab 3 dari 5 soalan esei/ ± 2 jam Tajuk: Minggu 1 - 7 Tarikh/Masa: UPM E&T (PPL)Tugasan: (30%) Kump.: 3-5 pelajar Daftar berakhir: M3 selepas F2F 1 Serah: 2 minggu sebelum PA

Peperiksaan Akhir (40%) 60 Soalan objektif/ ± 90 minit Setiap soalan, 4 pilihan jawapan Tajuk: Semua (komprehensif) Tarikh/ Masa: UPM E&T (PPL)