SENARAI TAJUK TUGASAN BBM 3206

UPM/UPMET/TUGASAN/BBM3206/ SEMESTER PERTAMA 2017/2018/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH SENARAI TAJUK TUGASAN B...

0 downloads 180 Views 81KB Size
UPM/UPMET/TUGASAN/BBM3206/ SEMESTER PERTAMA 2017/2018/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH

SENARAI TAJUK TUGASAN BBM 3206 Semester 1 2017- 2018 Bil Matrik 1.

8.

Tajuk Makna Perkataan– Sinonim (kata nama) Makna Perkataan– Sinonim (kata kerja) Makna Perkataan– Sinonim (kata adjektif) Makna perkataan- Antonim (kata nama) Makna perkataan- Antonim (kata kerja) Makna perkataan- Antonim (kata adjektif) Perubahan Makna dalam Bahasa Melayu Kepelbagaian makna

9.

Polisemi

10.

Makna Leksikal dan Makna Ayat

11.

Medan Makna

12.

Aspek Semantik dalam cerpen

13.

Aspek Semantik dalam Iklan Radio

14.

Unsur Semantik dalam Lagu Melayu Moden Aspek Semantik dalam Puisi Tradisional

2. 3. 4. 5. 6. 7.

15.

Nama

16.

Aspek Semantik dalam Puisi Moden

17.

Pemerolehan Semantik dalam kalangan kanak-kanak Melayu

18.

Pemerolehan Semantik dalam kalangan kanak-kanak bukan Melayu Aspek semantik dalam novel moden

19. 20. 21.

Aspek Semantik dalam Laporan Sukan Bola Sepak Penggunaan kiasan dalam teks

Tandatangan

UPM/UPMET/TUGASAN/BBM3206/ SEMESTER PERTAMA 2017/2018/ PROF.MADYA DR. ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH

ucapan. Aspek semantik dalam komunikasi siber Semantik dalam Bahasa Pengacara Televisyen Semantik dalam bidang Perundangan

22. 23. 24. 25.

29.

Unsur Semantik dalam iklan Minuman Unsur Semantik dalam Iklan Makanan Unsur Semantik dalam Iklan Produk Kecantikan Wanita Unsur Semantik dalam Iklan Produk Kecantikan Lelaki/Jejaka Ketaksaan dalam ayat

30.

Ketaksaan dalam perbualan

31. 32.

Implikatur dalam Perbualan Penekanan semantik dan pragmatik dalam pengajaran bahasa Melayu Kajian-kajian semantik di Malaysia

26. 27. 28.

33.

Nota: Pilih salah satu tajuk sahaja.

Format Penulisan Tugasan BBM 3206

1. Pendahuluan : Konsep tajuk yang dibahas 2. Pengertian dan konsep semantik. Teori semantik yang menjadi pilihan 3. Persembahan isi tugasan (mengikut objektif ) a. Perbincangan – mesti kritis dan argumentif serta diberikan contoh yang sesuai b. Implikasi 4. Kesimpulan 5. Bibliografi Tarikh Hantar : Pada atau sebelum 30 November 2017