SENARAI TAJUK TUGASAN BBM 3206

SENARAI TAJUK TUGASAN BBM 3206 Sem 2 2016/2017 Bil Matrik 1. 8. Tajuk Makna Perkataan– Sinonim (kata nama) Makna Perk...

1 downloads 159 Views 82KB Size
SENARAI TAJUK TUGASAN BBM 3206 Sem 2 2016/2017

Bil Matrik 1.

8.

Tajuk Makna Perkataan– Sinonim (kata nama) Makna Perkataan– Sinonim (kata kerja) Makna Perkataan– Sinonim (kata adjektif) Makna perkataan- Antonim (kata nama) Makna perkataan- Antonim (kata kerja) Makna perkataan- Antonim (kata adjektif) Perubahan Makna dalam Bahasa Melayu Homofon

9.

Homograf

10.

Homonim

11.

Polisemi

12.

Makna Leksikal dan Makna Ayat

13.

Medan Makna

14. 15.

Penguasaan semantik dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah Aspek Semantik dalam cerpen

16.

Aspek Semantik dalam Iklan Radio

17.

Unsur Semantik dalam Lagu Melayu Moden Aspek Semantik dalam Soalan Ujian dan Peperiksaan Aspek Semantik dalam Puisi Tradisional

2. 3. 4. 5. 6. 7.

18. 19.

Nama

20.

Aspek Semantik dalam Puisi Moden

21.

Pemerolehan

Semantik

dalam

Tandatangan

kalangan kanak-kanak Melayu 22.

Pemerolehan Semantik dalam kalangan kanak-kanak bukan Melayu Aspek semantik dalam novel moden

23. 24.

Aspek Semantik dalam Laporan Sukan Bola Sepak Penggunaan kiasan dalam teks ucapan. Aspek semantik dalam komunikasi siber Semantik dalam Bahasa Pengacara Televisyen Semantik dalam bidang Perundangan

25. 26. 27. 28. 29.

34.

Unsur Semantik dalam iklan Minuman Unsur Semantik dalam Iklan Makanan Unsur Semantik dalam Iklan Produk Kecantikan Wanita Unsur Semantik dalam Iklan Produk Kecantikan Lelaki/Jejaka Unsur Semantik dalam Iklan Produk Kesihatan Ketaksaan dalam ayat

35.

Ketaksaan dalam perbualan

36. 37.

Implikatur dalam Perbualan Penekanan semantik dan pragmatik dalam pengajaran bahasa Melayu Kajian-kajian semantik di Malaysia

30. 31. 32. 33.

38.

Nota: Pilih salah satu tajuk sahaja.

Format Penulisan Tugasan BBM 3206

1. Pendahuluan : Konsep tajuk yang dibahas 2. Pengertian dan konsep semantik. Teori semantik yang menjadi pilihan 3. Persembahan isi tugasan (mengikut objektif ) a. Perbincangan – mesti kritis dan argumentif serta diberikan contoh yang sesuai b. Implikasi 4. Kesimpulan 5. Bibliografi

Tarikh Hantar : Pada atau sebelum 20 April 2017