pjj Individu 10% edited

SENARAI TAJUK TUGASAN INDIVIDU (10%) (SEMESTER KEDUA SESI 2014/2015)-PJJ UPM ET NAMA KURSUS :HUBUNGAN ETNIK KOD KURSUS...

0 downloads 75 Views 100KB Size
SENARAI TAJUK TUGASAN INDIVIDU (10%) (SEMESTER KEDUA SESI 2014/2015)-PJJ UPM ET NAMA KURSUS

:HUBUNGAN ETNIK

KOD KURSUS

:SKP2204

PROGRAM

:KUIZ 10 % (TUGASAN INDIVIDU) PENGESAHAN DAFTAR TAJUK

Bil

No. Matrik

Nama Pelajar

Tandatangan & Tarikh

1

KEMUNCULAN MASYARAKAT MAJMUK DI MELAKA

2

4

ANTARA KESEPADUAN SOSIAL DAN PERPADUAN KAUM SENARAI KUMPULAN ETNIK, SUBETNIK DI MALAYSIA MENURUT PERLEMBAGAAN NEGARA STEREOTAIP : DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH

5

RAS : DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH

6

RASISME : DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH

7 8

ETHNOSENTRISME : DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH ETNISITI : DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH

9

PREJUDIS : DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH

3

10 11

DISKRIMINASI : DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH SEGREGASI : DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH

12

ASIMILASI : DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH

13

AKULTURASI : DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH

15

AMALGAMASI : DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH

16

18

DASAR EKONOMI BARU : DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH PERLEMBAGAAN : DEFINISI, KONSEP, HURAIAN DAN CONTOH MALAYAN UNION : HURAIKAN

19

SURUHANJAYA REID : HURAIKAN

20

22

UNSUR-UNSUR TRADISI DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN BAHASA MELAYU : DEFINISI, HURAIAN DAN KEPENTINGAN KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG MELAYU

23

KEDUDUKAN RAJA-RAJA MELAYU

24

PERJANJIAN 20 SABAH : HURAIKAN

25

PERJANJIAN 18 SARAWAK : HURAIKAN

26

SENARAI PARTI-PARTI POLITIK DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH

17

21

DI

SABAH

:

27

28

AGAMA-AGAMA BESAR DUNIA : ISLAM, KRISTIAN, BUDHA, HINDU, SIKH, JAINISME, JUDAISME, SHINTO, BAHAI, ZOROASTRIANISME : FOKUS KEPADA SEJARAH, NILAI-NILAI MURNI, AJARAN, PERAYAAN, UPACARA, NAMA KITAB AUTORITI, DAN AMALAN (PILIH SATU SAHAJA) KEPERLUAN AGAMA KEPADA MANUSIA

29

SEGREGASI : DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH

30

INTEGRASI : DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH

31

DEMOKRASI BERPARLIMEN : HURAIKAN

32

RAJA BERPERLEMBAGAAN : HURAIKAN

33

HAK MENGAMALKAN AGAMA MASING-MASING

34

HAK ASASI RAKYAT MALAYSIA

35

KEDUDUKAN ISTIMEWA KAUM BUMIPUTERA

36

39

LAMBANG-LAMBANG NEGARA DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH SEKOLAH KEBANGSAAN DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH RUKUN TETANGGA DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH RUMAH TERBUKA DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH

40

LATARBELAKANG PENDIDIKAN BANGSA MELAYU

41

SEKOLAH VERNAKULAR : HURAIKAN

42

LAPORAN RAZAK 1956 : HURAIKAN

43

LAPORAN RAHMAN TALIB 1960 : HURAIKAN

44

AKTA PENDIDIKAN 1961 : HURAIKAN

45

50

SEKOLAH WAWASAN DEFINISI, HURAIAN DAN CONTOH KEPELBAGAIAN MAKANAN ETNIK RUANG PERPADUAN KAUM KEPELBAGAIAN PERAYAAN ETNIK RUANG PERPADUAN KAUM KEPELBAGAIAN MAJLIS PERKAHWINAN ETNIK RUANG PERPADUAN KAUM KEPELBAGAIAN KESENIAN ETNIK RUANG PERPADUAN KAUM MEDIA DAN PERPADUAN KAUM

51

WAWASAN 2020. HURAIKAN

52

NATIONALISME : HURAIKAN

53

PATRIOTISME : HURAIKAN

54

UNSUR-UNSUR PERPADUAN DALAM PERLEMBAGAAN LANGKAH-LANGKAH PEMUPUKAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA LANGKAH-LANGKAH MEMANTAPKAN HUBUNGAN ETNIK

37 38

46 47 48 49

55 56

57

KRONOLOGI PERLEMBAGAAN MALAYSIA

58

60

LANGKAH-LANGKAH MENGELAK PERISTIWA 13 MEI 1969 ISU-ISU PERKAUMAN DAN ISU –ISU SENSITIVITIF : SUATU PENGERTIAN ISU-ISU SENSITIF SEMASA PILIHANRAYA

61

BUDAYA ZIARAH MERAPATKAN

62

KEPENTINGAN

59

MASYARAKAT

JURANG ETNIK

INTERAKSI BERLAINAN

DI

AGAMA

KALANGAN

DALAM

KONTEKS

HUBUNGAN ETNIK 63

MASYARAKAT

DALAM

PERSPEKTIF

SEJARAH

DAN

INTERAKSI DENGAN ETNIK BERJIRAN. 64

TRANSFORMASI SOSIO-BUDAYA MASYARAKAT ORANG ASLI

:

KAJIAN

KES

DI

KG.SEGAN

BINTULU

SARAWAK 65

BUDAYA, ETNIK

ADAT

RESAM

JAKUN

:

DAN

KAITAN

PANTANG

DENGAN

LARANG

ETNIK

DAN

ETNISITI. 66

ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM MASYARAKAT ORANG

ASLI:

TUMPUAN

KAJIAN

DI

KALANGAN

ETNIK TEMIAR, PERAK 67

AGAMA ASAS PERPADUAN DAN KEAMANAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM,KRISTIAN, BUDHA,HINDU DAN AGAMA WARISAN.

68

UNSUR-UNSUR

TRADISI

MALAYSIA:PERANAN

DALAM

PERLEMBAGAAN

DALAM

PERPADUAN

MASYARAKAT BERBILANG KAUM DI MALAYSIA. 69

KONSEP PERAYAAN ‘RUMAH TERBUKA’ MULTIETNIK : PERANAN KE ARAH PERPADUAN ETNIK.

70

HUBUNGAN

ETNIK

DI

SARAWAK:TUMPUAN

KAJIAN

TERHADAP ASPEK PERPADUAN DI KALANGAN ETNIK PENAN ISLAM DAN PENAN BUKAN ISLAM. 71

PERSEPSI

ETNIK

TERHADAP

HUBUNGAN

BUMIPUTERA ETNIK

NON DI

MUSLIM SARAWAK:

TUMPUAN KAJIAN DI KALANGAN ETNIK PENAN NON MUSLIM BINTULU SARAWAK. 72

GEJALA

BUDAYA

KAJIAN MEMBENTUK

LEPAK

TERHADAP KE

ARAH

DI

KALANGAN

REMAJA:

FAKTOR-FAKTOR PERMISAHAN

YANG

HUBUNGAN

HARMONIS ANTARA ETNIK DI BAHAGIAN BINTULU SARAWAK. 73

KAJIAN

KEFAHAMAN

AGAMA

DI

KALANGAN

MAHASISWA/I PJJ UPM SERDANG SELANGOR

:

KAITAN DENGAN HUBUNGAN ETNIK. 74

PENERIMAAN HUBUNGAN ETNIK PELBAGAI RAS DAN ETNISITI : KAJIAN DI KALANGAN KAKITANGAN

AKADEMIK UPM SERDANG SELANGOR

Peringatan : o Penulisan tugasan (individu) perlu disediakan mengikut format berikut (10 markah): ¡ Pengenalan ¡ Isi Perbincangan ¡ Kesimpulan ¡ Senarai rujukan ¡ Lampiran (keratan akhbar,jadual, gambar dll sekiranya ada) o Esei perlu ditaip (komputer) menggunakan tulisan Arial saiz 11 dengan barislangkau 1.0 (1.0 spacing) o Jumlah halaman ialah di antara 1-10 halaman tidak termasuk lampiran (Lampiran jika perlu sahaja). o Tugasan perlu dijilid mudah (memadai binding tape sahaja) dan kemas. o Bentuk asas rujukan dlm teks menggunakan sistem Pengarang-tarikhhalaman. Cth : Ahwaz Ahmad Nasir. 2015. Tamadun Manusia. Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jil.1.c.2. Kuala Lumpur. o Setiap pelajar dibenarkan memilih SATU sahaja daripada tajuktajuk di atas. o Tarikh serahan adalah pada atau antara MINGGU 6 dan 7