Poster English and Welsh

18 JUNE 2015 Cyfarthfa Cast le, Cyfarthfa P ark, Brecon Road, Merthyr Tydfil, CF47 8RE designed by www.artsfactory.co...

0 downloads 11 Views 3MB Size
18 JUNE 2015

Cyfarthfa Cast le, Cyfarthfa P ark, Brecon Road, Merthyr Tydfil, CF47 8RE

designed by www.artsfactory.co.uk

The award-winning fesTYval is back! Building on the success of last year’s awardwinning event, CHC, CREW and Building Enterprise are once again hosting fesTYval. See how we transform the former Cyfarthfa Castle Grammar School into a stimulating, fun and engaging event to celebrate the housing sector’s role in regenerating communities across Wales.

B #fesTYval

18 MEHEFIN 2015 Castell Cyfarthfa, Parc Cyfarthfa, Heol Aberhonddu, Merthyr Tudful, CF47 8RE

dyluniwyd gan www.artsfactory.co.uk

Mae fesTYval yn ôl! Gan adeiladu ar lwyddiant digwyddiad a enillodd wobrau y llynedd, mae CHC, CREW ac Adeiladu Menter unwaith eto’n cynnal fesTYval. Gwelwch sut y byddwn yn trawsnewid Ysgol Ramadeg Castell Cyfarthfa yn ddigwyddiad hwyliog a diddorol tu hwnt i ddathlu rôl y sector tai mewn adfywio cymunedau ledled Cymru.

B #fesTYval