Helena Wall

Fluglarver – något för fjäderfän? KSLA 2014-10-21 Helena Wall, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU Sö...

0 downloads 57 Views 356KB Size
Fluglarver – något för fjäderfän? KSLA 2014-10-21 Helena Wall, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU

Sökes: proteinråvara rik på metionin • Fjäderfän högt behov av metionin • Ingen möjlighet kompl. med syntetiska aa i ekoproduktion • 100% ekologiskt foder 2017?

Proteininnehåll i råvaran, % 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Information hämtat från ”Fodermedel och foder till värphöns och slaktkycklingar ” av Klas Elwinger 2013, samt Feedipedia

Metionin, % av proteinet 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Information hämtat från ”Fodermedel och foder till värphöns och slaktkycklingar ” av Klas Elwinger 2013, samt Feedipedia

?

Möjligheter och risker med fluglarver! • Hyffsat med protein och ev. metionin

• Högt fettinnehåll – kan vara begränsande • Lagstiftning?

• Hygien - Clostridium botulinum? • Tillgång och pris?