modul bab 1

1 EA @ KISAS MODUL EKONOMI ASAS TINGKATAN 4 KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH 2 [email protected] BAB 1: PENGENALAN KEPADA EKON...

0 downloads 62 Views 1MB Size
1

EA @ KISAS

MODUL EKONOMI ASAS TINGKATAN 4

KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH

2

[email protected]

BAB 1: PENGENALAN KEPADA EKONOMI A)

Apakah maksud ilmu ekonomi? _______________________________________________________ _______________________________________________________

Nyatakan tiga jenis unit ekonomi?

B)

_______________________________________________________ C)

_______________________________________________________

Lengkapkan jadual di bawah. Definisikan:

Masalah Ekonomi Unit Ekonomi

Kekurangan

Pilihan

Kos Lepas

A) Kos lepas

B) Pilihan

C) Keurangan

3

EA @ KISAS

BAB 1: PENGENALAN KEPADA EKONOMI Lengkapkan jadual di bawah. Ciri-ciri

Barang Ekonomi

Barang Percuma

Barang Awam

Pengeluar Bayaran Kos Lepas Pengecualian Penggunaan Contoh Barang

Senaraikan barang ekonomi:

Senaraikan barang awam:

Senaraikan barang percuma:

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

7.

7.

7.

8.

8.

8.

9.

9.

9.

10.

10.

10.

11.

11.

11.

4

[email protected]

Gambar di sebelah menunjukkan perbualan di antara Puan Fatimah dan Encik Zahri. Berdasarkan maklumat di sebelah, A) Nyatakan jenis barang yang terlibat dari sudut ekonomi.

B) Adakah anda bersetuju dengan cadangan Encik Zahri? Berikan dua alas an berdasarkan ciri barang dalam ekonomi?

Nyatakan masalah ekonomi yang berkaitan di dalam penyataan di bawah. Penyataan

Masalah Asas Ekonomi

Teknik pengeluaran yang digunakan dalam pengeluaran Corak pengagihan barang

Jumlah barang yang hendak dikeluarkan

Jenis barang yang hendak dikeluarkan

"The least of things with a meaning is worth more in life than the greatest of things without it." --- Carl Jung

5

EA @ KISAS

Bandingkan ciri-ciri sistem ekonomi di bawah

SISTEM EKONOMI KAPITALIS

SISTEM EKONOMI PERANCANGAN PUSAT

SISTEM EKONOMI CAMPURAN

PEMILIKAN SUMBER PERSAINGAN

PENENTU HARGA

MOTIF

PEMBUAT KEPUTUSAN

"Anything played wrong twice in a row is the beginning of an arrangement." - Frank Zappa

6

[email protected]

Terangkan perbezaan antara sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi campuran dalam menyelesaikan masalah asas ekonomi

SISTEM EKONOMI KAPITALIS

Apa yang hendak dikeluarkan Berapa yang hendak dikeluarkan

Bagaimana hendak dikeluarkan Untuk siapa dikeluarkan.

SISTEM EKONOMI PERANCANGAN PUSAT

SISTEM EKONOMI CAMPURAN

7

EA @ KISAS

8

[email protected]

9

EA @ KISAS

LATIHAN ESEI BERPANDU SPM 2008 NO 1(C) Berikut adalah maklumat tentang sebuah negara. Kerajaan telah menangguhkan projek hidroelektrik bernilai RM5.8 billion untuk projek pembinaan Lebuhraya Klang-Banting

Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh kerajaan itu.

Tips: •

Kenalpasti unit ekonomi yang terlibat.Kenalpasti kekurangan, pilihan dan kos lepas mengikut unit ekonomi yang terlibat.Nyatakan pilihan yang diberikan dalam soalan (jika tiada, buat andaian dengan memilih salah satu).

Contoh jawapan: Kerajaan menghadapi kekurangan sumber hasil negara. Pilihan akan dibuat bagi memaksimumkan kebajikan masyarakat dengan membina Projek Lebuhraya Klang-Banting. Maka kos lepasnya, iaitu projek kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan ialah projek hidroelektrik. "You cannot put the same shoe on every foot." --- Publilus Syrus

10

[email protected]

Gambar di bawah ini menunjukkan dua jenis barang.

LATIHAN ESEI Berikut adalah maklumat tentang Syarikat Xixi Sdn Bhd. Syarikat Xixi Sdn Bhd berhasrat untuk mengeluarkan baju dan seluar. Namun, syarikat tersebut tidak dapat mengeluarkan keduadua jenis barang tersebut serentak. Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh Syarikat Xixi Sdn Bhd. [6 markah}

Bandingkan ciri-ciri barang diatas.

[10 markah]

11

EA @ KISAS

LATIHAN ESEI Terangkan cara sistem ekonomi Islam mengatasi masalah bagaimana dan untuk siapa barang dikeluarkan. [6 markah]

LATIHAN ESEI Maklumat yang berikut menunjukkan ciri-ciri bagi sejenis sistem ekonomi. •

Sumber dimiliki oleh individuPersaingan bebas tanpa batasanMotif pengeluar adalah keuntungan maksimum

Bagaimanakah sistem ekonomi diatas menyelesaikan masalah asas ekonomi. [8 markah]

12

[email protected]