pdfczeHTML slides

Značky HTML Jakub Vrána HTML–tvorné značky {hypertext markup language} záhlaví dokumentu název dokumentu tělo do...

0 downloads 60 Views 442KB Size
Značky HTML Jakub Vrána

HTML–tvorné značky

{hypertext markup language} záhlaví dokumentu název dokumentu tělo dokumentu vložení metainformací

Základní tvar dokumentu

Název dokumentu Tělo dokumentu

Tělo dokumentu background bgcolor text link vlink alink

obrázek na pozadí ! barva pozadí ! barva obyčejného textu ! barva odkazu ! barva prohlédnutého odkazu ! barva aktivního odkazu ! [#rrggbb | jméno]

Metainformace http-equiv doplnění informace v hlavičce name jméno content obsah

HTML entity < > &  

< (menší než) > (větší než) & (ampersand) (pevná mezera)

komentáře

Stránkotvorné značky

{paragraph}
{line break} {horizontal rule} - {heading} {anchor}

odstavec zlom řádku vodorovná čára nadpis odkaz

Formát odstavce

zarovnání ! [right | center | justify]
vyčištění okolí ! [all | left | right] vycentrování ! naformátovaný text kontejner na objekty kontejner na text citace

Vodorovná čára size width align noshade

tloušťka ! šířka na obrazovce ! zarovnání ! potlačení stínování !

Odkaz href name title accesskey

odkaz na dokumenty vytvoření částí dokumentu nápovědný text přístupová klávesa [x]

odkaz

Formátování Fyzické × Logické size color face

přímá úprava písma ! velikost písma [ 1–7] barva [#rrggbb | jméno] řez písma

základní nastavení písma !

Fyzické formátování

{bold} {italic} {underline} {superscript} {subscript} {teletype}

tučné písmo kurzíva podtržení ! horní index dolní index pevná šířka znaku

Logické formátování

{emphasized} zvýraznění silné zvýraznění ukázka kódu vstup z klávesnice

Seznamy • {unordered list} {ordered list} {list item} {definition list} {definition term} {def. description}

  nesetříděný seznam setříděný seznam položka seznamu seznam definic pojem vysvětlující text

  Příklad seznamu
   • První položka
  • První položka
  • • Druhá položka
  • Druhá položka 1. První vnořená položka
  • První vnořená položka
  • 2. Druhá vnořená
  • Druhá vnořená položka
  • položka


  Atributy seznamů
   type

   podoba značky ! [circle, disc, square]

   type start

   podoba značky ! [1 | i | I | a | A] číslování od !

  • value

   číslování od této značky dále !

   Obrázky src URL obrázku align zarovnání ! [left | right | middle | ...] alt informace pro textové klienty border rámeček obrázku s odkazem ! width, height rozměry v pixelech vspace, hspace mezera okolo obrázku !

   Obrázky s klikou indikace obrázku s klikou deklarace oblastí definice oblasti shape coords href nohref alt

   tvar [rect | circle | polygon] souřadnice odkaz v dané oblasti není odkaz pomocný text

   Příklad obrázku s klikou

   Tabulky tabulka {table row} řádka
   {table heading} políčko nadpisu {table data} datové políčko

   Příklad tabulky 1. řádek, 1. sloupec
   1. řádek, 1. sloupec 1. řádek, 2. sloupec
   2. řádek, 1. sloupec 2. řádek, 2. sloupec
   2. řádek, 1. sloupec

   1. řádek, 2. sloupec 2. řádek, 2. sloupec

   Formát tabulky border cellspacing cellpadding width align bgcolor

   okraj velikost mezer mezi buňkami vzdálenost dat od okraje šířka zarovnání ! [center | right] barva pozadí !

   Atributy tabulky ,
   , align vodorovné zarovnání [center | right] valign svislé zarovnání [top | bottom | middle] bgcolor barva pozadí !

   , colspan spojení více sloupců rowspan spojení více řádek nowrap nezalamovat obsah buněk !

   Rámy deklarace rámů rows cols

   src name

   rozdělení okna na řádky a sloupce [* | 200 | 20% | 3*]

   definice rámů zdrojový dokument rámu jméno rámu

   klienti nepodporující rámy

   Příklad dokumentu s rámy Dokument pro klienty nepodporující rámy. Obsah

   Úpravy rámů frameborder scrolling noresize marginheight marginwidth

   rámeček [yes | no | 0] přikáže, zakáže posouvání [yes | no | auto] znemožní změnu velikosti šířka okraje výška okraje

   Odkazy na rámy cílový rám [jméno |

   _blank | _self | _parent | _top]

   target href

   základ pro odkaz základní rám pro odkaz základ pro odkaz na dokument

   Formuláře

   formulář vstupní pole vstupní textová oblast menu

   Formulář action method enctype target

   co se s daty formuláře provede jak se to provede [get | post] jakého jsou data druhu cílové okno   Příklad formuláře Jméno: E-mail: Zpráva: Stránky se mi: Líbí Nelíbí   Vstupy formulářů TEXT, PASSWORD CHECKBOX RADIO HIDDEN FILE SUBMIT RESET

   jednoduchý, skrytý text zaškrtávací políčko přepínač skrytý prvek odeslání celého souboru tlačítko pro odeslání tlačítko pro vynulování

   Atributy vstupů name value size maxlength checked disabled readonly

   identifikátor hodnota velikost vstupního pole maximální délka vstupu indikátor výběru prvek nelze vybrat prvek nelze změnit

   Vstupní textová oblast name identifikátor rows, cols počet řádků, sloupců wrap zalamování na konci řádku !! [off | soft | hard] Text, který se na začátku zobrazí ve vstupním poli.

   Výběrový seznam name size multiple

   value selected

   identifikátor položky velikost menu možnost vybrat více položek

   položka nabídky text odeslaný formulářem vybraná položka

   XHTML Rozdíly XHTML 1.0 proti HTML 4.01: • Značky a atributy jsou psány malými písmeny • Nepárové značky musí být ukončeny:
   • Hodnoty atributů jsou vždy obaleny uvozovkami • Přepínače musí mít stejnojmennou hodnotu • Dokument musí být uvozen a správným

   Závěr Literatura Stránky v HTML na WWW World wide web consortium (http://www.w3.org) HTML Reference Library (HomeSite) Jiří Kosek: HTML – tvorba dokonalých WWW stránek

   Další studium dynamické prvky (JavaScript, PHP, databáze) moderní rysy (styly, XHTML)

   Značky HTML Jakub Vrána

   1

   1

   HTML–tvorné značky

   {hypertext markup language} záhlaví dokumentu název dokumentu tělo dokumentu vložení metainformací

   2

   2

   Základní tvar dokumentu

   Název dokumentu Tělo dokumentu 3

   3

   Tělo dokumentu background bgcolor text link vlink alink

   obrázek na pozadí ! barva pozadí ! barva obyčejného textu ! barva odkazu ! barva prohlédnutého odkazu ! barva aktivního odkazu ! [#rrggbb | jméno] 4

   4

   Metainformace http-equiv doplnění informace v hlavičce name jméno content obsah

   5

   5

   HTML entity < > &  

   < (menší než) > (větší než) & (ampersand) (pevná mezera)

   komentáře

   6

   Stránkotvorné značky

   {paragraph}
   {line break} {horizontal rule} - {heading} {anchor}

   odstavec zlom řádku vodorovná čára nadpis odkaz

   7

   7

   Formát odstavce

   zarovnání ! [right | center | justify]
   vyčištění okolí ! [all | left | right] vycentrování ! naformátovaný text kontejner na objekty kontejner na text citace 8

   Vodorovná čára size width align noshade

   tloušťka ! šířka na obrazovce ! zarovnání ! potlačení stínování !

   9

   Odkaz href name title accesskey

   odkaz na dokumenty vytvoření částí dokumentu nápovědný text přístupová klávesa [x]

   odkaz 10

   Formátování Fyzické × Logické size color face

   přímá úprava písma ! velikost písma [ 1–7] barva [#rrggbb | jméno] řez písma

   základní nastavení písma ! 11

   Fyzické formátování

   {bold} {italic} {underline} {superscript} {subscript} {teletype}

   tučné písmo kurzíva podtržení ! horní index dolní index pevná šířka znaku

   12

   Logické formátování

   {emphasized} zvýraznění silné zvýraznění ukázka kódu vstup z klávesnice

   13

   Seznamy   • {unordered list} {ordered list} {list item} {definition list} {definition term} {def. description}

    nesetříděný seznam setříděný seznam položka seznamu seznam definic pojem vysvětlující text

    14

    Příklad seznamu
     • První položka
    • První položka
    • • Druhá položka
    • Druhá položka 1. První vnořená položka
    • První vnořená položka
    • 2. Druhá vnořená
    • Druhá vnořená položka
    • položka
    15

    Atributy seznamů
     type

     podoba značky ! [circle, disc, square]

     type start

     podoba značky ! [1 | i | I | a | A] číslování od !

    • value

     číslování od této značky dále ! 16

     Obrázky src URL obrázku align zarovnání ! [left | right | middle | ...] alt informace pro textové klienty border rámeček obrázku s odkazem ! width, height rozměry v pixelech vspace, hspace mezera okolo obrázku !

     17

     Obrázky s klikou indikace obrázku s klikou deklarace oblastí definice oblasti shape coords href nohref alt

     tvar [rect | circle | polygon] souřadnice odkaz v dané oblasti není odkaz pomocný text 18

     Příklad obrázku s klikou

     19

     Tabulky tabulka {table row} řádka
     {table heading} políčko nadpisu {table data} datové políčko

     20

     Příklad tabulky 1. řádek, 1. sloupec
     1. řádek, 1. sloupec 1. řádek, 2. sloupec
     2. řádek, 1. sloupec 2. řádek, 2. sloupec
     2. řádek, 1. sloupec

     1. řádek, 2. sloupec 2. řádek, 2. sloupec 21

     Formát tabulky border cellspacing cellpadding width align bgcolor

     okraj velikost mezer mezi buňkami vzdálenost dat od okraje šířka zarovnání ! [center | right] barva pozadí !

     22

     22

     Atributy tabulky ,
     , align vodorovné zarovnání [center | right] valign svislé zarovnání [top | bottom | middle] bgcolor barva pozadí !

     , colspan spojení více sloupců rowspan spojení více řádek nowrap nezalamovat obsah buněk ! 23

     23

     Rámy deklarace rámů rows cols

     src name

     rozdělení okna na řádky a sloupce [* | 200 | 20% | 3*]

     definice rámů zdrojový dokument rámu jméno rámu

     klienti nepodporující rámy 24

     24

     Příklad dokumentu s rámy Dokument pro klienty nepodporující rámy. Obsah 25

     Úpravy rámů frameborder scrolling noresize marginheight marginwidth

     rámeček [yes | no | 0] přikáže, zakáže posouvání [yes | no | auto] znemožní změnu velikosti šířka okraje výška okraje

     26

     26

     Odkazy na rámy cílový rám [jméno |

     _blank | _self | _parent | _top]

     target href

     základ pro odkaz základní rám pro odkaz základ pro odkaz na dokument

     27

     Formuláře

     formulář vstupní pole vstupní textová oblast menu

     28

     28

     Formulář action method enctype target

     co se s daty formuláře provede jak se to provede [get | post] jakého jsou data druhu cílové okno     29

     29

     Příklad formuláře Jméno: E-mail: Zpráva: Stránky se mi: Líbí Nelíbí

     30

     Vstupy formulářů TEXT, PASSWORD CHECKBOX RADIO HIDDEN FILE SUBMIT RESET

     jednoduchý, skrytý text zaškrtávací políčko přepínač skrytý prvek odeslání celého souboru tlačítko pro odeslání tlačítko pro vynulování 31

     31

     Atributy vstupů name value size maxlength checked disabled readonly

     identifikátor hodnota velikost vstupního pole maximální délka vstupu indikátor výběru prvek nelze vybrat prvek nelze změnit 32

     32

     Vstupní textová oblast name identifikátor rows, cols počet řádků, sloupců wrap zalamování na konci řádku !! [off | soft | hard] Text, který se na začátku zobrazí ve vstupním poli. 33

     33

     Výběrový seznam name size multiple

     value selected

     identifikátor položky velikost menu možnost vybrat více položek

     položka nabídky text odeslaný formulářem vybraná položka 34

     34

     XHTML Rozdíly XHTML 1.0 proti HTML 4.01: • Značky a atributy jsou psány malými písmeny • Nepárové značky musí být ukončeny:
     • Hodnoty atributů jsou vždy obaleny uvozovkami • Přepínače musí mít stejnojmennou hodnotu • Dokument musí být uvozen a správným 35

     Závěr Literatura Stránky v HTML na WWW World wide web consortium (http://www.w3.org) HTML Reference Library (HomeSite) Jiří Kosek: HTML – tvorba dokonalých WWW stránek

     Další studium dynamické prvky (JavaScript, PHP, databáze) moderní rysy (styly, XHTML) 36

     36