Buku Panduan Akademik PPAL 20182019

1 Kata Alu-Aluan Dekan Assalamualaikum dan Salam Sejahtera Kepada pelajar-pelajar baru yang saya kasihi, Selamat data...

0 downloads 16 Views 1MB Size
1

Kata Alu-Aluan Dekan Assalamualaikum dan Salam Sejahtera Kepada pelajar-pelajar baru yang saya kasihi,

Selamat datang dan tahniah kerana telah berjaya dan terpilih untuk menjejakkan kaki ke Universiti Malaysia Terengganu. Kehadiran anda semua khususnya di Pusat Pendidikan Asas dan Liberal (PPAL) amatlah dialu-alukan. Pada masa ini, PPAL menawarkan kursus-kursus Teras Universiti dan kursus Elektif universiti sebagai sebahagian daripada perkhidmatan pembelajaran dan pengajaran (P&P) untuk melengkapkan keperluan program pengajian peringkat diploma dan ijazah pertama di UMT. Kursus-kursus pra siswazah yang ditawarkan meliputi bahasa, komunikasi, kursus asas suatu bidang ilmu (sains, teknologi, pengurusan, dan sains sosial), badan beruniform, kesenian, kebudayaan, etika dan kemanusiaan. Penawaran kursus-kursus ini adalah sangat penting serta releven bagi membolehkan pelajar terdedah kepada kursus asas dan pendidikan liberal aras tinggi yang diperlukan bagi membentuk insan yang holistik, memiliki daya kreativiti dan berkeyakinan tinggi. Akhir kalam, adalah menjadi iltizam dan usaha kami warga PPAL untuk menjayakan visi dan misi universiti melalui pendekatan pendidikan liberal ini. Semoga gagasan usaha yang dijalankan ini diberkati dan memberi satu impak yang besar terhadap pembangunan holistik pelajar serta menghasilkan graduan yang cemerlang. Sekian, terima kasih. “SELAMAT MAJU JAYA” Prof. Dr. Asyraf Hj. Ab Rahman Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal Universiti Malaysia Terengganu

2

KALENDAR AKADEMIK SESI PENGAJIAN 2018/2019 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (BAGI PROGRAM ASASI DAN DIPLOMA ) SEMESTER I SESI 2018/2019 (ASASI DAN DIPLOMA) JANGKAMASA

CATATAN

5 Jun 2018

3 Hari

Hari Pelepasan Am Negeri 3 Jun 2018 (Ahad)

6 Jun 2018

12 Jun 2018

1 minggu

13 Jun 2018

23 Jun 2018

10 Hari

BIL.

AKTIVITI

TARIKH

1.

Pendaftaran Pelajar Baharu Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf (Diploma dan Asasi) dan Minggu Jalinan Mesra Sesi Akademik 2018/2019

3 Jun 2018

2.

Kuliah

3.

Cuti Pertengahan Semester

Hari Raya Aidilfitri 15 & 16 Jun 2018 (Jumaat & Sabtu) Hari Pelepasan Am Negeri 17 Jun 2018 (Ahad

4.

Kuliah

24 Jun 2018

22 September 2018

13 Minggu

Hari Raya Aildiladha 22 & 23 Ogos 2018 (Rabu & Khamis) Hari Kebangsaan 31 Ogos 2018 (Jumaat) Hari Keputeraan SPBYD Agong 9 September 2018 (Ahad) Awal Muharram (Maal Hijrah) 11 September 2018 (Selasa) Hari Malaysia 16 September 2018 (Ahad)

5.

Cuti Ulang kaji

23 September 2018

29 September 2018

1 Minggu

6.

Peperiksaan Akhir

30 September 2018

20 Oktober 2018

3 Minggu

7.

Cuti Antara Semester

21 Oktober 2018

10 November 2018

3 Minggu

3

Hari Deepavali 6 November 2018 (Selasa)

KALENDAR AKADEMIK SESI PENGAJIAN 2018/2019 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (BAGI PROGRAM ASASI DAN DIPLOMA)

SEMESTER II SESI 2018/2019 (ASASI DAN DIPLOMA) AKTIVITI

BIL. 1.

Kuliah

TARIKH

11 November 2018

2 Februari 2019

JANGKAMASA

CATATAN

12 minggu

Maulidur Rasul 20 November 2018 (Selasa) Hari Krismas 25 Disember 2018 (Selasa)

2.

3.

4.

5.

6.

Cuti Pertengahan Semester

3 Februari 2019

9 Februari 2019

1 minggu

Kuliah

10 Februari 2019

23 Februari 2019

2 minggu

Cuti Ulang kaji

24 Februari 2019

2 Mac 2019

1 minggu

Peperiksaan Akhir

3 Mac 2019

23 Mac 2019

3 minggu

Cuti Antara Semester

24 Mac 2019

30 Mac 2019

1 minggu

Tahun Baru Cina 5 & 6 Februari 2018 (Selasa & Rabu)

Hari Ulangtahun Pertabalan Sultan Terengganu 4 Mac 2019 (Isnin)

SEMESTER PENDEK SESI 2018/2019 (ASASI DAN DIPLOMA) BIL.

AKTIVITI

MULA

HINGGA

JANGKAMASA

CATATAN Hari Pekerja 1 Mei 2019 (Rabu)

1.

Kuliah

31 Mac 2019

25 Mei 2019

8 minggu

2.

Peperiksaan Akhir

26 Mei 2019

1 Jun 2018

1 minggu

4

Hari Nuzul Al-Quran 22 Mei 2019 (Rabu)

KALENDAR AKADEMIK SESI PENGAJIAN 2018/2019 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (BAGI PROGRAM SARJANA MUDA) SEMESTER I SESI 2018/2019 (SARJANA MUDA) TARIKH

JANGKAMASA

BIL.

AKTIVITI

1.

Pendaftaran Pelajar Baharu dan Minggu Jalinan Mesra Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf (Sarjana Muda) Sesi Akademik 2018/2019

3 September 2018

8 September 2018

6 Hari

2.

Kuliah

9 September 2018

3 November 2018

8 minggu

CATATAN

Hari Keputeraan SPBYD Agong 9 September 2018 (Ahad) Awal Muharram (Maal Hijrah) 11 September 2018 (Selasa) Hari Malaysia 16 September 2018 (Ahad)

3.

Cuti Pertengahan Semester

4 November 2018

10 November 2018

1 Minggu

Hari Deepavali 6 November 2018 (Selasa)

4.

Kuliah

11 November 2018

22 Disember 2018

6 Minggu

Maulidur Rasul 20 November 2018 (Selasa)

5.

Cuti Ulang kaji

23 Disember 2018

29 Disember 2018

1 Minggu

Hari Krismas 25 Disember 2018 (Selasa)

6.

Peperiksaan Akhir

30 Disember 2018

19 Januari 2019

3 Minggu

7.

Cuti Antara Semester

20 Januari 2019

16 Februari 2019

4 Minggu

5

Tahun Baru Cina 5 & 6 Februari 2019 (Selasa & Rabu)

KALENDAR AKADEMIK SESI PENGAJIAN 2018/2019 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (BAGI PROGRAM SARJANA MUDA) SEMESTER II SESI 2018/2019 (SARJANA MUDA) AKTIVITI

BIL.

TARIKH

JANGKAMASA

CATATAN Hari Ulangtahun Pertabalan Sultan Terengganu 4 Mac 2019 (Isnin)

1.

Kuliah

17 Februari 2019

6 April 2019

7 minggu

2.

Cuti Pertengahan Semester

7 April 2019

13 April 2019

1 minggu

3.

Kuliah

14 April 2019

1 Jun 2019

7 minggu

Hari Pekerja 1 Mei 2019 (Rabu) Nuzul Al-Quran 22 Mei 2019 (Rabu)

4.

Cuti Ulang kaji

2 Jun 2019

8 Jun 2019

1 minggu

5.

Peperiksaan Akhir

9 Jun 2019

29 Jun 2019

3 minggu

6.

Kuliah

7.

Peperiksaan Akhir

30 Jun 2019

24 Ogos 2019

8 minggu

25 Ogos 2019

31 Ogos 2019

1 minggu

Hari Raya Aidilfitri 5 & 6 Jun 2019 (Rabu & Khamis)

Hari Raya Aidiladha 11 & 12 Ogos 2019 (Khamis & Jumaat) Hari Kebangsaan 31 Ogos 2019 (Sabtu) Awal Muharam 1 September 2019 (Ahad)

6

Visi, Misi, Fungsi Dan Slogan UMT FALSAFAH UMT Ilmu dan Amal yang Berpadu Berlandaskan Keimanan Kepada Allah Adalah Tonggak Kepada Usaha Universiti Dalam Menyediakan Modal Insan yang Berwibawa untuk Kelestarian Sejagat. VISI Universiti Berfokus Marin Terunggul Dalam Negara dan Disegani Diperingkat Global

(A Marine-focused University, Reputed Nationally and Respected Globally) MISI

Menjana Ilmu Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Alam. (Generating Knowledge for the Prosperity of the Community and World Sustainability) FUNGSI 

    

Mendokong misi universiti untuk menjadi pusat pembelajaran dan penyelidikan yang ulung dalam menyumbang kepada kemajuan manusia dan penerokaan ilmu dan juga kepada pembentukan kekayaan serta pembangunan negara. Menyediakan tenaga kerja terlatih yang mempunyai kemahiran profesional yang tinggi dan diperkukuhkan dengan pendisiplin diri serta membentuk ciri-ciri murni dan etika kerja yang positif. Melahirkan graduan yang peka kepada idea dalam pengurusan dan responsif kepada perubahan semasa serta menjadi 'role-model' kepada pelajar dan masyarakat. Memberi khidmat melalui penyebaran idea dan amalan baru serta mencari penyelesaian terhadap masalah semasa dalam masyarakat. Menjalin hubungan antara universiti, institusi-institusi lain dan industri demi kepentingan bersama dan pembangunan negara. Menyokong misi universiti untuk menjadi sebuah pusat penyelidikan dan pembelajaran yang teratur di samping menyediakan perkhidmatan yang baik dan penerokaan dalam pelbagai teknologi yang baru.

SLOGAN “Terokaaan Seluas Lautan, Demi Kelestarian Sejagat” “Ocean of Discoveries, for Global Sustainability”

7

Sejarah Ringkas Universiti Malaysia Terengganu Universiti Malaysia Terengganu (UMT) telah bermula dengan sebuah Pusat Perikanan dan Sains Samudera pada tahun 1979, yang menyediakan kemudahan latihan pelajar Program Perikanan dan Sains Samudera di samping menyediakan kemudahan penyelidikan untuk pensyarah. Melalui Penstrukturan semula program akademik di UPM, keseluruhan Fakulti Perikanan dan Sains Samudera telah dipindahkan ke Terengganu dan diberi nama baru iaitu Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi (FSGT) mulai Jun 1996. Turut ditubuhkan ialah Fakulti Sains dan Sastera Ikhtisas (FSSI) dan Pusat Pengajian Matrikulasi (PPM). Mulai Jun 1996, kampus ini telah diiktiraf (secara dalaman UPM) sebagai sebuah pusat tanggungjawab dan dinamakan Universiti Pertanian Malaysia Cawangan Terengganu (UPMT) dan diketuai oleh seorang Rektor (designate). Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 5 Mei 1999 telah bersetuju meluluskan cadangan penubuhan Kolej Universiti Terengganu (KUT) berasaskan Pusat Perikanan dan Sains Samudera Universiti Pertanian Malaysia di Mengabang Telipot, Kuala Terengganu. Perintah Kolej Universiti Terengganu (Perbadanan) 1999 (PUA 292) telah diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 26 Julai 1999. KUT adalah Kampus bersekutu UPM dan pelajar akan dikurniakan ijazah dari UPM. KUT telah diberi kuasa autonomi sebagai Kolej Universiti Terengganu pada 1 Mei 2001. Pada 1 Julai 2001 KUT dengan rasminya telah bertukar nama sebagai Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia dengan singkatan KUSTEM. Bermula pada 1 Februari 2007 bersamaan 13 Muharam 1428H, tercipta satu lagi sejarah dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dalam usaha mengukuhkan kedudukan IPTA Negara, enam buah Kolej Universiti telah melalui penjenamaan semula kolej-kolej universiti. Kini KUSTEM di kenali sebagai Universiti Malaysia Terengganu.

8

Senarai Penawaran Kursus Semester II Sesi 2018/2019 (DIPLOMA) Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

Maklumat Kursus Pusat Pengajian : PUSAT PENDIDIKAN ASAS DAN LIBERAL Tawaran : D201819-II Senarai Kursus *Kr - Jam Kredit, A - Jam Amali, K - Jam Kuliah, T - Jam Berterusan Bil 1

Kod BBB3105

Nama Kursus Kemahiran Berfikir

Kr Kump 3

K1

Bil Pel 118

2

CCK2001

Pidato Umum

2

K1

30

3

CCK2002

Penulisan Media

2

K1

30

4

CCM2001

Siswa Penyayang

2

K1

40

5

CCM2002

Patriotism

2

K1

40

6

7

8

9

CCM2003

Asas Kesukarelawanan

NCC2001

Hubungan Etnik

PAL3203

PAL3203

Kewangan Peribadi

Kewangan Peribadi

2 2

2

2

K1

40

K1

97

K1

60

K2

58

Pensyarah Noor Rohana Bt Mansor Noorfathehah Binti Abdullah Sani Mohammad Mahdi Bin Abas Mohd Hussin Bin Hj. Zain Akbar Ali B Abd Kadir Kasawani @ Kazuwani B Ibrahim Kasyfullah Bin Abd Kadir Mohammad Rodzi Bin Embong Ridzuan Bin Yaakob Mohammad Rodzi Bin Embong Ridzuan Bin Yaakob

9

Program

Tahun

DI

1

DI

DI DI DI DI

2 1 2 1 1 2 2 1 2 1

DI 2

1 DI

DI

1

Senarai Penawaran Kursus Semester II Sesi 2018/2019 (Sarjana Muda)

Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

Maklumat Kursus Pusat Pengajian : PUSAT PENDIDIKAN ASAS DAN LIBERAL Tawaran : S201819-I Senarai Kursus *Kr - Jam Kredit, A - Jam Amali, K - Jam Kuliah, T - Jam Berterusan Bil Bil Kod Nama Kursus Kr Kump Pensyarah Pel English For Academic 1 BBB2000 3 K1 30 Sharon Lim Sui Lin Communication 1 English For Academic Halimatus Saadiah Abdul 2 BBB2000 3 K10 30 Communication 1 Rahman English For Academic Hafizah Binti Abdul 3 BBB2000 3 K11 30 Communication 1 Hamid English For Academic 4 BBB2000 3 K12 30 Alyani Bt Ayub Communication 1 English For Academic 5 BBB2000 3 K13 30 Alyani Bt Ayub Communication 1 English For Academic Halimatus Saadiah Abdul 6 BBB2000 3 K14 30 Communication 1 Rahman

7

BBB2000

English For Academic Communication 1

3

K15

30

Hafizah Binti Abdul Hamid

8

BBB2000

English For Academic Communication 1

3

K16

30

Sharon Lim Sui Lin

9

BBB2000

English For Academic Communication 1

3

K17

30

Halimatus Saadiah Abdul Rahman

10

BBB2000

English For Academic Communication 1

3

K18

30

Nik Izyani Binti Nik Nordin

10

Program

Tahun

SMP(PSS)

1

SMP(P)

1

SMP(M)

1

SMP(M)

1

SMPPL

1

SMPPL

1

SMSG(PPB) SMS(KAP) SMT(TAS) SMS(SB) SMS(SS) SMS(SK) SMSG(P) SMSA(A) SMS(BM) SMSK(D)IM SMS (SNPM) SMSG(FEDI) SMSK(KP) SMSG(TM) SMSM(TM) SMS(MKE) SMSM(PMP) SMSA(ST) SMS(MKO)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11

BBB2000

12

BBB2000

13

BBB2000

14

BBB2000

15

BBB2000

16

BBB2000

17

BBB2000

18

BBB2000

19

BBB3101

20

BBB3101

21

BBB3101

22

BBB3101

23

BBB3101

24

BBB3101

25

BBB3101

26

BBB3101

27

BBB3101

28

BBB3101

29

BBB3101

30

BBB3101

31

BBB3101

32

BBB3101

33

BBB3101

34

BBB3101

English For Academic Communication 1 English For Academic Communication 1 English For Academic Communication 1 English For Academic Communication 1 English For Academic Communication 1 English For Academic Communication 1 English For Academic Communication 1 English For Academic Communication 1 Academic Writing Skills Academic Writing Skills Academic Writing Skills Academic Writing Skills Academic Writing Skills Academic Writing Skills Academic Writing Skills Academic Writing Skills Academic Writing Skills Academic Writing Skills Academic Writing Skills Academic Writing Skills Academic Writing Skills Academic Writing Skills Academic Writing Skills Academic Writing Skills

3

K2

30

3

K3

30

3

K4

30

3

K5

3

Hafizah Binti Abdul Hamid Nik Izyani Binti Nik Nordin

SMP(PSS)

1

SMP(PSS)

1

Alyani Bt Ayub

SME(SA)

1

30

Halimatus Saadiah Abdul Rahman

SME(SA)

1

K6

30

Suria Hani Binti Ibrahim

SMK

1

3

K7

30

3

K8

30

3

K9

30

3

K1

33

3

K10

31

3

K11

32

3

K12

28

3

K13

28

3

K14

28

3

K15

30

3

K16

3

Halimatus Saadiah Abdul Rahman Hafizah Binti Abdul Hamid

SMP

1

SMK SMP(P)

1 1

Alyani Bt Ayub

SMP(P)

1

SMP

1

SMS(MKO)

2

Shamsudin Bin Awang

SMS(MKO)

2

Raihana Binti Romly

SMS(BM)

2

SMS(BM)

2

SMS(BM)

2

Noor Durrah Farahi

SMS(MKE)

2

31

Mohd Zulkanain Bin Mamat

SMS(MKE)

2

K17

31

Shamsudin Bin Awang

SMS(MKE)

2

3

K18

30

Nina Marlini Binti Ahmad

SMS(MKE)

2

3

K19

27

Noor Durrah Farahi

SMS(KAP)

1

3

K2

33

Nadia Bt Mohd Nawi

SMP

1

3

K20

28

Shamsudin Bin Awang

SMS(KAP)

1

3

K21

28

Mohd Zulkanain Bin Mamat

SMS(KAP)

1

3

K22

28

Nina Marlini Binti Ahmad

SMS(KAP)

1

3

K3

34

Ahmad Niza Syazre Bin Abdullah

SMP

1

11

Che Wan Ida Rahimah Bt Che Wan Ibrahim Che Wan Ida Rahimah Bt Che Wan Ibrahim

Ahmad Niza Syazre Bin Abdullah Wan Muhammad Saefullah Bin Wan Norhaidi

35

BBB3101

36

BBB3101

37

BBB3101

38

BBB3101

39

BBB3101

40

Academic Writing Skills

3

K4

34

3

K5

33

3

K6

34

3

K7

Academic Writing Skills

3

BBB3101

Academic Writing Skills

41

BBB3102

42

Wan Muhammad Saefullah Bin Wan Norhaidi Mohd Zulkanain Bin Mamat

SMP

1

SMP

1

Nina Marlini Binti Ahmad

SMP

1

31

Raihana Binti Romly

SMSG(TM)

1

K8

31

Wan Muhammad Saefullah Bin Wan Norhaidi

SMSG(TM)

1

3

K9

31

Noor Durrah Farahi

SMS(MKO)

2

Public Speaking

3

K1

36

SMSK(KP)

2

BBB3102

Public Speaking

3

K10

30

SMS(SS)

2

43

BBB3102

Public Speaking

3

K11

30

SMS(SS)

2

44

BBB3102

Public Speaking

3

K12

36

SMSA(A)

2

45

BBB3102

Public Speaking

3

K13

36

SMSA(A)

2

46 47

BBB3102 BBB3102

Public Speaking Public Speaking

3 3

K14 K15

37 33

SMSA(A) SMSA(TLT)

2 2

48

BBB3102

Public Speaking

3

K16

29

SMSA(ST)

2

49

BBB3102

Public Speaking

3

K17

29

SMSA(ST)

2

50

BBB3102

Public Speaking

3

K18

29

SMK

2

51 52

BBB3102 BBB3102

Public Speaking Public Speaking

3 3

K19 K2

29 36

SMK SMSK(KP)

2 2

53

BBB3102

Public Speaking

3

K20

28

SMK

2

54 55 56 57

BBB3102 BBB3102 BBB3102 BBB3102

Public Speaking Public Speaking Public Speaking Public Speaking

3 3 3 3

K21 K22 K23 K24

28 30 31 31

SMK SMP(M) SMP(M) SMP(M)

2 3 3 3

58

BBB3102

Public Speaking

3

K25

31

SMP(M)

3

59

BBB3102

Public Speaking

3

K26

29

SMP(PSS)

2

60

BBB3102

Public Speaking

3

K27

29

SMP(PSS)

2

61 62 63 64

BBB3102 BBB3102 BBB3102 BBB3102

Public Speaking Public Speaking Public Speaking Public Speaking

3 3 3 3

K28 K29 K3 K30

30 30 36 30

SMP(PSS) SMP(PSS) SMSK(KP) SMP(PSS)

2 2 2 2

Academic Writing Skills Academic Writing Skills Academic Writing Skills

12

Wan Zulkifli Bin Wan Kassim Husna Nurul Izzah Binti [email protected] Muhamad Khairul Bin Zakaria Ahmad Niza Syazre Bin Abdullah Mohd Haniff Bin Mohd Tahir Shamsudin Bin Awang Nina Marlini Binti Ahmad Chaizani Bt Mohd Shamsudin Noor Azida Ab. Wahab Mohd Zulkanain Bin Mamat Shamsudin Bin Awang Rosyati Binti Abd.Rashid Wan Zulkifli Bin Wan Kassim Raihana Binti Romly Nina Marlini Binti Ahmad Rosyati Binti Abd.Rashid Noor Durrah Farahi Ahmad Niza Syazre Bin Abdullah Nik Izyani Binti Nik Nordin Mohd Haniff Bin Mohd Tahir Nadia Bt Mohd Nawi Noor Durrah Farahi Sharon Lim Sui Lin Noor Azida Ab. Wahab

65

BBB3102

Public Speaking

3

K31

33

66

BBB3102

Public Speaking

3

K32

34

67 68 69

BBB3102 BBB3102 BBB3102

Public Speaking Public Speaking Public Speaking

3 3 3

K33 K34 K35

34 36 36

70

BBB3102

Public Speaking

3

K36

37

71

BBB3102

Public Speaking

3

K37

39

72 73

BBB3102 BBB3102

Public Speaking Public Speaking

3 3

K38 K39

39 31

74

BBB3102

Public Speaking

3

K4

31

75

BBB3102

Public Speaking

3

K40

31

76

BBB3102

Public Speaking

3

K41

31

77

BBB3102

Public Speaking

3

K5

32

78

BBB3102

Public Speaking

3

K6

32

79

BBB3102

Public Speaking

3

K7

32

80 81

BBB3102 BBB3102

3 3

K8 K9

33 30

82

BBB3103

3

K1

27

83

BBB3103

3

K10

84

BBB3103

3

85

BBB3103

86

BBB3103

87

BBB3103

88

BBB3103

89

BBB3103

Public Speaking Public Speaking English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes

SMS(SB)

2

SMS(SB)

2

SMS(SB) SMSG(PPB) SMSG(PPB)

2 2 2

SMSG(PPB)

2

SMSG(FEDI)

3

SMSG(FEDI) SMT(TAS)

3 2

SMSK(D)IM

2

SMT(TAS)

2

SMT(TAS)

2

SMSK(D)IM

2

SMSM(PMP)

2

SMSM(PMP)

2

SMSM(PMP) SMS(SS)

2 2

Wan Zulkifli Bin Wan Kassim

SMSG(P)

2

30

Suria Hani Binti Ibrahim

SMSA(ST)

3

K11

27

Wan Zulkifli Bin Wan Kassim

SMK

4

3

K12

27

Chaizani Bt Mohd Shamsudin

SMK

4

3

K13

28

Suria Hani Binti Ibrahim

SMK

4

3

K14

28

Samsiah Binti Abdul Hamid

SMK

4

3

K15

28

Wan Muhammad Saefullah Bin Wan Norhaidi

SMSM(TM)

3

3

K16

29

Husna Nurul Izzah Binti [email protected]

SMSM(TM)

3

13

Nadia Bt Mohd Nawi Nik Izyani Binti Nik Nordin Sharon Lim Sui Lin Nina Marlini Binti Ahmad Noor Durrah Farahi Chaizani Bt Mohd Shamsudin Husna Nurul Izzah Binti [email protected] Nadia Bt Mohd Nawi Noor Azida Ab. Wahab Husna Nurul Izzah Binti [email protected] Nadia Bt Mohd Nawi Nik Izyani Binti Nik Nordin Muhamad Khairul Bin Zakaria Chaizani Bt Mohd Shamsudin Mohd Haniff Bin Mohd Tahir Noor Azida Ab. Wahab Shamsudin Bin Awang

90

BBB3103

91

BBB3103

92

BBB3103

93

BBB3103

94

BBB3103

95

BBB3103

96

BBB3103

97

BBB3103

98

BBB3103

99

BBB3103

100

BBB3103

101

BBB3103

102

BBB3103

103

BBB3201

104

BBB3201

105

BBB3201

106

BBB3300

107

BBB3300

108

BBB3300

English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes English For Occupational Purposes Bahasa Melayu Ilmiah Bahasa Melayu Ilmiah Bahasa Melayu Ilmiah Bahasa Arab Komunikatif Bahasa Arab Komunikatif Bahasa Arab Komunikatif

3

K17

29

Muhamad Khairul Bin Zakaria

SMSM(TM)

3

3

K18

28

Mohd Zulkanain Bin Mamat

SMS(BM)

3

3

K19

28

Husna Nurul Izzah Binti [email protected]

SMS(BM)

3

3

K2

27

Chaizani Bt Mohd Shamsudin

SMSG(P)

2 4

K20

29

Samsiah Binti Abdul Hamid

SMS (SNPM)

3

SMS(BM)

3

3

K21

28

Muhamad Khairul Bin Zakaria

SMS (SNPM)

4

3

K3

27

Mohd Haniff Bin Mohd Tahir

SMSG(P)

2 2

K4

29

Azza Jauhar Binti Ahmad Tajuddin

SMSG(P)

3

SMS(SS)

3

3

K5

27

Mohd Zulkanain Bin Mamat

SMS(SS)

3

3

K6

27

Chaizani Bt Mohd Shamsudin

SMS(SS)

3

3

K7

30

Suria Hani Binti Ibrahim

SMSA(TLT)

3

3

K8

30

Noraien Binti Mansor

SMSA(TLT)

3 3

K9

32

Husna Nurul Izzah Binti [email protected]

SMSA(TLT)

3

SMSA(ST)

3

3

K1

30

Mazlina Binti Ahmad

3

K2

30

Mazlina Binti Ahmad

3

K3

30

Mazlina Binti Ahmad

3

K1

30

Che Mohd Zaid Bin Yusof

3

K2

30

Che Mohd Zaid Bin Yusof

3

K3

30

Che Mohd Zaid Bin Yusof

Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program

Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun

14

109

BBB3301

Bahasa Arab I

2

K1

30

Ismail Bin Muhamad

110

BBB3301

Bahasa Arab I

2

K2

30

Ismail Bin Muhamad

111

BBB3301

Bahasa Arab I

2

K3

30

Ismail Bin Muhamad

112

BBB3302

Bahasa Arab Ii

2

K1

30

Che Mohd Zaid Bin Yusof

113

BBB3303

Bahasa Arab Iii

2

K1

30

Ismail Bin Muhamad

114

BBB3303

Bahasa Arab Iii

2

K2

30

Ismail Bin Muhamad

115

BBB3401

Bahasa Jepun I

2

K1

20

Rohani Binti Hamzah

116

BBB3401

Bahasa Jepun I

2

K2

20

Rohani Binti Hamzah

117

BBB3401

Bahasa Jepun I

2

K3

20

Rohani Binti Hamzah

118

BBB3401

Bahasa Jepun I

2

K4

20

Rohani Binti Hamzah

119

BBB3402

Bahasa Jepun Ii

2

K1

20

Rohani Binti Hamzah

120

BBB3402

Bahasa Jepun Ii

2

K2

20

Rohani Binti Hamzah

121

BBB3402

Bahasa Jepun Ii

2

K3

20

Rohani Binti Hamzah

122

BBB3403

Bahasa Jepun Iii

2

K1

20

Rohani Binti Hamzah

123

BBB3403

Bahasa Jepun Iii

2

K2

20

Rohani Binti Hamzah

124

BBB3501

Bahasa Mandarin I

2

K1

30

125

BBB3501

Bahasa Mandarin I

2

K2

30

126

BBB3501

Bahasa Mandarin I

2

K3

30

127

BBB3502

Bahasa Mandarin Ii

2

K1

30

128

BBB3503

Bahasa Mandarin Iii

2

K1

30

129

BBB3600

Bahasa Perancis Komunikatif

3

K1

30

130

BBB3601

Bahasa Perancis I

2

K1

30

131

BBB3601

Bahasa Perancis I

2

K2

30

132

BBB3602

Bahasa Perancis Ii

2

K1

30

133

BBB3603

Bahasa Perancis Iii

2

K1

30

134

BBB3603

Bahasa Perancis Iii

2

K2

30

135

BBB3701

Bahasa Sepanyol I

2

K1

30 15

Nurul Ain Chua Binti Abdullah Nurul Ain Chua Binti Abdullah Nurul Ain Chua Binti Abdullah Nurul Ain Chua Binti Abdullah Nurul Ain Chua Binti Abdullah Sh.Muzdalifah Binti Syed Ahmad Sh.Muzdalifah Binti Syed Ahmad Sh.Muzdalifah Binti Syed Ahmad Sh.Muzdalifah Binti Syed Ahmad Sh.Muzdalifah Binti Syed Ahmad Sh.Muzdalifah Binti Syed Ahmad Radhiah Binti Ismail

SMPPL Semua Program Semua Program Semua Program SMPPL Semua Program SMPPL Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program SMPPL Semua Program

2 Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun 3 Semua Tahun 2 Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun 3 Semua Tahun

SMPPL

2

Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program

Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun

SMPPL

2

Semua Program Semua Program

Semua Tahun Semua Tahun

SMPPL

3

Semua Program SMPPL

Semua Tahun 2

136

BBB3701

Bahasa Sepanyol I

2

K2

30

Radhiah Binti Ismail

137

BBB3702

Bahasa Sepanyol Ii

2

K1

30

Radhiah Binti Ismail

138 139

BBB3703 BBB3703

2 2

K1 K2

30 30

140

CCB2001

3

K1

50

141

CCB2001

3

K2

50

Radhiah Binti Ismail Radhiah Binti Ismail Noorfathehah Binti Abdullah Sani Noorfathehah Binti Abdullah Sani

142

CCB2002

3

K1

50

Azlina Binti Musa

143

CCB2005

3

K1

40

Azlina Binti Musa

144

CCB2005

Bahasa Sepanyol Iii Bahasa Sepanyol Iii Perancangan Dan Pengurusan Acara Perancangan Dan Pengurusan Acara Teknik Lakon Pentas Dan Skrin Asas Muzik Tradisional Melayu Asas Muzik Tradisional Melayu

3

K2

40

Azlina Binti Musa

145

CCB2010

Dikir Barat

2

K1

30

Azlina Binti Musa

146

CCB3411

Pengenalan Kepada Orkestra

2

K1

50

Azlina Binti Musa

147

CCK2001

Pidato Umum

2

K1

30

148

CCK2002

Penulisan Media

2

K1

30

149

CCM2002

Patriotism

2

K1

40

150

CCP3311

Pemimpin 1

3

K1

50

Akbar Ali B Abd Kadir

151

CCP3311

Pemimpin 1

3

K2

50

Akbar Ali B Abd Kadir

152

CCP3311

Pemimpin 1

3

K3

50

Akbar Ali B Abd Kadir

153

CCR2000

3

K1

60

154

CCR2000

3

K2

60

155

CCR2001

Rekreasi Luar

3

K1

30

156

CCR2001

Rekreasi Luar

3

K2

30

157

CCR2001

Rekreasi Luar

3

K3

30

158

CCR2001

Rekreasi Luar

3

K4

30

159

CCR2001

Rekreasi Luar

3

K5

30

160

CCR2002

Asas Pertolongan Cemas

2

K1

30

161

CCR2003

Silat Olahraga

2

K1

30

Asas Kecergasan Fizikal Asas Kecergasan Fizikal

16

Mohammad Mahdi Bin Abas Mohammad Mahdi Bin Abas Mohammad Mahdi Bin Abas

Che Nadia Binti Che Samsudin Muhammad Zuhaili Bin Suhaimi Mohd Hussin Bin Hj. Zain Che Nadia Binti Che Samsudin Kasawani @ Kazuwani B Ibrahim Masduki Bin Mohammad Morni Kasawani @ Kazuwani B Ibrahim Borhanudin Bin Mohd Yusof @ Mohamed Che Nadia Binti Che Samsudin

Semua Program Semua Program SMPPL SMPPL Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program

Semua Tahun Semua Tahun 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Masduki Bin Mohammad Morni Muhammad Zuhaili Bin Suhaimi Muhammad Zuhaili Bin Suhaimi Noorfathehah Binti Abdullah Sani Noorfathehah Binti Abdullah Sani Mohammad Mahdi Bin Abas Mohammad Mahdi Bin Abas Mohammad Mahdi Bin Abas Kasawani @ Kazuwani B Ibrahim Kasawani @ Kazuwani B Ibrahim Masduki Bin Mohammad Morni Masduki Bin Mohammad Morni Masduki Bin Mohammad Morni

162

CCR3000

Pancing Rekreasi

3

K1

30

163

CCS2002

Boling Padang

2

K1

30

164

CCS3511

Renang Dan Keselamatan Air

3

K1

90

165

CCU3161

Suksis 1

3

K1

70

166

CCU3163

Suksis 3

3

K1

63

167

CCU3171

Palapes (Tldm) 1

3

K1

70

168

CCU3173

Palapes (Tldm) 3

3

K1

57

169

CCU3175

Palapes (Tldm) 5

3

K1

38

170

CCU3181

Sispa 1

3

K1

70

171

CCU3183

Sispa 3

3

K1

49

172

CCU3191

Wataniah 1

3

K1

70

173

CCU3193

Wataniah 3

3

K1

65

174

CCV2001

Senireka Grafik Dan Fotografi

2

K1

30

175

CCV2002

Asas Seni Khat

2

K1

30

Mohd Hussin Bin Hj. Zain

176

CCV2003

2

K1

30

Azlina Binti Musa

177

COM2101

3

K1

60

Mohd Yusri Bin Ibrahim

178

COM2101

3

K2

60

Mohd Yusri Bin Ibrahim

179

COM2101

3

K3

60

Mohd Yusri Bin Ibrahim

180

COM2102

3

K2

50

Mohammad Mahdi Bin Abas

181

COM3104

3

K1

50

Che Hasniza Bt Che Noh

182

COM3104

3

K2

50

Che Hasniza Bt Che Noh

183

COM3104

3

K3

50

Che Hasniza Bt Che Noh

184

COM3105

3

K1

50

Isma Rosila Binti Ismail

185

COM3107

Penulisan Kreatif

3

K1

30

Mariati Binti Mat Salleh

186

COM3107

Penulisan Kreatif

3

K2

30

Mariati Binti Mat Salleh

Seni Lukis Moden Malaysia Komunikasi Interpersonal Komunikasi Interpersonal Komunikasi Interpersonal Asas Produksi Filem Dokumentari Kemahiran Komunikasi Kemahiran Komunikasi Kemahiran Komunikasi Komunikasi Antarabudaya

17

Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program

1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun

187

COM3107

Penulisan Kreatif

3

K3

30

Mariati Binti Mat Salleh

188

COM3107

Penulisan Kreatif

3

K4

30

Mariati Binti Mat Salleh

189

COM3107

Penulisan Kreatif

3

K5

30

Mariati Binti Mat Salleh

190

COM3107

Penulisan Kreatif

3

K6

30

Mariati Binti Mat Salleh

191

MPU3112

Hubungan Etnik

2

K1

209

Ruzaini Bt Sulaiman

192

MPU3112

Hubungan Etnik

2

K10

151

193 194

MPU3112 MPU3112

Hubungan Etnik Hubungan Etnik

2 2

K11 K12

173 162

Ismar Liza Mahani Binti Ismail Peter Wong Sin On Peter Wong Sin On

195

MPU3112

Hubungan Etnik

2

K13

193

Syahrin B Said

196

MPU3112

Hubungan Etnik

2

K14

119

Syahrin B Said

197

MPU3112

Hubungan Etnik

2

K2

190

Ruzaini Bt Sulaiman

198

MPU3112

Hubungan Etnik

2

K3

199

Ruzaini Bt Sulaiman

199

MPU3112

Hubungan Etnik

2

K4

213

Ruzaini Bt Sulaiman

200

MPU3112

Hubungan Etnik

2

K5

198

Ruzaini Bt Sulaiman

201

MPU3112

Hubungan Etnik

2

K6

128

202

MPU3112

Hubungan Etnik

2

K7

133

203

MPU3112

Hubungan Etnik

2

K8

121

204

MPU3112

Hubungan Etnik

2

K9

134

205

MPU3122

2

K1

111

206

MPU3122

2

K10

146

207

MPU3122

2

K11

168

208

MPU3122

2

K12

173

209

MPU3122

2

K13

162

210

MPU3122

2

K14

201

211

MPU3122

2

K15

210

212

MPU3122

2

K16

193

Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

18

Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program SMS(KAP) SMSG(FEDI)

Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun 1 1

SMP(M)

1

SMP(P) SME(SA) SMSM(PMP) SMSG(TM) SMS(SK) SMT(TAS) SMS (SNPM) SMS(SS) SMS(MKO) SMSA(ST) SMS(SB) SMSM(TM) SMS(BM)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SMS(MKE)

1

Ismar Liza Mahani Binti Ismail Ismar Liza Mahani Binti Ismail Ismar Liza Mahani Binti Ismail Ismar Liza Mahani Binti Ismail Aisyah Binti Dollah @ Abdullah

SMSA(A)

1

SMSG(PPB)

1

SMK

1

SMS(KAP)

1

Abdul Hanis Bin Embong

SMPPL

1

SMP(PSS)

1

SMP(P)

1

SME(SA)

1

Hailan Bin Salamun

SMP

1

Asyraf B Haji Abd. Rahman Kasyfullah Bin Abd Kadir

SMSM(PMP) SMS(SS) SMS (SNPM)

1 1 1

Najihah Binti Abdul Mutalib Firdaus Khairi Bin Abdul Kadir Firdaus Khairi Bin Abdul Kadir

213

MPU3122

214

MPU3122

215

Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

2

K17

188

Kasyfullah Bin Abd Kadir

Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

2

K2

215

Aisyah Binti Dollah @ Abdullah

MPU3122

Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

2

K3

213

Najihah Binti Abdul Mutalib

216

MPU3122

Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

2

K4

198

Suria Hani Binti Ibrahim

217

MPU3122

2

K5

194

218

MPU3122

2

K6

128

219

MPU3122

2

K7

133

220

MPU3122

2

K8

121

221

MPU3122

2

K9

134

Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

Aisyah Binti Dollah @ Abdullah Aisyah Binti Dollah @ Abdullah Najihah Binti Abdul Mutalib Aisyah Binti Dollah @ Abdullah Abdul Hanis Bin Embong

222

MPU3172

Malaysian Studies

2

K1

21

Peter Wong Sin On

223 224

MPU3223 MPU3223

Asas Keusahawanan Asas Keusahawanan

3 3

K1 K2

110 110

Akbar Ali B Abd Kadir Norlidawahi Bt Wahab

225

MPU3223

Asas Keusahawanan

3

K3

110

Ridzuan Bin Yaakob

226

MPU3223

Asas Keusahawanan

3

K4

106

227

MPU3223

Asas Keusahawanan

3

K5

106

228

MPU3223

Asas Keusahawanan

3

K6

107

Zaharul Nizal Bin Zabidi

229 230

MPU3223 MPU3223

Asas Keusahawanan Asas Keusahawanan

3 3

K7 K8

116 100

231

MPU3223

Asas Keusahawanan

3

K9

134

232

NCC2000

2

K1

64

233

NCC2001

2

K1

100

Ridzuan Bin Yaakob Akbar Ali B Abd Kadir Ahmad Rusdi Bin Abdullah Najihah Binti Abdul Mutalib Syahrin B Said

Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Hubungan Etnik

19

Ahmad Rusdi Bin Abdullah Borhanudin Bin Mohd Yusof @ Mohamed

SMS(SB)

1

SMSK(D)IM SMS(SK) SMT(TAS) SMS(MKO) SMSA(ST) SMSK(KP) SMSM(TM) SMS(BM) SMSG(P) SMSG(TM)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SMS(MKE)

1

SMSA(A)

1

SMSG(PPB)

1

SMK

1

SMSG(PPB) SMSM(TM) SMS (SNPM) SMSG(P) SMS(SS) SMP SMSK(KP) SMP(P) SMS(BM) SMSG(TM) SME(SA) SMP(PSS) SMP(PSS) SME(SA)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SMPPL

1

SMP(P)

1

SMPPL SMP(P) SMSM(PMP) SMSA(ST)

1 1 1 1

SMK

1

SMSG(FEDI)

2

SMS(SK)

2

234

NCC2001

Hubungan Etnik

2

K2

151

235

NCC3000

Islam Dan Alam Sekitar

3

K1

100

236

NCC3001

Islam Dan Ekonomi

3

K1

100

237

NCC3002

3

K1

100

Hailan Bin Salamun

238

NCC3003

3

K1

100

Abdul Hanis Bin Embong

239

NCC3004

3

K1

100

Hailan Bin Salamun

240

NCC3006

Personaliti Ulul Albab

3

K1

50

Abdul Hanis Bin Embong

241 242

NCC3053 NCC3053

Kenegaraan Malaysia Kenegaraan Malaysia

3 3

K1 K10

201 146

Hamdan Bin Aziz Kasyfullah Bin Abd Kadir

243

NCC3053

Kenegaraan Malaysia

3

K2

194

Hamdan Bin Aziz

244

NCC3053

Kenegaraan Malaysia

3

K3

197

Hamdan Bin Aziz

245

NCC3053

Kenegaraan Malaysia

3

K4

162

246

NCC3053

Kenegaraan Malaysia

3

K5

168

247

NCC3053

Kenegaraan Malaysia

3

K6

173

248

NCC3053

Kenegaraan Malaysia

3

K7

134

249 250 251 252

NCC3053 NCC3053 PAL3000 PAL3000

Kenegaraan Malaysia Kenegaraan Malaysia Asas Keusahawanan Asas Keusahawanan

3 3 3 3

K8 K9 K10 K11

151 133 97 100

253

PAL3000

Asas Keusahawanan

3

K12

99

254 255 256

PAL3000 PAL3000 PAL3000

Asas Keusahawanan Asas Keusahawanan Asas Keusahawanan

3 3 3

K13 K14 K15

99 99 94

257

PAL3000

Asas Keusahawanan

3

K16

108

258

PAL3100

3

K1

140

259

PAL3103

3

K1

100

260

PAL3105

3

K1

140

261

PAL3108

3

K1

70

Islam Dan Ideologi Masakini Prinsip Kekeluargaan Islam Islam Dan Kepimpinan

Pengurusan Air Dan Kehidupan Pemikiran Ekonomi Biodiversiti Isu Dan Kepentingan Fauna Marin Sains Makanan

20

Syahrin B Said Firdaus Khairi Bin Abdul Kadir Asyraf B Haji Abd. Rahman

Mohd Yusoff Bin Mohamad Mohd Yusoff Bin Mohamad Mohd Yusoff Bin Mohamad Mohd Yusoff Bin Mohamad Peter Wong Sin On Syahrin B Said Akbar Ali B Abd Kadir Zaharul Nizal Bin Zabidi Borhanudin Bin Mohd Yusof @ Mohamed Norlidawahi Bt Wahab Zaharul Nizal Bin Zabidi Norlidawahi Bt Wahab Borhanudin Bin Mohd Yusof @ Mohamed Mohamed Shahrir Bin Mohamed Zahari Mohd Azmi Muhammed Idris Tengku Fara Kamilia Binti Tengku Mohd Kamil Fauziah Binti Tufail Ahmad

SMSK(D)IM SMSK(KP) Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program SMP SMPPL SMSA(ST) SMS(SS) SMS (SNPM) SMSG(P)

3 3 Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun 1 1 1 1 1 1

SME(SA)

1

SMP(PSS)

1

SMP(P)

1

SMK

1

SMP(M) SMSA(A) SMSM(PMP) SMSA(A) SMSA(A) SMS(BM) SMSM(TM) SMS(SK) SMS(KAP)

1 1 2 3 3 3 2 3 3

SMT(TAS)

4

Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program

Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun

262

PAL3108

263

PAL3109

264

PAL3112

265

PAL3112

266

PAL3113

267

Sains Makanan

3

K2

70

Aidilla Binti Mubarak

3

K1

60

Zamzahaila Bt Mohd Zain

3

K1

70

Mohd Hussin Bin Hj. Zain

3

K2

70

Juriffah Bt Ariffin

Fizik Dan Masyarakat

3

K1

70

Azhar B Mohd Sinin

PAL3113

Fizik Dan Masyarakat

3

K2

70

Hasiah Binti Salleh

268

PAL3114

Organisma Invasif

2

K1

70

Wong Chee Ho

269

PAL3115

Pembangunan Lestari

3

K1

70

270

PAL3115

Pembangunan Lestari

3

K10

70

271

PAL3115

Pembangunan Lestari

3

K11

70

Azhar B Mohd Sinin

272

PAL3115

Pembangunan Lestari

3

K12

70

Azhar B Mohd Sinin

273

PAL3115

Pembangunan Lestari

3

K2

70

Mohamed Shahrir Bin Mohamed Zahari

274

PAL3115

Pembangunan Lestari

3

K3

70

275 276

PAL3115 PAL3115

Pembangunan Lestari Pembangunan Lestari

3 3

K4 K5

70 70

277

PAL3115

Pembangunan Lestari

3

K6

70

278

PAL3115

Pembangunan Lestari

3

K7

70

279

PAL3115

Pembangunan Lestari

3

K8

70

280

PAL3115

Pembangunan Lestari

3

K9

70

281

PAL3116

3

K1

70

282

PAL3116

3

K2

70

283

PAL3116

3

K3

70

284

PAL3200

Kelestarian Ekonomi

3

K1

100

285

PAL3202

Etika Dalam Organisasi

3

K1

70

Pengurusan Makanan Halal Kimia Dan Masyarakat Kimia Dan Masyarakat

Haiwan Dan Masyarakat Haiwan Dan Masyarakat Haiwan Dan Masyarakat

21

Khairil Shazmin Bt Kamarudin Nor Afandy Bin Hamid @ Hamad

Tengku Fara Kamilia Binti Tengku Mohd Kamil Wong Chee Ho Hasiah Binti Salleh Ahmad Farid Bin Abdul Fuad Ahmad Farid Bin Abdul Fuad Wong Chee Ho Ahmad Farid Bin Abdul Fuad Nor Afandy Bin Hamid @ Hamad Nor Afandy Bin Hamid @ Hamad Mohd Azrul Bin Hj. Lokman Mohd Azmi Muhammed Idris Ridzuan Bin Yaakob

Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program SMS(SB) SMS(SK)

Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun 1 1

SMS (SNPM)

1

Semua Program Semua Program SMSK(D)IM SMSK(KP) SMSG(PPB) SMS(BM) SMP SMS(KAP) SMP(M) SMSG(P) SMS(MKE) SMSA(A) SMSA(A) SMSG(FEDI) SMS(MKO) Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program Semua Program

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun Semua Tahun

Kursus Teras Universiti Program Sarjana Muda (Pelajar Tempatan) Kursus Teras Universiti terdiri daripada beberapa kursus yang wajib diambil oleh semua pelajar UMT. Bil.

Kod

1.

Nama Kursus

Kredit

MPU3122/MPU2122

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2(2+0)

2.

MPU3112/MPU2112

Hubungan Etnik

2(2+0)

3.

NCC3053

Kenegaraan Malaysia

3(3+0)

4.

MPU3223

Asas Keusahawanan

3(3+0)

5.

MPU3312

Apresiasi Alam dan Warisan Laut

2(0+2)

6.

BBB3101

Academic Writing Skills

3(3+0)

7.

BBB3103

English for Occupational Purposes

3(3+0)

8.

CCXXXXX

Ko-Kurikulum

2(0+2) JUMLAH

20

Maklumat Umum 1) Pendaftaran kursus BBB3101 dan BBB3102, pelajar perlu memenuhi syarat MUET iaitu mendapat Band 3, 4, 5 dan 6. 2) Manakala bagi pelajar yang mendapat keputusan MUET Band 1 dan 2, DIWAJIBKAN mengikuti dan LULUS kursus Bahasa Inggeris iaitu English For Academic Communication 1 (BBB2000). 3) Kursus BBB3101 dan BBB3102 merupakan prasyarat kepada kursus BBB3103. 4) Kursus PAL3000 hanya untuk pelajar lama yang mendaftar pada sesi 2014/2015.

Kursus Teras Universiti Program Sarjana Muda (Pelajar Antarabangsa) Kursus Teras Universiti terdiri daripada beberapa kursus yang wajib diambil oleh semua pelajar UMT. Bil.

Kod

1.

Nama Kursus

Kredit

BBB3101

Academic Writing Skills

3(3+0)

2.

BBB3102

Public Speaking

3(3+0)

3.

BBB3103

English for Occupational Purposes

3(3+0)

4.

MPU3143

Communicative Malay Language

3(3+0)

5.

MPU3172

Malaysian Studies

2(2+0)

6.

MPU3312

Apresiasi Alam dan Warisan Laut

2(0+2)

7.

CCXXXXX

Ko-Kurikulum

2(0+2) JUMLAH

22

18

SENARAI KURSUS PUSAT PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS (ENGLISH LEARNING CENTER) Kursus Teras Universiti Kursus Teras Universiti terdiri daripada beberapa kursus yang wajib diambil oleh semua pelajar UMT. Bil.

Kod

1.

Nama Kursus

Kredit

BBB3101

Academic Writing Skills

3(3+0)

2.

BBB3102

Public Speaking

3(3+0)

3.

BBB3103

English for Occupational Purposes

3(3+0)

Kursus Elektif Universiti Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

1.

BBB2000

English for Academic Communication 1

3(2+1)

2.

BBB3106

Introduction to World Culture

3(3+0)

SINOPSIS KURSUS PUSAT PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS BBB2000 : English For Academic Communication 1 Kredit : 3 (2+1) Prasyarat : Tiada Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan penguasaan bahasa pelajar terutamanya kemahiran bercakap dan menulis. Pelbagai petikan dan dialog akan diberikan untuk mencetus/memupuk idea dan pemikiran untukaktiviti/tugasan lisan dan bertulis. Struktur ayat asas akan diulangkaji dan perbendaharaan kata akan diberikan secara konsisten sepanjang kursus berjalan.

This course is designed to improve students’ language proficiency, in particular speaking skills. A variety of reading passages and dialogues are provided to stimulate/ encourage ideas and thoughts for speaking and writing tasks. Basic sentence patterns are reviewed and ample vocabulary from the general word list are presented consistently throughout the course.

BBB3101 Kredit Prasyarat

Bands 3-6)

: : :

Academic Writing Skills 3(3+0)

BBB2000–English for Academic Communication 1 (minimum grade C) or MUET

Kursus ini dirangka bagi memantapkan kemahiran penulisan pelajar. Ia memperkenalkan para pelajar kepada kemahiran yang diperlukan bagi menjadi penulis yang baik. Mereka juga akan dibimbing melalui proses-proses penulisan misalnya pra-penulisan, merangka, menulis draf serta menyunting bagi menghasilkan karangan yang teratur dan baik. Penekanan turut diberikan kepada aspek pemikiran kreatif dan kritis yang amat penting dalam proses penulisan.

This course is designed to develop students’ competence in writing. It introduces students to the skills needed to become effective writers. Students will be guided through the main stages in writing such as pre-writing, outlining, drafting and revising which will enable them to produce well-organised and adequately developed essays. Emphasis is also given on creative and critical thinking which are integral to the writing process.

23

BBB3102 Kredit Prasyarat

: : :

Public Speaking 3(3+0)

BBB2000–English for Academic Communication 1 (minimum grade C), or MUET Band 3 or above

Kursus ini membantu para pelajar membina keyakinan dan kemahiran berinteraksi dengan orang lain secara efektif menggunakan norma-norma dan etika yang diperlukan. Pada permulaannya, para pelajar diajaruntuk berkongsi ide and maklumat menggunakan perbendaharaan kata dan bahasa yang sesuai. Seterusnya, para pelajar dilatih mengemukakan ide dan hujah secara lisan dalam cara yang teratur dan menggunakan fungsi bahasa yang sesuai. Para pelajar juga diperkenalkan kepada sebutan dan lafaz perkataan-perkataan Bahasa Inggeris yang betul. Di samping itu, mereka diberi peluang meningkatkan kemahiran bersosial, rasa bertanggungjawab, dan kerja berpasukan .

This course helps students to develop the confidence and the skills to interact with others effectively using the norms and etiquette required of those who speak the language. To begin with, students are taught to share ideas and messages using appropriate vocabulary and language. Next, students are trained to present ideas and arguments in a coherent manner using appropriate language functions. Students are also introduced to the correct pronunciation and clear enunciation of English words. In addition, they are given the opportunities to improve their social skills, sense of responsibility, and teamwork.

BBB3103 : English Of Occupational Purposes Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Academic Writing Skills (BBB3101), Public Speaking (BBB3102) Kursus ini akan menyentuh pelbagai tajuk yang berkaitan dengan keperluan alam pekerjan seperti menulis resume, memorandum dan kertas cadangan, bertutur semasa menghadiri temuduga pekerjaan dan mesyuarat, dan pembentangan idea di hadapan khalayak. Pelajar akan didedahkan kepada frasa-frasa bahasa yang biasa digunakan dan mengaplikasikan ia dalam situasi pekerjaan yang bersesuaian. Latihan bahasa dan praktikal akan diadakan sebagai pendedahan kepada keperluan komunikasi bahasa Inggeris di tempat kerja.

The course will cover a range of topics that is related to occupational needs such as writing a resume, memorandum and proposal, speaking during a job interview and meeting, and presenting ideas in front of an audience. Learners will learn common language functions and to utilise them appropriately in work place situations. Exercises and practical inclass sessions will be conducted to give learners some insight into English communication needs in the work place.

BBB3106 : Introduction To World Culture Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Students will be partnered with students from three institutions from different cultures around the world. Only two cultures meet at any one time. Partners switch in a round robin fashion during a semester so each institution is partnered with three other cultures, one at a time for three or four weeks each. Class sessions are conducted in real time using Internet based video and chat with continuity protocols in place.

24

SENARAI KURSUS JABATAN KENEGARAAN DAN PERADABAN Kursus Teras Universiti (Program Diploma) Bil.

Kod Kursus

1.

MPU2112

2.

MPU2122

3.

MPU2163

Nama Kursus

Kredit

Hubungan Etnik

2(2+0)

Ethnic Relations Tamadun Islam & Tamadun Asia (TITAS)

Islamic And Asian Civilizations Pengajian Malaysia 2

Malaysian Studies 2

2(2+0) 2(2+0)

Kursus Teras Universiti (Program Sarjana Muda) Bil.

Kod Kursus

1.

MPU3112

2.

MPU3122

3.

MPU3172

Malaysian Studies

3 (3+0)

4.

NCC3053

Kenegaraan Malaysia Malaysian Nationhood

3(3+0)

Nama Kursus

Kredit

Hubungan Etnik

2(2+0)

Ethnic Relations Tamadun Islam & Tamadun Asia (TITAS)

Islamic And Asian Civilizations

2(2+0)

Kursus Elektif Universiti (Program Sarjana Muda) Bil.

Kod Kursus

1.

NCC3000

2.

NCC3001

3.

NCC3002

4.

NCC3003

5.

NCC3004

6.

NCC3006

Nama Kursus

Kredit

Islam dan Alam Sekitar

3(3+0)

Islam And Environment Islam dan Ekonomi

3(3+0)

Islam and Economics Islam dan Ideologi Masakini

Islam And Contemporary Ideologies Prinsip Kekeluargaan Islam

Principles Of Islamic Family Islam dan Kepemimpinan

3(3+0) 3(3+0) 3(3+0)

Islam And Leadership Personaliti Ulul Albab

3(3+0)

Ulul Albab Personality

25

SINOPSIS KURSUS JABATAN KENEGARAAN DAN PERADABAN MPU2163

:

Pengajian Malaysia 2

Malaysian Studies 2

Kredit : 2 (2+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan Sejarah dan Politik, Perlembagaan Malaysia, Sistem dan Struktur Pentadbiran Negara, Kemasyarakatan dan Perpaduan, Pembangunan Negara dan Agama dan Kepercayaan. Kursus ini adalah bertujuan untuk melahirkan graduan yang memahami identiti Malaysia ke arah memupuk semangat kesejagatan. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk kuliah, tugasan, peperiksaan dan pengalaman pembelajaran.

This course discusses history and politics, the Malaysian Constitution, the system and structure of national administration, community and unity, national development, religion and belief. This course aims to produce graduates who understand Malaysia's identity towards inculcating the spirit of universality. Teaching and learning are carried out in the form of lectures, assignments, exams and learning experiences.

MPU3112/MPU2112 :

Hubungan Etnik

Ethnic Relations

Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan konsep asas, latar belakang dan realiti sosial masa kini hubungan etnik di Malaysia dari perspektif kesepaduan sosial. Tujuan kursus ini ialah memberikan kesedaran dan penghayatan dalam mengurus kepelbagaian ke arah pengukuhan negara bangsa. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berasaskan pengalaman melalui aktiviti individu, berpasukan dan semangat kesukarelaan. Pada akhir kursus ini, pelajar diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai murni, mempunyai jati diri kebangsaan, dan menerima kepelbagaian sosio-budaya etnik di Malaysia.

This course discusses the fundamental concepts, backgrounds and current social realities of ethnic relations in Malaysia from the perspective of social integration. The purpose of the course is to provide awareness and appreciation in managing diversity towards the strengthening of nation states. Teaching and learning will be applied in the form of experiential learning through individual activities, teamwork and volunteerism. At the end of the course, students are expected to be able to practice noble values, leading to national identity, and able to accept ethnic social-cultural diversity in Malaysia.

MPU3122/MPU3122 :

Tamadun Islam & Tamadun Asia (TITAS)

Islamic Civilization and Asian Civilization

Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan ilmu ketamadunan yang meliputi pengenalan ilmu ketamadunan, perkembangan dan interaksi ketamadunan dalam Tamadun Islam, Melayu, Cina, India, serta isu ketamadunan kontemporari dalam Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kursus ini bertujuan memberi kefahaman mengenai setiap elemen tersebut dan implikasinya terhadap proses pembangunan negara. Selain itu, perbincangan dan perbahasan dalam kursus ini turut berperanan dalam usaha melahirkan pelajar yang mengetahui warisan sejarah negara, memupuk nilai murni, mempunyai jati diri kebangsaan dan menghargai kepelbagaian.

This course discusses the introduction of civilization, development and interaction of civilizations in Islamic Civilization, Malay, Chinese, Indian, and contemporary civilizational issues in Islamic Civilization and Islamic Civilization. The course aims to provide an understanding of each of these elements and its implications for the development process of the country. In addition, discussions and debates in this course can produce students who know the historical heritage of the country, cultivate noble values, have a national identity and value diversity.

26

NCC2001 : Hubungan Etnik Kredit : 2 (2+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini memfokuskan perbincangan berkenaan masyarakat pelbagai etnik serta hubungan etnik di Malaysia. Perbincangan bermula dengan konsep-konsep asas dan teori berkaitan hubungan etnik di Malaysia. Penekanan juga turut menjurus kepada pelbagai bidang yang berkait rapat dengan hubungan etnik meliputi perlembagaan, politik, ekonomi, agama dan pendidikan. Selain itu, pelbagai isu dan cabaran hubungan etnik di Malaysia dan global yang perlu ditangani juga turut disentuh. Di akhir kursus, para pelajar dapat memahami pelbagai usaha yang dilakukan dalam mengurus serta mengukuhkan kesepaduan sosial di Malaysia untuk mencapai matlamat akhir perpaduan negara dan integrasi nasional.

This course focuses on discussions of the multi ethnic society and ethnic relations in Malaysia. Discussion begins with the fundamental concepts and theories of the ethnic relations in Malaysia. It also emphasizes the diverse aspects of ethnic relations such as constitution, politics, economics, religion and education. In addition, it also touches on various issues and challenges that should to tackled regarding the ethnic relations in Malaysia and global. At the end of the course, students will be able to understand the efforts that have been undertaken in governing and enhancing the social unity in Malaysia to achieve the ultimate goal of unity and national integration. NCC3000

:

Islam dan Alam Sekitar

Islam and the Environment

Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pandangan umum Islam tentang pemuliharaan dan pemusnahan alam sekitar dan bagaimana pemahaman yang jelas terhadap persoalan ini dapat meningkatkan kesedaran manusia tentang kepentingan alam sekitar. Saranan dan gesaan al-Quran dan Sunnah tentang pemuliharaan alam sekitar akan dibincangkan. Ini termasuk perbincangan tentang asas tauhid dan kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pemahaman umum undang-undang Islam berkaitan penggunaan tanah, air dan pencemaran udara juga akan disentuh.

This course exposes students to the Islamic view of the conservation and destruction of the environment. A clear understanding of these issues can raise human consciousness about the importance of nature. Al-Quran and al-Sunnah's recommendations on environmental conservation are also discussed more in depth, including discussion about basic of tawhid, sharia’ and morality. A general understanding of Islamic law related to land use, water and air pollution will also be discussed. NCC3001 : Islam dan Ekonomi (Islam and Economics) Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini mendedahkan pelajar kepada ilmu ekonomi Islam yang menekankan kepada Akidah Tauhid yang jelas, konsep harta serta kepentingannya, selain perbincangan berkaitan kewajipan zakat dan pengharaman riba. Tasawwur yang jelas tentang ekonomi Islam membolehkan pelajar menghayati sistem pengurusan ekonomi dan muamalat semasa sesuai dengan nilai agama.

This course exposes students to Islamic economics which emphasizes the tauhidic concept (concept of tauhid), wealth and its importance, as well as discussions on the obligations of zakat and the prohibition of usury. A Clear perspective on Islamic economics philosophy, enables students to appreciate the current economic management system and muamalat in accordance with religious values. NCC3002

:

Islam Dan Ideologi Masakini

Islam and Modern Ideologies' Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini bermula dengan konsep umum Islam sebagai agama dan cara hidup, ciri-ciri Islam serta kedudukan al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber asas. Kemudian pra pelajar akan didedahkan dengan sejarah dan asal usul timbulnya pelbagai ideologi, serta proses pertembungan dan peresapan ideologi tersebut ke dalam masyarakat Islam. Kursus ini seterusnya memperkenalkan pelajar kepada beberapa jenis ideologi yang melibatkan aspek organisasi anti Islam, politik,

27

sosial, ekonomi dengan melihat perbezaan dan persamaannya dengan Islam sebagai al-Din. Para pelajar juga akan didedahkan dengan pelbagai usaha yang boleh dijalankan dalam menghadapi dan menangani peresapan ideologi tersebut.

The course begins with the general concept of Islam as a religion and way of life, the characteristics of Islam as well as the position of the Qur'an and al-Sunnah as the fundamental source. Then, students will be exposed to the history and the origin of various ideologies, as well as the process of clashing and dissemination of the ideology into the Muslim community. This course introduces students to several types of ideology involving aspects of anti-Islamic organizations, politics, social, and economic ideologies by looking at their differences and similarities with Islam as al-Din. The students will also be exposed to various efforts that can be undertaken in dealing with and addressing the ideological dissipation. NCC3003

:

Prinsip Kekeluargaan Islam

Principles Of Islamic Family

Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkenalkan pengetahuan asas mengenai sistem kekeluargaan dalam Islam. Ia bermula daripada mengenali hakikat manusia dan keperluan hidup berpasangan/berumahtangga, pemilihan pasangan hidup, pertunangan dan perkahwinan. Seterusnya peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga seperti suami, isteri, ibubapa dan anak turut ditekankan. Beberapa permasalahan semasa yang berkaitrapat dengan sistem dan institusi kekeluargaan juga akan dibincangkan.

This course introduces the basic knowledge of the family system in Islam. It starts from recognizing the essence of man and the necessities of life in pairs / marriages, selection of life partners, engagement and marriage. Next, the roles and responsibilities of every family member such as husband, wife, parents and children are also emphasized. Some current issues related to family systems and institutions will also be discussed. NCC3004

:

Islam Dan Kepemimpinan

Islam and Leadership

Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkenalkan pengetahuan asas mengenai kepemimpinan dalam Islam. Ia bermula dengan memahami tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah. Seterusnya membincangkan konsep kepemimpinan dengan potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia dan tanggungjawab yang perlu dipenuhi di dalam kehidupan. Beberapa amalan kepemimpinan juga dibincangkan dan dikaitkan dengan konsep kepemimpinan Islam dan juga barat. Cabaran dan isuisu semasa berkaitan kepemimpinan juga akan dibincangkan.

This course introduces the basic knowledge of leadership in Islam. It begins with understanding the purpose of human creation as a caliph. Then discuss the concept of leadership with the potential that God bestows upon humans and the responsibilities that need to be fulfilled in life. Some leadership practices are also discussed and linked to the concept of Islamic and western leadership. Challenges and current issues relating to leadership will also be discussed. NCC3005

:

Isu-Isu Kontemporari Politik Malaysia

Contemporary Issues In Malaysian Politics

Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan isu-isu kontemporari serta perkembangan politik di Malaysia. Ianya akan membincangkan aspek-aspek utama yang mendasari politik Malaysia termasuklah sejarah, pendekatan, sistem pentadbiran dan kerajaan, ekonomi, ideologi pemimpin serta peranan media. Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat menilai isu-isu semasa berkaitan politik Malaysia dengan rasional dan objektif.

This course discusses contemporary issues and political developments in Malaysia. It will discuss main aspects that underlie Malaysia's politics including history, approach, administrative and government systems, economics, leaders’ ideologies and roles of the media. At the end of the course, students will be able to assess current issues related to Malaysian politics objectively and rationally.

28

NCC3006

:

Personaliti Ulul Albab

Ulul Albab Personality

Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini mendedahkan pelajar kepada konsep Ulul Albab, personality, cirri-ciri yang mendasarinya serta pembinaan merangkumi elemen Qur’anik, Ensiklopedik, dan Ijtihadik. Selain penekanan terhadap keperibadian Rasulullah saw dan para sahabat, beberapa tokoh silam sejak zaman kerajaan Umayyah, Abbasiyyah dan Uthmaniyyah serta tokoh kontemporari yang berpengaruh akan dibincangkan dari aspek keintelektualan yang dimiliki serta sumbangan mereka kepada masyarakat.

This course exposes students to the concept of Ulul Albab, the personality, the underlying characteristics and the development of the elements of Quranic, Encyclopedic, and Ijtihadik. In addition to the emphasis on the personality of the Prophet and his companions, some of the early generations of Umayyads, Abbasids and Ottoman empires and influential contemporary figures will be discussed in terms of their own intellectual property and contributions to society. NCC3007

:

Tasawwur Islam

Islamic Worldview

Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini mendedahkan pelajar kepada tasawwur Islam yang merangkumi ketauhidan kepada Allah menerusi konsep Uluhiyyah, Rububiyyah, Asma’ dan Sifat. Kursus ini juga meneroka peranan manusia sebagai khalifah bumi yang perlu menguruskan bumi berteraskan wahyu dan akal yang waras. Di samping itu, kursus ini juga menekankan aspek pertanggungjawaban manusia terhadap alam dan masyarakat serta cabaran semasa (ekonomi, sosial, politik dan budaya) yang perlu ditangani.

This course will expose students to the Islamic worldview encompassing the concept of oneness of Allah through Uluhiyyah, Rububiyyah, Asma’ and His attributes. The course also reviews the human role as the inheritors of the earth who has to manage the earth based on the revealed and common knowledge. In addition, this course also emphasizes the human responsibility towards the nature, community and contemporary challenges (economics, society, politics and culture) to be resolved. NCC3008

:

Al Qur'An Dan Dunia Moden

Al-Quran And Modern World

Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar kepada ilmu al Quran merangkumi pengenalan al Quran, sejarah penurunan al Quran (asbab al-Nuzul), proses penghimpunan, penulisan serta ayat-ayat makkiyyah dan madaniyyah. Perkembangan ilmu tafsir serta isu-isu semasa yang berkaitan dengan ilmu al-Quran akan turut disentuh.

This course will expose students to the science of the Qur’an including introduction to the Qur’an, historical background of its revelation (asbab al-Nuzul), its documentation and writing including makki and madani verses. The development of Quranic commentary and contemporary issues related to the Science of the Quran will also be covered. NCC3009

:

Hadith Pilihan

Selected Hadith Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini mendedahkan pelajar kepada kepentingan ilmu hadith, pembahagian ilmu hadith dan kaedah beramal dengannya sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Pelajar juga akan mempelajari beberapa hadith terpilih merangkumi asas-asas ajaran Islam dalam kehidupan seharian.

This course exposes students to the Science of Hadith, its division and methods of practicing hadith as a second source of Islam. Students will also learn some selected hadith covering basic principles of Islamic teaching in a daily life.

29

NCC3010

:

Fiqh Ibadat

Juristic Study of ‘Ibadat

Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini mendedahkan pelajar tentang prinsip asas dalam fiqh ibadat yang meliputi asas fardhu ain dan fardhu kifayah. Perbincangan dan perincian setiap bahagian akan diselangi dengan dalil-dalil pensyariatan, syarat dan kaedah pelaksanaannya. Isu-isu semasa berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tersebut akan turut dibincangkan termasuk aspek praktikal dalam bab-bab tertentu.

This course exposes students the basic principles of juristic study of ibadah that cover knowledge of Fardhu Ain and Fardhu Kifayah. The discussion and detailed elaborations for each section will be stated with juristic evidences, conditions and practical approaches. Contemporary issues related to the implementation of worship will also be discussed including practical aspects in certain chapters. NCC3011

:

Da’i dan Masyarakat

Preacher And Community

Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini mendedahkan pelajar kepada ilmu dakwah merangkumi konsep dakwah, isi kandungan, kaedah, kumpulan sasaran, penggunaan teknologi dan juga kepimpinan dakwah yang baik. Proses dakwah melibatkan aktiviti atau program interaksi dengan kumpulan sasar dalam masyarakat daripada pelbagai latar belakang. Beberapa isu dan cabaran yang melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial dan pendidikan juga akan dibincangkan dan dikaitkan dengan pendekatan dakwah yang berkesan.

This course will expose students to the science of Dakwah including concept, content, methods, targeted groups, use of technology as well as propagation of good leadership. The process involves activities or interaction programs involving targeted groups in society from various backgrounds. Various issues covering aspects of public life, political, economic, social and education will also be discussed and linked to the most appropriate approach for propagation. NCC3012

:

Falsafah Sains Islam

Islamic Philosophy of Science

Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar untuk menelusuri kelahiran ilmu sains di dunia Timur yang bersifat holistik, serta pengalirannya ke dunia Barat yang berubah kepada orientasi sekular. Topik dibincangkan konsep, matlamat, sejarah, serta kepentingan falsafah sains, hubungan sains dengan agama, dan perbandingan antara Falsafah sains Islam dan Barat. Pandangan alam sains Islam dibincangkan bagi melahirkan pemikiran dan pemahaman yang menyatu dan menjelmakan sains Islam dan Barat dapat mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa-Ta'ala.

This course provides exposure to students to explore the birth of science in the holistic world of the East, as well as its flow into the Western world that has changed to a secular orientation. Topics discuss concepts, goals, history, and the importance of science philosophy, science-related religions, and comparisons between Islamic and Western science Philosophy. The views of the nature of Islamic science are discussed to produce thoughts and understanding that unify and embody Islamic and Western sciences can bring people closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala. NCC3053

:

Kenegaraan Malaysia

Malaysian Nationhood

Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan Sejarah dan Politik, Perlembagaan Malaysia, Sistem dan Struktur Pentadbiran Negara, Kemasyarakatan dan Perpaduan, Pembangunan Negara dan Agama dan Kepercayaan. Kursus ini adalah bertujuan untuk melahirkan graduan yang memahami identiti Malaysia ke arah memupuk semangat kesejagatan. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk kuliah, tugasan, peperiksaan dan pengalaman pembelajaran.

This course discusses history, politics, Malaysian Constitution, system and structure of government, society and unity, national development, religion and faith. The purpose of the course is to enable students to understand the Malaysian identity towards promoting the spirit of globalisation. Teaching and learning will be conducted in the forms of lectures, assignments, tests, and experiential learning.

30

SENARAI KURSUS PUSAT KO-KURIKULUM Kursus Teras Universiti Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

1.

CCB2001

Pengurusan Acara

3(2+1)

2.

CCB2002

Teknik Lakon Pentas dan Skrin

3(2+1)

3.

CCB2003

Pengenalan Seni Persembahan Malaysia

3(2+1)

4.

CCB2004

Pengurusan Seni Dan Budaya

3(2+1)

5.

CCB2005

Asas Muzik Tradisional Melayu

3(2+1)

6.

CCB2010

Dikir Barat

2(1+1)

7.

CCB3411

Pengenalan Kepada Orkestra

2(1+1)

8.

CCK2001

Pidato Umum

2

9.

CCK2002

Penulisan Media

2

10.

CCM2002

Patriotism

2

11.

CCP3311

Pemimpin 1

3(2+1)

12.

CCR2000

Asas Kecergasan Fizikal

3(2+1)

13.

CCR2001

Rekreasi Luar

3(2+1)

14.

CCR2002

Asas Pertolongan Cemas

2

15.

CCR2003

Silat Olahraga

2

16.

CCR3000

Pancing Rekreasi

17.

CCS2002

Boling Padang

18.

CCS3511

Renang Dan Keselamatan Air

3(1+2)

19.

CCU3161

Suksis 1

3(0+3)

20.

CCU3162

Suksis 2

3(0+3)

21.

CCU3163

Suksis 3

3(0+3)

22.

CCU3164

Suksis 4

3(0+3)

23.

CCU3171

Palapes (TLDM) 1

3(0+3)

24.

CCU3172

Palapes (TLDM) 2

3(0+3)

25.

CCU3173

Palapes (TLDM) 3

3(0+3)

26.

CCU3174

Palapes (TLDM) 4

3(0+3)

27.

CCU3175

Palapes (TLDM) 5

3(0+3)

28.

CCU3176

Palapes (TLDM) 6

3(0+3)

29.

CCU3181

Sispa 1

3(0+3)

3(2+1) 2

31

30.

CCU3182

Sispa 2

3(0+3)

31.

CCU3183

Sispa 3

3(0+3)

32.

CCU3184

Sispa 4

3(0+3)

33.

CCU3191

Wataniah 1

3(0+3)

34.

CCU3192

Wataniah 2

3(0+3)

35.

CCU3193

Wataniah 3

3(0+3)

36.

CCU3194

Wataniah 4

3(0+3)

37.

CCV2001

Senireka Grafik Dan Fotografi

2

38.

CCV2002

Asas Seni Khat

2

39.

CCV2003

Seni Lukis Moden Malaysia

2

40.

MPU3312

41.

PAL3115

Apresiasi Alam dan Warisan Laut

Appreciation of Environment and Water Heritage Pembangunan Lestari

2(0+2) 3(3+0)

SINOPSIS KURSUS PUSAT KO-KURIKULUM MPU3312

:

Apresiasi Alam dan Warisan Laut

Appreciation of Environment and Water Heritage

Kredit : 2 (0+2) Prasyarat : Tiada Kursus ini akan menekankan kepada kepentingan untuk menghargai alam dan warisan. Satu aktiviti berteraskan air yang dikendalikan dalam bahasa Inggeris akan dianjurkan untuk memberi pengalaman secara langsung kepada pelajar. Pelajar juga diwajibkan untuk mengikuti aktiviti yang dapat membangunkan kemahiran insaniah secara holistik. Penglibatan dalam aktiviti-aktiviti tersebut merupakan pendedahan awal bagi merangsang pembelajaran kendiri dan meningkatkan sikap dan nilai-nilai murni dalam diri pelajar.

CCB2001 : Perancangan dan Pengurusan Acara Kredit : 3 Prasyarat : Tiada Kursus ini akan mendedahkan kepada aspek perancangan dan pengurusan acara. Perkara-perkara asas penganjuran sesebuah acara termasuk penyediaan kertas kerja, penubuhan organisasi, perancangan aktiviti, perancangan belanjawan, tajaan dan penilaian tajaan, pemasaran dan publisiti, logistik dan teknikal dan protokol akan dibincangkan secara terperinci di dalam kursus ini. Diakhir kursus ini pelajar akan menganjurkan sebuah acara sebagai satu tugasan.

This course will emphasise on event planning and its implementation. Basic aspects of organizing an event including, preparation of the working paper, organizational set- up, activity planning, budgeting, sponsorship and sponsorship evaluation, marketing and publicity, logistical and technical requirements, and protocol will be covered in detail. To strengthen the students’ understanding, an event will be organized by the students at the end of the course.

CCB2002 : Teknik Lakon Pentas dan Skrin Kredit : 3 Prasyarat : Tiada Kursus ini menumpukan kepada asas dan gaya teknik lakonan untuk pentas dan televisyen. Pelajar- pelajar akan mengimplimentasikan kepelbagaian teknik dan gaya lakonan dengan memberi penekanan kepada aspek-aspek penting dalam lakonan iaitu, pernafasan dan vokal, penggunaan fizikal, aplikasi ruang serta pemahaman watak. Pengerjaan

32

lakonan akan merujuk kepada beberapa petikan teks drama samaada genre moden mahupun klasik. Penilaian pelajaran akan dijalankan dalam skala persembahan studio secara individu dan juga berkumpulan.

This course focuses on the basic and acting technique for stage and tv. Students use various action techniques and styles of acting that stress on the important aspects of acting: breathing, vocalization, physical, applying use of space in and understanding characters. Practice will use extracts of drama/theatre texts, either modern or classical. Students’ evaluation is based on individual and group work.

CCB2003 : Pengenalan Seni Persembahan Malaysia Kredit : 3 Prasyarat : Tiada Kursus ini mendedahkan kepada pelajar secara ringkas mengenai bentuk-bentuk seni persembahan yang terdapat di Malaysia. Silibus pengajaran dan pembelajaran menyentuh tentang kepelbagaian bentuk seni persembahan di Malaysia yang merangkumi seni teater, tari dan juga muzik. Pengetahuan akan diberikan kepada pelajar meliputi aspek sejarah, asal usul, struktur persembahan, pengaruh dan perkembangannya. Penerangan tentang kepercayaan animisme, ritual, semangat dan juga faktor keagamaan didedahkan kerana ini adalah titik tolak kepada permulaan seni persembahan di Malaysia.

This course introduces the forms of performing art in Malaysia. The syllabus touches on aspects of performing arts that include theatre, dance and music. Knowledge that is conveyed includes aspects of history, origin, performance structures, influence and development. The belief in animism, rituals, spiritual and religious factors are exposed as these are the beginnings of the performing arts in Malaysia.

CCB2004 : Pengurusan Seni dan Budaya Kredit : 3 Prasyarat : Tiada Kursus ini menumpukan kepada pembelajaran mengenai pengurusan dalam skop seni dan budaya. Para pelajar akan diperkenalkan kepada Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan juga Dasar Industri Kreatif Negara. Pelajar juga akan didedahkan kepada kaedah pengurusan dan ruang lingkup kerja pengurusan. Silibus ini juga memberi peluang kepada pelajar untuk menerapkan kemahiran dan pengalaman melalui proses kerja praktik dan projek- projek yang dikendalikan secara berkumpulan.

This course focuses on the management of the arts and culture. Students are introduced to the National Cultural Policy and the National Creative Industry Policy. Students are exposed the areas that cover management. This syllabus also gives the opportunity for students to apply skills and experience through practice and group projects CCB2005 : Asas Muzik Tradisional Melayu Kredit : 3 Prasyarat : Tiada Kursus ini menumpukan kepada asas pembelajaran muzik tradisional Melayu di Malaysia. Pengenalan kepada beberapa ensemble muzik tradisional Melayu dengan member pendedahan asas dalam teknik talaan, asasribaan, asas permainan alat muzik dalam ensemble muzik tradisional Melayu seperti WayangKulit, Makyung, Dikir Barat, Gamelan Melayu, Kompang, Rodat, Muzik Melayu Asli, Ghazal. CCB2001 : Pengurusan Acara Kredit : 3(2+1) Prasyarat : Tiada Kursus ini akan mendedahkan kepada aspek perancangan dan pengurusan acara. Perkara-perkara asas penganjuran sesebuah acara termasuk penyediaan kertas kerja, penubuhan organisasi, perancangan aktiviti, perancangan belanjawan, tajaan dan penilaian tajaan, pemasaran dan publisiti, logistik dan teknikal dan protokol akan dibincangkan secara terperinci di dalam kursus ini. Diakhir kursus ini pelajar akan menganjurkan sebuah acara sebagai satu tugasan.

33

CCB2002 : Teknik Lakon Pentas dan Skrin Kredit : 3(2+1) Prasyarat : Tiada Kursus ini menumpukan kepada asas dan gaya teknik lakonan untuk pentas dan televisyen. Pelajar- pelajar akan mengimplimentasikan kepelbagaian teknik dan gaya lakonan dengan memberi penekanan kepada aspek-aspek penting dalam lakonan iaitu, pernafasan dan vokal, penggunaan fizikal, aplikasi ruang serta pemahaman watak. Pengerjaan lakonan akan merujuk kepada beberapa petikan teks drama samaada genre moden mahupun klasik. Penilaian pelajaran akan dijalankan dalam skala persembahan studio secara individu dan juga berkumpulan. CCB2010 : Dikir Barat Kredit : 2(1+1) Prasyarat : Tiada Kursus ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk menambah ilmu dan kemahiran dalam bidang muzik dikir barat. Kursus ini akan memberi penekanan kepada gerak rentak, lirik dan lagu serta pengendalian alat-alat muzik dikir barat yang berkaitan. Di akhir kursus pelajar akan menganjur dan melibatkan diri dalam satu persembahan dikir barat.

CCB3222 : Seni Tari Kredit : 3 Prasyarat : Tiada Untuk memberi pendedahan serta pengetahuan dalam bidang seni tari yang diwarisi dan diamalkan oleh pelbagai kaum di Malaysia. Penekanan diberi kepada perkembangan serta susur galur seni tari rakyat yang berkembang di Malaysia.

This course aims to enable students to understand the traditions dance and practised by the various races in Malaysia. One of the emphasis will be on the customs and traditional Folk Dance in Malaysian. CCB3411

:

Pengenalan Kepada Orkestra

Introduction to Orchestra

Kredit : 2 Prasyarat : Tiada Kursus ini akan memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran asas memainkan instrumen muzik dalam komponen orkestra. Latihan untuk memainkan instrumen dalam kategori Strings, Brass, Woodwinds, Saxes, Rhythm dan Percussion akan ditawarkan dan pelajar hanya perlu memilih salah satu daripadanya sesuai dengan kecenderungan dan bakat masing-masing. Pelajar akan melalui fasa latihan individu dan seksyen sebelum digabungkan dalam satu pasukan orkestra. Melalui kursus ini juga pelajar akan mendapat peluang untuk menganjur dan melibatkan diri dalam satu persembahan muzikal di hadapan khalayak. CCK2001

:

Pidato Umum

Public Oratory

Kredit : 2(1+1) Prasyarat : Tiada Kursus ini akan membincangkan konsep asas pidato umum. Ia juga memberi penekanan dalam penyampaian pengucapan dan struktur berpidato. Pelajar ditugaskan untuk mengelola aktiviti berkaitan dengan pidato yang bersesuain dengan khalayak. Penglibatan pelajar selain dari berpidato di dalam pengelolaan termasuklah penghakiman, penyelidikan dan penyediaan maklumat, dan juga pembentukan organisasi. CCK2002 : Penulisan Media Kredit : 2 Prasyarat : Tiada Kursus ini akan memberi penekanan dan pendekatan penggunaan media terkini dalam penyebaran makumat secara menarik dan berkesan. Pelajar akan dilatih untuk memperoleh, menapis dan melapokan maklumat yang tepat dan berintegriti. Pelajar juga akan didedahkan dengan medium penerbitan yang bersesuaian.

34

CCM2001 : Siswa Penyayang Kredit : 2 Prasyarat : Tiada Kursus ini memberi pendedahan kepada usaha mengembangkan sifat keprihatinan dan kebertangungjawaban sosial terhadap komuniti yang memerlukan. Elemen yang akan diberi penekanan termasuk proses merancang dan menentukan program yang bersesuaian dengan komuniti yang memerlukan. Di akhir kursus, pelajar akan melaksanakan dan mengawal selia program khidmat masyarakat yang dapat memupuk kemahiran mengurus dan boleh bekerja dalam kumpulan. CCM2002 : Patriotism Kredit : 2 Prasyarat : Tiada Kursus ini akan memberi pendedahan secara teori dan praktik terhadap konsep patriotisme. Elemen yang akan diberi penekanan termasuk kebanggaan sebagai warga negara, menghormati dan mentaati simbol negara, semangat cinta dan setia kepada negara, sumbangan dan kesanggupan mempertahankan kedaulatan negara. Di akhir kursus, pelajar akan melaksana satu aktiviti berteraskan patriotisme bagi menyerlahkan sikap sayangkan bangsa, agama dan tanahair. CCM2003 : Asas Kesukarelawanan Kredit : 2 Prasyarat : Tiada Tajuk yang dimuatkan dalam kursus ini termasuklah pengetahuan mengenai sains kesihatan dan keselamatan, persediaan mental, fizikal dan sipiritual, persekitaran dan teknologi. Pendekatan pembelajaran merangkumi pebincangan dalam kumpulan berdasarkan pengalaman keatas projek yang dijalankan bersama komuniti dalam skop yang bersesuaian. Pelajar juga boleh bekerjasama dengan organisasi lain yang dapat membantu menjayakan sebarang projek. CCP3311 : Pemimpin 1 Kredit : 3(2+1) Prasyarat : Tiada Kursus ini memberi pendedahan tentang teori kepimpinan dan organisasi, tatacara mesyuarat, kaedah surat menyurat, kemahiran asas komunikasi, kemahiran membuat keputusan, tugas dan peranan pemegang jawatan dalam organisasi serta protokol majlis rasmi dan perancangan pelaksanaan aktiviti.

This course will expose students to organizational and leadership theory, the conduct of meetings, methods of correspondence, basic communication skills, decision making skills, tasks and role of job holders in organizations, protocols at official events, and planning and implementation of activities. CCR2000 : Asas Kecergasan Fizikal Kredit : 3(2+1) Prasyarat : Tiada Kursus ini menekankan kepentingan aspek kecergasan fizikal sepanjang penglibatan dalam bidang sukan. Komponen asas kecergasan fizikal seperti pengetahuan anatomi tubuh, aplikasi jenis-jenis latihan, impak latihan terhadap fisilogi tubuh serta peranan diet dan nutrisi akan dibincangkan secara teori dan praktikal. Di akhir kursus ini pelajar mampu mempraktikkan jenis-jenis latihan dan mempamer sikap profesional yang bersesuaian dengan aktviti sukan yang diceburi.

This course will place an emphasis on the physical fitness aspect and related to sports activities. Basic components for this course such as human anatomy, applied exercises, impact of exercises towards human physiology, role of diet and food nutrition will be covered both in theory and practically through class activities, coursework and field training. The outcome will be that students will be able to demonstrate different types of exercises and show professionalism in line with the sports that they choose.

35

CCR2001 : Rekreasi Luar Kredit : 3(2+1) Prasyarat : Tiada Kursus ini akan menekankan tentang keperluan dan kemahiran asas dalam aktiviti berkaitan rekreasi luar. Kemahiran asas rekreasi luar termasuk perancangan program, perkhemahan, kembara, pertolongan cemas, ikhtiar hidup dan komunikasi akan dibincangkan secara teori dan praktikal melalui aktiviti kuliah, tugasan dan latihan lapangan. Bagi melahirkan penggiat aktiviti luar yang bertangungjawab, aspek perundangan, etika dan peranan dalam konservasi alam juga akan diberi penekanan. Hasil dari kursus ini pelajar mampu untuk mengembangkan pengetahuan dan kemahiran rekreasi luar sama ada untuk tujuan riadah, sosial, menghadapi situasi kritikal atau sebagai satu cabang kerjaya.

This course will place an emphasis on the basic requirements and skills related to outdoor recreational activities. Basic skills for outdoor recreation such as program planning, camping, travel, first aid, survival and communication will be covered both in theory and practically through class activities, coursework and field training. In order that responsible outdoor activity practitioners are produced through the course, aspects of law, ethics and conservation of nature will also be emphasized. The outcome will be that students will be able to extend their knowledge and skills in outdoor recreation, whether it be for recreation, social, whilst facing a critical situation or as a career. CCR2002 : Asas Pertolongan Cemas Kredit : 2 Prasyarat : Tiada Kursus ini menekankan tentang konsep pertolongan cemas dalam kehidupan seharian. Kefahaman tentang sistem fisiologi tubuh, pengurusan kecederaan, penilaian tahap kecederaan, jenis-jenis kecederaan dan kaedah rawatan akan dibincangkan dengan terperinci secara teori dan praktikal. Di akhir kursus ini, pelajar mampu bertindak untuk memberi rawatan kecemasan apabila berhadapan dengan sebarang kecederaan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian.

CCR2003 : Silat Olahraga Kredit : 2 Prasyarat : Tiada Kursus ini bertujuan untuk melengkap dan menambahkan pengetahuan pelajar supaya dapat mempelajari dan memahami prinsip-prinsip asas dalam Silat Olahraga ciri-ciri permainan, undang-undang, peraturan dan etika permainan. Aspek ‘character building’ dan ‘academic excellent’ diberi perhatian melalui situasi pembelajaran yang sesuai misalnya komunikasi dalam sukan, kesedaran pentingnya mematuhi peraturan permainan dan nilai/sifat sosial ketika bersukan dan pengalaman yang baik dalam kehidupan seharian. CCR2004 : Kayak Kredit : 2 Prasyarat : Tiada Kursus ini akan memberi pendedahan asas berkaitan pengendalian kayak untuk tujuan rekreasi dan sukan. Pelajar akan dilatih untuk menguasai teknik dan taktik asas berkayak serta aspek-aspek keselamatan dan persediaan diri. Pelajar juga akan berpeluang mengikuti satu aktiviti berkayak di lapangan bagi mendapat pengalaman secara langsung berkayak dalam situasi yang sebenar. CCR3000 : Pancing Rekreasi Kredit : 3(2+1) Prasyarat : Tiada Kursus ini akan menekankan konsep asas, pendekatan dan etika dalam pancing rekreasi yang menjurus kepada pengurusan sumber perikanan secara lestari. Teknik dan amalan pancing rekreasi serta hubungkaitnya dengan kelestarian sumber perikanan akan dibincangkan secara terperinci. Maklumat yang diperolehi mampu membantu pelajar untuk memainkan peranannya dalam memastikan kelestarian sumber melalui aktiviti pancing rekreasi sama ada sebagai hobi atau kerjaya.

36

CCR3001 : Rekreasi Scuba dan Snorkeling Kredit : 3 (2+1) Prasyarat : Tiada Kursus ini menekankan ciri-ciri serta teori umum dan asas, pendekatan dan etika dalam selam SCUBA dan ‘Snorkeling’. Pelajar akan dapat memahami hubungkait pengurusan, peralatan, sistem, fisiologi dan fizik yang terlibat dalam selam SCUBA dan ‘Snorkeling’. Maklumat yang diperolehi mampu menjadi panduan dalam selam SCUBA dan ‘Snorkeling’ sebelum pelajar meneroka ke laut. Di akhir kursus ini pelajar akan mampu untuk melaksanakan ‘Discover SCUBA’ dan ‘Snorkeling’ dengan penuh keyakinan.

This course emphasizes the features as well as the general theory, basic and its approach and ethics in SCUBA diving and snorkeling. Students will be able to understand the relationship of management, equipment, systems, physiology and physics involved in scuba diving and snorkeling. The information obtained can be a guide in scuba diving and snorkeling before students venture into the sea. At the end of this course, students will be able to implement the 'Discover SCUBA' and the 'Snorkeling' with confidence. CCS2002 : Boling Padang Kredit : 2 Prasyarat : Tiada Kursus ini memberi pendedahan, pengetahuaan dan pengalaman kepada pelajar mengenai teknik kemahiran dan strategi sukan boling padang. Kursus ini meliputi penjelasan definasi-definasi dalam sukan boling padang, ukuran green yang meliputi padang, ditch, bank, ukuran peralatan termasuk mal, jack, permainan berempat, penentuan permainan dalam pertandingan. CCS3511 : Renang Dan Keselamatan Air Kredit : 3(1+2) Prasyarat : Tiada Kursus ini menekankan kepentingan konsep asas renang dan keselamatan air. Komponen asas asas renang seperti pengetahuan prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal, aplikasi jenis-jenis teknik renang, bantuan kecemasan dan pengelolaan pertandingan dalam renang akan dibincangkan secara teori dan praktikal. Di akhir kursus ini pelajar mampu mempraktikkan kemahiran teknik-teknik renang dan mempamer sikap profesional yang bersesuaian dengan aktviti sukan yang diceburi.

This course will expose the students on basic principles of physical guidance techniques for swimming, swimming skills, starting and turning, diving skills, rules and regulations of FINA swimming events, planning and managing swimming competition. CCU3161 : Suksis 1 Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus Ujian Fizikal dan Temuduga Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai Organisasi pasukan Polis Diraja Malaysia, Akta Polis 1967. Pelajar juga akan dilatih untuk mengusai kemahiran-kemahiran asas sebagai anggota Pasukan Kor Sukarelawan Polis Siswa/Siswi (SUKSIS) dan kawad kaki dengan memberi penekanan kepada aspek keupayaan bekerja dalam pasukan serta mempunyai penampilan dan disiplin yang tinggi.

This course begins with the introduction to the establishment of SUKSIS, organization, training modules (academic, personality and external training). The topics cover SISWA Police Volunteering Module, which has designated by the Royal Malaysian Police Training Division. CCU3162 : SUKSIS 2 Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus CCU3161 Kursus ini adalah lajutan dari Kursus SUKSIS 1. Penerapan nilai etika dan moral didalam Pasukan Polis Diraja Malaysia ditekankan di samping memberi pendedahan tentang pengendalian asas beberapa jenis senjata api sesuai dengan keperluan dan fungsi anggota pasukan Kor Sukarelawan Polis Siswa/Siswi dalam mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Latihan kawad dilanjutkan kepada kemahiran kawad senjata dengan penekanan kepada aspek keupayaan berperanan dalam pasukan serta mempunyai disiplin dan integriti yang tinggi.

37

CCU3163 : SUKSIS 3 Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus CCU3162 Kursus ini adalah lajutan dari Kursus SUKSIS 2. Ianya memberi pendedahan tentang asas ilmu kepolisan dan taktik pertahanan yang penting untuk mendepani musuh atau penceroboh. Latihan kawad dilanjutkan kepada kemahiran kawad pedang dan memberi penekanan kepada usaha menyungkil bakat-bakat kepimpinan yang mampu mengetuai pasukan. CCU3164 : SUKSIS 4 Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus CCU3163 Kursus ini adalah lanjutan dari kursus SUKSIS 3. Kursus ini lebih memberi pendedahan dari segi pengurusan perkhidmatan menjaga keamanan dan keselamatan negara PDRM serta Majlis Tamat Latihan. Kursus ini juga memberi ruang untuk pelajar mengorganisasikan pasukan kesukarelawan Polis dalam melaksanakan tugasan dan memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Segala operasi prosedur seragam diamalkan berdasarkan undang-undang yang berkuatkuasa. Pengenalan kepadan Pelan Itegriti Nasional ditekankan kepada pelajar agar dapat membina jati diri dengan modal insan yang cemerlang apabila tamat pengajian kelak. CCU3171 : Palapes (TLDM) 1 Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus Ujian Fizikal dan Temuduga Kursus ini memberi pendedahan tentang fungsi dan peranan divisyen askar wataniah di bawah struktur Kementerian Pertahanan Malaysia. Pelajar akan dilatih untuk mengusai kemahiran-kemahiran asas sebagai anggota wataniah khususnya kemahiran berkawad dengan memberi penekanan kepada aspek keupayaan bekerja dalam pasukan serta mempunyai penampilan dan disiplin yang tinggi. CCU3172 : Palapes 2 Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus CCU3171 Kursus ini adalah lajutan dari Kursus Palapes 1. Ianya memberi pendedahan tentang pengendalian asas beberapa jenis senjata api sesuai dengan keperluan dan fungsi anggota pasukan Psstldm dalam mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Latihan kawad dilanjutkan kepada kemahiran kawad senjata dengan penekanan kepada aspek keupayaan berperanan dalam pasukan serta mempunyai disiplin dan integriti yang tinggi. CCU3173 : Palapes 3 Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus CCU3172 Kursus ini adalah lajutan dari Kursus Palapes 1 dan Palapes 2. Ianya memberi pendedahan tentang asas ilmu kelautan dan taktik peperangan yang penting untuk mendepani musuh atau penceroboh. Latihan kawad dilanjutkan kepada kemahiran kawad pedang dan memberi penekanan kepada usaha menyungkil bakat-bakat kepimpinan yang mampu mengetuai pasukan. CCU3174 : Palapes 4 Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus CCU3173 Kursus ini adalah lajutan dari Kursus Palapes 1, Palapes 2 dan Palapes 3. Ianya memfokuskan kepada kemahiran merancang serangan atau mempertahankan pasukan dengan mengaplikasi ilmu Kelautan dan taktik peperangan. Latihan kawad dilanjutkan kepada kemahiran kawad tongkat dan memberi penekanan kepada usaha membentuk bakatbakat kepimpinan yang berwibawa dan dihormati. CCU3175 : Palapes 5 Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus CCU3174 Kursus ini adalah lajutan dari Kursus Palapes 1, Palapes 2, Palapes 3 dan Palapes 4. Ianyamemfokuskan kepada kemahiran merancang serangan atau mempertahankan pasukan dengan mengaplikasi ilmu Kelautan dan taktik peperangan. Latihan kawad dilanjutkan kepada kemahiran kawad tongkat dan memberi penekanan kepada usaha membentuk bakat-bakat kepimpinan yang berwibawa dan dihormati.

38

CCU3181 : Sispa 1 Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus Ujian Fizikal dan Temuduga Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai organisasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Antarabangsa, Akta Pertahanan Awam 1951 (Semakan 1979), Kaedah Pertahanan Awam Malaysia. Pelajar juga dilatih mengenai Asas Pertolongan Cemas, ektrikasi mengelurkan mangsa dan kawad kaki dimana penekanan kepada aspek keupayaan bekerja dalam pasukan serta mempunyai penampilan dan disiplin yang tinggi. CCU3182

:

Sispa 2

Civil Defence Undergraduate Cadet Corps 2

Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus CCU3181 Kursus ini adalah lanjutan dari kursus SISPA 1. Penerapan nilai etika dan moral didalam Angkatan Petahanan Awam Malaysia ditekankan disamping penambahbaikan kemahiran menyelamat kecemasan. Cara-cara penggunaan tali dan ikatan semasa menyelamat kecemasan, teknik menggunakan gergaji berantai, menyelamat dan membawa mangsa ditempat bencana diberi penekanan. Teori dan praktikalsains kebakaran, cara-cara melawan kebakaran, dan pengurusan bencana diterapkan kepada setiap anggota. CCU3183

:

Sispa 3

Civil Defence Undergraduate Cadet Corps 3

Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus CCU3182 Kursus adalah lanjutan dari kursus SISPA 2. Kursus ini juga memberi pendedahan tentang pengenalan dan penggunaan peralatan ascending and descending (A&D), teori dan praktikal pengurusan tali tinggi, peralatan kebombaan, kawad bomba, pengenalan kepada peralatan dan penggunaan peralatan dalam ambulan. Segala kemahiran menyelamat aras tinggi difokuskan kepada pelajar disamping menyelamatkan mangsa dan juga keselamatan anggota. CCU3184

:

Sispa 4

Civil Defence Undergraduate Cadet Corps 4

Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus CCU3183 Kursus ini adalah lanjutan dari kursus SISPA 3. Kursus ini lebih memberi pendedahan dari segi pengurusan perkhidmatan kecemasan 999 APM. Kursus ini juga memberi ruang untuk pelajar mengorganisasikan pasukan kesukarelawan kecemaasan semasa berlaku bencana atau kecemasan. Segala operasi prosedur seragam semasa berlaku bencana diamalkan berdasarkan etiket dan protokol kecemasan. Pengenalan kepadan Pelan Itegriti Nasional ditekankan kepada pelajar agar dapat membina jati diri dengan modal insan yang cemerlang apabila tamat pengajian kelak. CCU3191 : Wataniah 1 Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus Ujian Fizikal dan Temuduga Kursus ini memberi pendedahan tentang penerangan tentang struktur ringkas kementerian pertahanan Malaysia dan Kursus ini memberi pendedahan tentang fungsi dan peranan kor askar wataniah di bawah struktur Kementerian Pertahanan Malaysia. Pelajar akan dilatih untuk mengusai kemahiran-kemahiran asas sebagai anggota wataniah khususnya kemahiran berkawad dengan memberi penekanan kepada aspek pematuhan etika ATM CCU3192

:

Wataniah 2

Territorial Army 2

Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus CCU3191 Kursus ini adalah lajutan dari Kursus Wataniah 1. Ianya memberi pendedahan tentang pengendalian asas beberapa jenis senjata api sesuai dengan keperluan dan fungsi anggota pasukan wataniah dalam mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Latihan kawad dilanjutkan kepada kemahiran kawad senjata dengan penekanan kepada aspek keupayaan berperanan dalam pasukan serta mempunyai disiplin dan integriti yang tinggi.

39

CCU3193

: Wataniah 3

Territorial Army 3

Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus CCU3192 Kursus ini adalah lajutan dari Kursus Wataniah 1 dan Wataniah 2. Ianya memberi pendedahan tentang asas ilmu medan perang dan taktik peperangan yang penting untuk mendepani musuh atau penceroboh. Latihan kawad dilanjutkan kepada kemahiran kawad tongkat dan memberi penekanan kepada usaha menyungkil bakat-bakat kepimpinan yang mampu mengetuai pasukan. CCU3194

:

Wataniah 4

Territorial Army 4

Kredit : 3(0+3) Prasyarat : Lulus CCU3193 Kursus ini adalah lajutan dari Kursus Wataniah 1, Wataniah 2 dan Wataniah 3. Ianya memfokuskan kepada kemahiran merancang serangan atau mempertahankan pasukan dengan mengaplikasi ilmu medan perang dan taktik peperangan. Latihan kawad dilanjutkan kepada kemahiran kawad tongkat dan memberi penekanan kepada usaha membentuk bakatbakat kepimpinan yang berwibawa dan dihormati. CCV2001

:

Senireka Grafik Dan Fotografi

Graphic Design and Photography

Kredit : 2 Prasyarat : Tiada Kursus ini akan menekankan pendekatan dan penggunaan visual grafik dalam penyampaian maklumat secara menarik dan berkesan. Pelajar akan dilatih untuk menghasilkan idea dan menguasai teknik-teknik asas dalam penyediaan produk berasaskan senireka grafik dan fotografi seperti iklan, poster, banner, pamphlet, label dan sebagainya secara teori dan praktik. Ilmu dan kemahiran yang diperolehi mampu membantu pelajar untuk mengembangkan bakat seni fotografik untuk tujuan penyampaian maklumat. CCV2002

:

Asas Seni Khat

Basic Islamic Calligraphy

Kredit : 2 (1+1) Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan tentang beberapa jenis seni khat terpilih. Penekanan utama adalah pada kemahiran penulisan seni khat yang indah dan penuh ketelitian. Melalui kemahiran ini dan dibantu oleh proses pembelajaran kendiri, satu jenis penulisan seni khat yang berkualiti berdasarkan idea atau tema tertentu akan dihasilkan. Keupayaan pelajar akan dinilai melalui kebolehan mengolah idea atau tema seni khat yang mampu berkomunikasi dengan masyarakat. CCV2003

:

Seni Lukis Moden Malaysia

Malaysian Modern Drawing

Kredit : 2 (1+1) Prasyarat : Tiada Seni lukis moden Malaysia dilihat semakin berkembang di kalangan pelukis. Perkembangan seni lukis moden Malaysia menampilkan berbagai-bagai gaya, pendekatan, cita rasa dan konsep. Justeru kursus ini akan memberikan pemahaman pelajar kepada elemen utama yang berkaitan dengan teknik menghasilkan seni lukis moden Malaysia. Selain itu, pelajar juga akan didedahkan kepada kerja lapangan dan teknik asas menghasilkan seni lukisan dengan elemen kreatif dan menarik.

40

SENARAI KURSUS JABATAN BAHASA DAN KOMUNIKASI Kursus Elektif Universiti Bil.

Kod Kursus

1.

*BBB3105

2.

BBB3201

3.

*BBB3202

4.

BBB3300

5.

BBB3301

6.

BBB3302

7.

BBB3303

8.

*BBB3400

9.

BBB3401

10.

BBB3402

11.

BBB3403

12.

*BBB3500

13.

BBB3501

14.

BBB3502

15.

BBB3503

16.

BBB3600

17.

BBB3601

18.

BBB3602

19.

BBB3603

20.

*BBB3700

21.

BBB3701

22.

BBB3702

Nama Kursus

Kredit

Kemahiran Berfikir

3(3+0)

Thingking Skills Bahasa Melayu Ilmiah

Academic Malay Language Bahasa, Budaya dan Masyarakat

Language, Culture And Community Bahasa Arab Komunikatif

3(3+0) 3(3+0) 3(3+0)

Communicative Arabic Bahasa Arab I

2(2+0)

Arabic Language I

Bahasa Arab II Arabic Language II Bahasa Arab III Arabic Language III

2(2+0) 2(2+0)

Bahasa Jepun Komunikatif

Communicative Japanese Bahasa Jepun I

3(3+0)

2(2+0)

Japanese Language I Bahasa Jepun II

2(2+0)

Japanese Language II Bahasa Jepun III

2(2+0)

Japanese Language III Bahasa Mandarin Komunikatif

Communicative Mandarin Bahasa Mandarin I

3(3+0)

2(2+0)

Mandarin Language I

Bahasa Mandarin II Mandarin Language II Bahasa Mandarin III Mandarin Language III

2(2+0) 2(2+0)

Bahasa Perancis Komunikatif

Communicative French Bahasa Perancis I

3(3+0)

2(2+0)

French Language I

Bahasa Perancis II French Language II Bahasa Perancis III French Language III

2(2+0) 2(2+0)

Bahasa Sepanyol Komunikatif

Communicative Spanish

Bahasa Sepanyol I Spanish Language I

3(3+0)

2(2+0)

Bahasa Sepanyol II

2(2+0)

Spanish Language II

41

23.

BBB3703

24.

*COM2100

25.

COM2101

26.

COM2102

27.

*COM3101

28.

*COM3102

29.

*COM3103

30.

COM3104

31.

*COM3105

32.

COM3107

33.

MPU3143

Bahasa Sepanyol III

2(2+0)

Spanish Language III Penulisan dan Penyampaian Ucapan

Writing And Speech Presentation Komunikasi Interpersonal

Interpersonal Communication Asas Produksi Filem Dokumentari

Fundamentals Of Documentary Film Production Komunikasi Kemanusiaan

3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0)

Human Communication Komunikasi Kumpulan Kecil

Small Group Communication

Business Communication

3(3+0) 3(3+0)

Kemahiran Komunikasi

3(3+0)

Communication Skills Komunikasi Antarabudaya

Intercultural Communication Penulisan Kreatif

Creative Writing Communicative Malay Language

3(3+0) 3(3+0) 3(3+0)

Nota: Tanda (*) adalah kursus yang tidak aktif bagi semester I & II sesi 2018/2019 SINOPSIS KURSUS JABATAN BAHASA DAN KOMUNIKASI MPU3143 Credit Prerequisite

: : :

Communicative Malay Language 3(3+0) None

Kursus ini ditawarkan kepada pelajar antarabangsa yang ingin mempelajari asas-asas Bahasa Melayu untuk digunakan dalam perbualan harian sama ada dalam situasi rasmi atau tidak rasmi. Pelajar juga akan dilatih untuk membaca bahan bacaan mudah dan menulis esei mudah. Selain itu, pelajar juga akan didedahkan kepada aspek budaya Malaysia / Melayu, melalui persembahan video dan lawatan lapangan.

This course is offered to international students who want to learn the fundamentals of the Malay Language to be used in daily conversations either in formal or informal settings. Students will also be trained to read simple reading materials and to write simple essays. Other than that, students will also be exposed to aspects of the Malaysian/Malay culture, through video presentations and field trip. BBB3105

:

Kemahiran Berfikir

Thingking Skills

Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini memberi pendedahan kepada kepelbagaian aspek aras kognitif dalam berfikir serta kepelbagaian aspek soalan dan penyoalan yang menggerakkan akal dan fikiran untuk berfikir khususnya dalam bahasa. Fokus kursus memberi latar tentang konsep-konsep asas berfikir, teori dan model berfikir, jenis-jenis serta kepelbagaian alat untuk berfikir. Pelajar juga dibimbing ke arah meningkatkan keupayaan dan kebolehan berfikir daripada aras rendah kepada aras tinggi serta menggunakan bahasa dengan berkesan dalam menyampaikan idea-idea yang bernas secara lisan dan penulisan.

This course exposed the various aspects of cognitive level in thinking as well as the diversity of questions and questioning that lead the mind to think specifically in language. The focus of the course gives background on the concepts of thinking

42

principles, theories and models of thinking, types and diversity of tools for thinking. Students are guide to strengthen their ability and capability of thinking from the lower to the highest level and communicate thoughtful ideas with effectiveness in speaking and writing. BBB3200

:

Bahasa Melayu Komunikatif

Communicative Malay Language

Kredit : 4(4+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini ditawarkan kepada pelajar luar negara yang ingin mempelajari asas-asas Bahasa Melayu yang digunakan dalam komunikasi harian sama ada dalam suasana formal atau tidak formal. Pelajar juga akan dilatih untuk membaca bahan-bahan bacaan yang mudah serta menulis karangan mudah. Selain itu, pelajar juga akan didedahkan kepada beberapa aspek kebudayaan Melayu yang dianggap penting melalui tayangan video ceramah-ceramah serta lawatan. BBB3201

:

Bahasa Melayu Ilmiah

Academic Malay Language

Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Memberi fokus kepada aspek sejarah perkembangan bahasa Melayu secara umum sebagai pengenalan diikuti dengan pendedahan kepada aspek-aspek asas untuk berbahasa dengan betul dari segi penggunaan sistem ejaan baku bahasa Melayu dan kecekapan bahasa dari sudut morfologi dan sintaksis. Selanjutnya kepelbagaian aspek dalam penulisan yang meliputi laras-laras bahasa, wacana dan ketepatan penggunaan peristilahan juga mengenal pasti kesilapan berbahasa diberi fokus. Selain daripada itu kursus ini juga mendedahkan pelajar dengan teknik penulisan ilmiah dan seterusnya memberi peluang kepada pelajar menggunakan kemahiran generik secara logik, rasional dan kritikal untuk menghasilkan penulisan ilmiah.

This course focuses on the historical aspect of Malay language in general as an introduction followed by exposure to the basic aspects of speaking properly in terms of the use of the standard Malay spelling system and the language proficiency of morphology and syntax. Furthermore, the diversity of aspects of writing that includes language barrel, discourses and the accuracy of the use of terminology and also identifies the language error. In addition, the course also exposes students with scientific writing techniques and thus provides students with logical, rational and critical generic skills to produce scientific writing. BBB3202

:

Bahasa, Budaya Dan Masyarakat

Language, Culture And Community

Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini membicarakan aspek sosiolinguistik yang memberi pendedahan kepada kepelbagaian aspek bahasa dan budaya dalam masyarakat. Pelajar-pelajar akan didedahkan kepada aspek-aspek bahasa yang terbina berasaskan ciriciri budaya dan dipancarkan melalui penggunaannya oleh masyarakat bahasa. Fokus kursus memberi latar pengenalan kepada bidang sosiolinguistik dengan asas teori yang menjelaskan perkaitan di antara bahasa, budaya dan masyarakat serta fungsi dan hubungan bahasa dengan masyarakat. Pelajar-pelajar juga diberi pendedahan berhubung kepelbagaian dan kelainan bahasa serta pola-pola masyarakat bahasa juga adab dan tertib dalam kesantunan berbahasa. Seterusnya peranan, kedudukan, isu-isu serta tindakan memartabatkan bahasa Melayu secara khusus dalam negara juga dibincangkan. Tegasnya pelajar-pelajar dapat membina keyakinan dan kepercayaan untuk meneruskan perjuangan memartabatkan bahasa Melayu agar terpelihara dan kekal selaras dengan perkembangan zaman.

This course discusses the sociolinguistic aspects of the Malay language which outline varied linguistic features and culture in the society. Students will be given an understanding of the language aspects which evolved from a cultural system and later emerged in oral practice and usage by the language society. The focus of the course is to enlighten the students on the background of sociolinguistic study, basic theories describing the interrelationship of language, culture, and society as well as the language functions and correlations with the society. Students will also be given exposure on language varieties and differences, characteristics of the language society, and manners and styles in spoken language. In addition, the roles, status, issues, and steps taken to methodically uphold the Malay language in

43

the country will also be discussed. In short, students may develop confidence and trust to continue the battle to uphold the Malay language so that it remains preserved and will survive the changing of time. BBB3300

:

Bahasa Arab Komunikatif

Communicative Arabic

Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang aspek asas pembelajaran bahasa Arab komunikatif. Pada awal kursus, pelajar diperkenalkan kepada perkataan dan frasa-frasa Arab yang mudah. Seterusnya pelajar didedahkan kepada penggunaan ayat-ayat asas bahasa Arab. Pada akhir kursus pelajar dilatih untuk berkomunikasi menggunakan perkataan-perkataan asas bahasa Arab dalam pelbagai konteks situasi.

This course is an introductory course on basic communication in Arabic language. Learning includes daily conversation that touches on various topics in the context of Arabic culture. Students will be trained to read simple texts and speak confidently in various situations according to the level studied. BBB3301

:

Bahasa Arab I

Arabic Language I

Kredit : 2(2+0) Prasyarat : Tiada Kursus permulaan ini mendedahkan kepada pelajar tentang aspek asas pembelajaran bahasa Arab. Pada awal kursus, pelajar diperkenalkan kepada abjad-abjad Arab. Seterusnya pelajar didedahkan kepada perbendaharaan kata asas dan tatabahasa asas bahasa Arab. Pada akhir kursus pelajar dilatih untuk berkomunikasi menggunakan perkataan-perkataan asas bahasa Arab.

This course is an introductory course in which students will be introduced to the most basic Arabic system and structure. Learning includes three aspects of the language i.e. vocabulary, grammar and communication skills to enable students to master the basic four language skills of reading, listening, writing and speaking in Arabic, according to the level studied. BBB3302

:

Bahasa Arab II

Arabic Language II

Kredit : 2(2+0) Prasyarat : Lulus Bahasa Arab I (BBB3301) Kursus pertengahan ini membimbing pelajar untuk meningkatkan penguasaan bahasa Arab mereka. Di sepanjang kursus pelajar akan didedahkan kepada perbualan-perbualan ringkas tentang tajuk-tajuk harian seperti makan pagi, makan tengah hari, makan malam dan sebagainya. Pelajar juga akan mempelajari tatabahasa asas bahasa Arab seperti kata nama, kata kerja dan kata tunjuk untuk tujuan komunikasi lisan dan penulisan.

This course is an extension of the BBB3301 Arabic level I course. It is a level II course in which students will be introduced to a more complex Arabic language structures and systems than the level I. Learning includes three aspects of the language, namely vocabulary, grammar and communication skills to enable students to master four language skills: reading, listening, writing and speaking in Arabic, according to the level studied. BBB3303

:

Bahasa Arab III

Arabic Language III

Kredit : 2(2+0) Prasyarat : Lulus Bahasa Arab II (BBB3302) Kursus lanjutan ini membimbing pelajar untuk terus meningkatkan penguasaan bahasa Arab mereka. Di sepanjang kursus pelajar berpeluang menambah perbendaharaan kata mereka apabila didedahkan dengan perbualan-perbualan yang sederhana panjang merangkumi tajuk-tajuk seperti lapangan terbang, kad kredit dan wang tunai. Pelajar juga mempelajari ilmu tatabahasa yang lebih kompleks untuk tujuan perbualan dan penulisan lanjutan.

This course is an extension of the BBB3302 Arabic level II course. It is a level III course in which students will be introduced to a more complex Arabic language structures and systems than the level II. Learning includes three aspects of the language, namely vocabulary, grammar and communication skills to enable students to master four language skills: reading, listening, writing and speaking in Arabic, according to the level studied.

44

BBB3400

:

Bahasa Jepun Komunikatif

Communicative Japanese

Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar dengan asas-asas pertuturan yang digunakan dalam komunikasi harian untuk tujuan formal dan tidak formal. Pelajar juga dilatih untuk membaca bahan-bahan bacaan yang mudah untuk menyampaikan idea dan maklumat dalam pelbagai topik bagi situasi konteks tertentu.

This course is an introductory course of basic communication in Japanese Language. Learning includes daily conversation that focus on various topics in the context of Japanese culture. Students will be trained to read easy texts and speak confidently in various contexts of the situation according to the level being studied. BBB3401

:

Bahasa Jepun I

Japanese Language I

Kredit : 2 (2+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada aspek-aspek asas pembelajaran bahasa Jepun yang meliputi pengenalan abjad, sebutan dan tulisan bahasa Jepun. Pelajar-pelajar juga didedahkan kepada perbendaharaan kata dan tatabahasa asas untuk tujuan berkomunikasi secara lisan dan penulisan dalam konteks mudah.

This course is an introductory course in which students will be introduced to the most basic Japanese language system and structure. Learning consists of three aspects of the language i.e. vocabulary, grammar and communication skills to enable students to master the basic four language skills, which is reading, listening, writing and speaking in Japanese at elementary level. BBB3402

:

Bahasa Jepun II

Japanese Language II

Kredit : 2 (2+0) Prasyarat : Lulus Bahasa Jepun I (BBB3401) Kursus ini memberi pendedahan dengan lebih meluas serta membimbing pelajar untuk meningkatkan penguasaan bahasa Jepun. Fokus pembelajaran memberi penekanan kepada penguasaan aspek-aspek perbendaharaan kata, tatabahasa serta kemahiran berkomunikasi dalam konteks situasi tertentu. Pendedahan ini dapat mengukuhkan penguasaan bahasa Jepun pelajar dalam keempat-empat kemahiran bahasa iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

This course is an extension of BBB3401 Japanese Language I course. This is level two course where students will be introduced to Japanese language structures and systems which is more complex than level one course. Learning includes three aspects of the language i.e. vocabulary, grammar and communication skills to enable students to master four language skills - reading, listening, writing and speaking in Japanese at elementary level. BBB3403

:

Bahasa Jepun III

Japanese Language III

Kredit : 2 (2+0) Prasyarat : Lulus Bahasa Jepun II (BBB3402) Kursus ini meningkatkan pengetahuan dan penguasaan bahasa Jepun pelajar pada tahap lanjutan. Pelajar-pelajar akan lebih mendalami aspek-aspek tatabahasa dan meningkatkan pengetahuan serta penggunaan dalam perbendaharaan kata. Mereka juga diberi latihan intensif untuk berkomunikasi secara lisan dan penulisan yang lebih kompleks dalam pelbagai konteks situasi formal dan tidak formal.

This course is an extension of BBB3402 - Japanese Language II course. It is a level three course where students will be introduced to the structure and system of Japanese language which is more complex than level two. Learning consists of three aspects of the language, which are vocabularies, grammars and communication skills to enable students to master four language skills - reading, listening, writing and speaking in Japanese Language, in line with the three level being studied. BBB3500

:

Bahasa Mandarin Komunikatif

Kredit Prasyarat

: :

3(3+0) Tiada

Communicative Mandarin

45

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada aspek-aspek asas pembelajaran bahasa Mandarin yang meliputi pengenalan abjad, sebutan dan tulisan bahasa Mandarin. Pelajar-pelajar juga didedahkan kepada perbendaharaan kata dan tatabahasa asas untuk tujuan berkomunikasi secara lisan dan penulisan dalam konteks mudah.

This course is an introductory course in basic communication in Mandarin. Learning includes a daily conversation that touches on various topics in the context of Mandarin culture. Students will be trained to read the texts easily and speak confidently in various contexts of the situation according to the level being studied. BBB3501

:

Bahasa Mandarin I

Mandarin Language I

Kredit : 2(2+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada aspek-aspek asas pembelajaran bahasa Mandarin yang meliputi pengenalan abjad, sebutan dan tulisan bahasa Mandarin. Pelajar-pelajar juga didedahkan kepada perbendaharaan kata dan tatabahasa asas untuk tujuan berkomunikasi secara lisan dan penulisan dalam konteks mudah.

This course is an introductory course which will introduce students to the most basic Mandarin system and structure. Learning consists of three aspects of the language including vocabulary, grammar, and communication skills to enable students to master the necessary four language skills of reading, listening to, writing and speaking Mandarin, following the Level I course being learned. BBB3502

:

Bahasa Mandarin II

Mandarin Language II

Kredit : 2(2+0) Prasyarat : Lulus Bahasa Mandarin I (BBB3501) Kursus ini memberi pendedahan dengan lebih meluas serta membimbing pelajar untuk meningkatkan penguasaan bahasa Mandarin. Fokus pembelajaran memberi penekanan kepada penguasaan aspek-aspek perbendaharaan kata, tatabahasa serta kemahiran berkomunikasi dalam konteks situasi tertentu. Pendedahan ini dapat mengukuhkan penguasaan bahasa Mandarin pelajar dalam keempat-empat kemahiran bahasa iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

This course is an extension of the BBB3501/ Mandarin I. It is a level II course which introduces students to a more complex Chinese language structure and system than one level. Learning consists of three aspects of the language including vocabulary, grammar, and communication skills to enable students to master four language skills like reading, listening to, writing and speaking in Chinese, in line with the Level II course being studied. BBB3503

:

Bahasa Mandarin III

Mandarin Language III

Kredit : 2(2+0) Prasyarat : Lulus Bahasa Mandarin II (BBB3502) Kursus ini meningkatkan pengetahuan dan penguasaan bahasa Mandarin pelajar pada tahap lanjutan. Pelajar-pelajar akan lebih mendalami aspek-aspek tatabahasa dan meningkatkan pengetahuan serta penggunaan dalam perbendaharaan kata. Mereka juga diberi latihan intensif untuk berkomunikasi secara lisan dan penulisan yang lebih kompleks dalam pelbagai konteks situasi formal dan tidak formal.

This course is an extension of BBB3502/Mandarin II. It is a Level III course which introduces students to a more complex Chinese language structure and system than level two. Learning consists of three aspects of the language, namely vocabulary, grammar and communication skills to enable students to master four language skills like reading, listening, writing and speaking in Mandarin, according to the Level III course being studied. BBB3600

:

Bahasa Perancis Komunikatif

Communicative French

Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar dengan dialog-dialog dalam situasi tertentu yangdigunakan dalam komunikasi harian yang berkaitan dengan kehidupan seorang pelajar. Pelajar juga akan dilatih membaca, menulis ayat mudah dalam pelbagai bentuk situasitertentu di samping diperkenalkan dengan sistem tatabahasa yang asas dalam pembelajaran

46

bahasa Perancis.

This course is an introductory course of basic communication in French. Learning includes daily conversation that touches on various topics, related to French culture. Students will be trained to read simple text and to speak confidently in various situational contexts, according to the level studied. BBB3601

:

Bahasa Perancis I

French Language I

Kredit : 2(2+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkenalkan pelajar dengan sistem bunyi, kosa kata dan struktur ayat asasdalam pelbagai situasi yang terdapat di dalam kehidupan seharian. Pelajar juga akan dilatihmembaca bacaan yang mudah serta menulis ayat mudah dalam pelbagai bentuk.

This course is an introductory course in which students will be introduced to the basic French system and structure. Learning comprises of three language aspects namely vocabulary, grammar and communication skills, enabling students to master the four basic language skills - reading, listening, writing and speaking in French, accordingly to the level studied. BBB3602

:

Bahasa Perancis II

French Language II

Kredit : 2(2+0) Prasyarat : Lulus Bahasa Perancis I (BBB3601) Kursus ini menekankan kepada latihan tatabahasa dan kemahiran berkomunikasi menggunakan kata kerja yang lebih meluas dalam bentuk kala kini, kala lampau dan kala depan. Ia bertujuan meningkatkan kemahiran dan penguasaan pelajar dalam bahasa Perancis. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan pelbagai bahan bacaan yang bersesuaian bagi membantu penulisan ayat, surat tidak rasmi dan karangan pendek.

This course is a continuation from French I course, BBB3601. It is a level two courses where students will be introduced to a more complex French structure and system than those in level one. Learning also comprises of three aspects of language, namely vocabulary, grammar and communication skills, enabling students to master the four language skills - reading, listening, writing and speaking in French, corresponding to the level studied. BBB3603

:

Bahasa Perancis III

French Language II

Kredit : 2(2+0) Prasyarat : Lulus Bahasa Perancis III (BBB3602) Kursus ini meningkatkan keupayaan pelajar untuk menguasai kemahiran Bahasa Perancis dalam aspek pemahaman teks, lisan dan penulisan. Pelbagai bahan bacaan yang lebih kompleks serta perbincangan yang lebih mencabar digunakan dalam pembelajaran. Pelajar juga dilatih untuk menghasilkan penulisan karangan menggunakan struktur tatabahasa yang betul dengan penyusunan yang gramatis bersesuaian dengan tahap pembelajaran.

This course is a continuation of French II course, BBB3602. It is a level three stage course where students will be introduced to a more complex French structure and system than those in the level two. Learning comprises three aspects of the language, namely vocabulary, grammar and communication skills, enabling students to master the four language skills - reading, listening to, writing and speaking in French, corresponding with the levels studied. BBB3700

:

Bahasa Sepanyol Komunikatif

Communicative Spanish

Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini merupakan kursus pengenalan kepada komunikasi asas dalam bahasa Sepanyol. Pembelajaran merangkumi perbualan harian yang menyentuh pelbagai topik dalam konteks budaya Sepanyol. Pelajar akan dilatih untuk bertutur dengan yakin dalam pelbagai konteks situasi.

This course is an introductory course on basic communication in Spanish language. Learning includes daily conversation that touches on various topics in the context of Spanish culture. Students will be trained to read simple texts and speak confidently in various situations according to the level studied.

47

BBB3701

:

Bahasa Sepanyol I

Spanish Language I

Kredit : 2(2+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini merupakan kursus permulaan di mana pelajar akan diperkenalkan kepada struktur dan sistem bahasa Sepanyol yang paling asas. Pembelajaran merangkumi tiga aspek bahasa iaitu kosa kata, tatabahasa dan kemahiran komunikasi untuk membolehkan pelajar menguasai empat kemahiran bahasa yang asas iaitu membaca, mendengar, menulis dan bertutur di tahap permulaan.

This course is an introductory course in which students will be introduced to the most basic Spanish system and structure. Learning includes three aspects of the language i.e. vocabulary, grammar and communication skills to enable students to master the basic four language skills of reading, listening, writing and speaking in Spanish, according to the level studied. BBB3702

:

Bahasa Sepanyol II

Spanish Language II

Kredit : 2(2+0) Prasyarat : Lulus Bahasa Sepanyol I (BBB3701) Kursus ini ialah sambungan daripada kursus bahasa Sepanyol tahap I. Ia merupakan kursus pertengahan di mana pelajar akan diperkenalkan kepada struktur dan sistem bahasa Sepanyol yang lebih sukar. Pembelajaran merangkumi tiga aspek bahasa iaitu kosa kata, tatabahasa dan kemahiran komunikasi untuk membolehkan pelajar menguasai empat kemahiran bahasa yang asas iaitu membaca, mendengar, menulis dan bertutur di tahap pertengahan.

This course is an extension of the BBB3701 Spanish level I course. It is a level II course in which students will be introduced to a more complex Spanish language structures and systems than the level I. Learning includes three aspects of the language, namely vocabulary, grammar and communication skills to enable students to master four language skills: reading, listening, writing and speaking in Spanish, according to the level studied. BBB3703

:

Bahasa Sepanyol III

Spanish Language III

Kredit : 2(2+0) Prasyarat : Lulus Bahasa Sepanyol II (BBB3702) Kursus ini ialah sambungan daripada kursus bahasa Sepanyol tahap 2. Ia merupakan kursus tahap lanjutan di mana pelajar akan diperkenalkan kepada struktur dan sistem bahasa Sepanyol yang kompleks. Pembelajaran merangkumi tiga aspek bahasa iaitu kosa kata, tatabahasa dan kemahiran komunikasi untuk membolehkan pelajar menguasai empat kemahiran bahasa iaitu membaca, mendengar, menulis dan bertutur di tahap lanjutan.

This course is an extension of the BBB3702 Spanish level II course. It is a level III course in which students will be introduced to a more complex Spanish language structures and systems than the level II. Learning includes three aspects of the language, namely vocabulary, grammar and communication skills to enable students to master four language skills: reading, listening, writing and speaking in Spanish, according to the level studied. COM2100

: Penulisan Dan Penyampaian Ucapan

Writing And Speech Presentation

Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini bertujuan untuk melatih para pelajar mempersiapkan diri dengan kemahiran menyediakan dan menyampaikan pengucapan awam. Kursus ini merupakan satu pengenalan kepada prinsip-prinsip pengucapan awam, penyelidikan dan pencarian bahan ucapan serta penyediaan ucapan. Ia juga merangkumi jenis-jenis ucapan seperti ucapan tanpa diduga, ucapan informatif, taklimat, ucapan memujuk dan ucapan di dalam krisis. Pelajar juga didedahkan kepada pelbagai kemahiran seperti latihan memberi taklimat, menyampaikan ucapan dan mengkritik ucapan. Selain itu, para pelajar juga diajar penggunaan vokal dan komponen bukan verbal dalam pengucapan. Penekanan juga diberikan kepada kemahiran mendengar, etika dan kredibiliti.

(This course is designed to train and develop student’s competency in public speaking skills. It is an introduction to the principles of public speaking, research and information collection. Types of speeches included are impromptu, informative, conference speech, persuasion and speeches during crisis. Students are also exposed to various skills and practice in giving briefings, in speech or critical speech, using vocal and non verbal components in speech, listening skills, ethics and credibility).

48

COM2101

: Komunikasi Interpersonal

Interpersonal Communication

Kredit : 3(3 + 0) Prasyarat : Tiada Kursus ini bertujuan untuk melatih pelajar menguasai strategi peningkatan kemahiran komunikasi interpersonal dalam pelbagai konteks melalui pendedahan kepada kepentingan ilmu komunikasi manusia, teori, mod dan proses komunikasi interpersonal. Kursus ini juga memberi penekanan kepada komunikasi verbal, bukan verbal dan pelbagai jenis interaksi dalam komunikasi. Selain itu, perbincangan mengenai teori dan proses persepsi, pengaruh peri laku interpersonal, pengurusan diri, pendedahan kendiri, perhubungan, keintiman dan persahabatan juga disentuh.

This course is aims to train students to master the strategies of enhancing interpersonal communication skills in various contexts through exposure to the importance of human communication, theories, mods and interpersonal communication processes. This course also emphasizes verbal, non-verbal communication and various interactions in communication. In addition, discussions on theories and processes of perception, the influence of interpersonal behavior, self-management, self-expression, relationships, intimacy and friendship are also covered. COM2102

: Asas Produksi Filem Dokumentari

Basic Production Film Documentary

Kredit : 3(2 + 1) Prasyarat : Tiada Kursus ini mendedahkan pelajar kepada konsep dan teknik penghasilan sesebuah filem dokumentari. Para pelajar dilatih untuk mampu mempraktikkan konsep dan teknik ini dalam menghasilkan dokumentari. Pelajar juga diberi peluang untuk menghasilkan sebuah filem dokumentari secara berkumpulan yang bersesuaian dengan keperluan penerbitan.

This course exposes students to the concept and production techniques of a documentary film. Students are trained to be able to practice these concepts and techniques in producing a documentary. Students are also given the opportunity to produce a group-based documentary film that matches the publishing requirements . COM3101

:

Komunikasi Kemanusiaan

Human Communication

Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini memberi pemahaman berkaitan dengan teori dan amalan kemahiran kemahiran komunikasi dalam seting awam, kumpulan kecil dan interpersonal. Ia juga meliputi kajian proses komunikasi ucapan. Antara tajuk-tajuk perbincangan ialah proses komunikasi, komunikasi dalam seting organisasi, persepsi dan kesannya, mendengar(listening) dan perlakuan non-verbal. COM3102

:

Komunikasi Kumpulan Kecil

Small Group Communication

Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini mendedahkan pelajar dengan konsep dan prinsip komunikasi kumpulan kecil; proses dan faktor pembentukan kumpulan yang kukuh dan cemerlang; iklim kumpulan dan faktornya; komunikasi bukan verbal; kaedah penyelesaian dalam kumpulan; pengurusan konflik, dan kepimpinan. COM3103 : Business Communication Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini akan mengetengahkan asas Komunikasi perniagaan termasuk pembentangan, personel, penulisan dan kemahiran berkomunikasi dalam kumpulan. Pembentangan akan fokus kepada membina pembentangan, menyusun idea melalui lisan dan visual, penyampaian pembentangan dan ucapan berbentuk informative dan pemujukan. Komunikasi professional akan fokus kepada mesej lisan dan bukan lisan, pendengaran dan kemahiran interpersonal. Penulisan professional berfokus kepada menulis email yang efektif, mem, surat dan laporan. Komunikasi berkumpulan akan berfokus kepada bekerja dalam kumpulan dan mesyuarat yang berkesan. Peluang akan diberi untuk mengasah kemahiran membentang. Pelajar akan menyampaikan ucapan berbentuk informatif dan pemujukan. Perhatian khusus akan diberi untuk membina visual contohnya berbentuk Power Point dalam membantu pengucapan dan pembentangan.

49

This course will address the basics of business communication including presentation, personal and group communication and written communication skills. Presentation communication will focus on developing the presentation, organizing ideas, verbal and visual support in presentations, delivering the presentation, and informative and persuasive speaking. Professional communication will focus on verbal and nonverbal messages, listening and interpersonal skills. Written communication will focus on writing effective emails, memos, letters and reports. Group communication will focus on working in teams and effective meetings. Opportunities will be given to polish presentation skills. Students will deliver informative and persuasive speeches. COM3104

:

Kemahiran Komunikasi

Communication Skills

Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini bertujuan untuk membina keyakinan diri pelajar dalam berkomunikasi. Kursus ini memberi tumpuan kepada strategi dan amalan untuk meningkatkan kemahiran komunikasi lisan, bukan lisan dan kemahiran teknikal dalam pelbagai konteks komunikasi. Pelajar akan didedahkan kepada teknik berkomunikasi dalam perbualan harian, dalam kumpulan, dalam komuniti, di tempat kerja, dan di tempat awam. Pelajar dikehendaki mengaplikasi teknik melalui latihan dalam kelas, perbincangan kumpulan, pembentangan awam dan kerja lapangan. Turut dibincangkan juga aspek kecerdasan emosi sebagai satu elemen penting untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi.

This course aims to build student confidence in communication. This course focuses on strategies and practices to improve oral communication, non-verbal and technical skills in various communication contexts. Students will be exposed to techniques of communication in daily conversations, in groups, in communities, at work, and in public places. Students are required to apply techniques through classroom exercises, group discussions, public presentations and fieldwork. Also discussed are aspects of emotional intelligence as an essential element to enhance communication effectiveness. COM3105 : Komunikasi Antarabudaya Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pemahaman tentang proses komunikasi melampaui batas sempadan budaya dan tempat. Budaya merupakan pencetus dan produk kepada komunikasi yang sepatutnya dihargai dalam mempromosikan hubungan positif proses komunikasi dan perhubungan antarabudaya. Kursus ini secara khususnya membina kefahaman dalam proses komunikasi antarabudaya, menghargai pelbagai cara berkomunikasi dalam budaya masyarakat lain, membina kemahiran analitikal dalam mengkaji interaksi komunikasi antarabudaya dan juga meningkatkan kefahaman tentang isu-isu berkaitan kebudayaan yang mempengaruhi keberkesanan komunikasi.

This course exposes students to understand the communication process beyond cultural boundaries and places. Culture is a trigger and product to communication that is supposed to be appreciated in promoting a positive relationship between the communication process and intercultural communication. This course specifically builds to understand the intercultural communication process, values the various ways of communicating in other community cultures, builds analytical skills in studying intercultural communication interactions and also enhances understanding of cultural issues affecting the effectiveness of communication. COM3107

:

Penulisan Kreatif

Creative Writing

Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi definisi dan konsep penulisan kreatif, penghayatan dan penilaian sesebuah karya yang berkualiti daripada aspek ektrinsik (luaran) dan intrinsik (dalaman), dan penghasilan penulisan kreatif yang asli dari genre cerpen dan puisi.

This course covers the definition and concept of creative writing, appreciation and assessment of a quality work from the extrinsic (intrinsic) and intrinsic (internal) aspects, and the original creative writing of the genre of short stories and poems.

50

SENARAI KURSUS JABATAN ILMU DASAR DAN PENDIDIKAN LIBERAL Kursus Teras Universiti Bil.

Kod Kursus

1.

MPU3223

Nama Kursus

Kredit

Asas Keusahawanan

3

(Basic entrepreneurship)

Kursus Elektif Universiti Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

1.

PAL3100

Pengurusan Air Dan Kehidupan

3(3+0)

2.

PAL3101

Udara Dan Komuniti

3(3+0)

3.

PAL3102

Sistem Arkib Sumber Tumbuhan

2(2+0)

4.

PAL3103

Pemikiran Ekonomi Biodiversiti

3(3+0)

5.

PAL3104

Ikan Dan Perikanan

3(3+0)

6.

PAL3105

Isu Dan Kepentingan Fauna Marin

3(3+0)

7.

PAL3106

Mikrob Dan Kehidupan

3(3+0)

8.

PAL3107

Tanaman Hiasan

3(3+0)

9.

PAL3108

Sains Makanan

3(3+0)

10.

PAL3109

Pengurusan Makanan Halal

3(3+0)

11.

PAL3110

Pemakanan Dan Gaya Hidup Sihat

3(3+0)

12.

PAL3111

Isu Dan Kepentingan Tanah Bencah

3(3+0)

13.

PAL3112

Kimia Dan Masyarakat

3(3+0)

14.

PAL3113

Fizik Dan Masyarakat

3(3+0)

15.

PAL3114

Organisma Invasif

2(2+0)

16.

PAL3115

Pembangunan Lestari

3(3+0)

17.

PAL3116

18.

PAL3200

Kelestarian Ekonomi

3(3+0)

19.

PAL3202

Etika Dalam Organisasi

3(3+0)

20.

PAL3201

Pengenalan Perancangan Ekonomi

3(3+0)

21.

PAL3203

Kewangan Peribadi

2(2+0)

22.

PAL3204

Pemasaran Maya

3(3+0)

Haiwan dan Masyarakat

3(3+0)

(Animals and Society)

51

23.

PAL3205

Pelaburan Dalam Pasaran Kewangan

3(3+0)

24.

PAL3206

Pengurusan Kos Dalam Perniagaan

3(3+0)

25.

PAL3207

Perakaunan Untuk Usahawan

3(3+0)

26.

PAL3208

Prinsip Kewangan Islam

3(3+0)

SINOPSIS KURSUS JABATAN ILMU DASAR DAN PENDIDIKAN LIBERAL MPU3223/PAL3000 :

Asas Keusahawanan

Basic entrepreneurship

Kredit : 3 (3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang konsep asas bidang keusahawanan. Pelajar juga akan melakukan aktiviti pembelajaran yang menjurus kepada membina minda keusahawanan sebagai persediaan awal menempuhi alam kerjaya kelak.

This course provides an early exposure to the students on the basic concepts of entrepreneurship. Students will also be learning activities that will lead to the development of entrepreneurial minds as exposure and preparation for their future career. PAL3100 : Pengurusan Air Untuk Kehidupan Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini menekankan kepada kepentingan pengurusan air yang melibatkan proses hidrologi air, pembekalan air bersih serta kepentingan rawatan air. Para pelajar akan menyedari keperluan air bagi komuniti dari segi kuantiti & kualiti air bersih, pembekalan & saliran air serta penyakit berkaitan air terutamanya yang akan disebabkan oleh air tidak dirawat dan air sisa domestik. Di akhir kursus ini, pelajar akan memahami prinsip asas sistem pengurusan air dan teknologi rawatan air serta kepentingan terhadap kelestarian pengurusan air sebagai sumber air bersih dan pengurusan air bagi mengelakkan bencana wabak, banjir dan sebagainya.

This course emphasis on the importance of water management which include water hydrology, drinking water supply as well as the absolute necessity for water treatment. Students will learn on the community requirement for clean water in term of the safe water demand, drainage and water supply including water related diseases which especially involve untreated water and the sewerage. At the end of this course, students would be aware of the basic principles of water management & wastewater treatment technology as well as the importance of sustainable water management as clean water source and for preventing disaster such as disease outbreak, flood and many more. PAL3101 : Udara Untuk Komuniti Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini melibatkan asas kepada kualiti udara dan jenis-jenis bahan pencemar yang menjadikannya tercemar serta kesan-kesan kemudaratan kepada golongan umum. Para pelajar akan didedahkan mengenai komponen asas udara bersih serta sumber-sumber pencemar udara yang menyebabkan masalah global seperti jerebu, hujan asid, gangguan penglihatan, penipisan lapisan ozon dan perubahan cuaca. Pada akhir kursus ini, para pelajar akan lebih cakna kepada isu-isu berkenaan udara dan faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi kesan pencemaran udara kepada individu persendirian sehingga ke peringkat global.

This course involves the fundamental of air quality and the presence of components which cause it to be polluted as well as the adverse effect to the general public. The student would be made aware of clean air portion that currently being polluted by various sources and create interrelated problems such as haze, acid rain, visibility degradation,

52

stratospheric ozone depletion and climate change. At the end of the course, the students could cover the basics of clean air and polluted air well as the factors that influence its’ adverse effects to the general public and globally. PAL3102 : Sistem Arkib Sumber Tumbuhan Kredit : 2(2+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini mendedahkan isu dan cabaran dalam arkib maklumat bagi sumber tumbuhan yang dikutip dari lapangan untuk tujuan penyimpanan, perekodan dan perujukan. Pelajar akan dibimbing dengan pelbagai kaedah pengurusan dan penggunaan sumber maklumat terpendam pada sumber tumbuhan yang dikurasi. Dengan itu, pelajar dapat menggunapakai kemahiran pengurusan arkib dalam mendepani cabaran sebagai seorang pengurus maklumat sumber tumbuhan di masa akan datang.

This course exposes the issues and challenges in information archive of plant resources collected from the field for the safekeeping, record and reference purposes. Students will be guided on various management and utilization methods on embedded values of curated plant resources. With this, the students can apply the archival management skill in confronting the challenges as information manager of plant resources. PAL3103 : Pemikiran Ekonomi Biodiversiti Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan, latihan asas dan kesedaran mengenai kepentingan penilaian ekonomi terhadap biodiversiti dan perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem. Di dalam kursus ini pelajar akan mempelajari mengenai hubungan dinamik di antara manusia dan ekosistem, sumbangan biodiversiti kepada sosioekonomi manusia, kaedah penilaian ekonomi ke atas biodiversiti serta peranan polisi-polisi negara dan antarabangsa yang berkaitan dengan kepentingan biodiversiti. Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat membincangkan keperluan dan kepentingan penilaian ekonomi biodiversiti dan mengaplikasikan kaedah asas penilaian ekonomi bagi tujuan keperluan pembuat dasar.

This course aims to provide students with the knowledge, basic training and the awareness on the importance of economic valuation on biodiversity and ecosystem services. In this course, students will learn about the dynamic relationship between humans and ecosystems, socio-economic contribution of biodiversity to human, economic valuation methods on biodiversity and the role of national and international policies which relevant to the importance of biodiversity. At the end of this course, students will be able to discuss the need and importance of economic valuation of biodiversity and apply the basic methods of economic evaluation for the purposes of policy-makers. PAL3104 : Ikan dan Perikanan Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini memberi pengenalan tentang ciri-ciri umum dan asas dalam pengenalpastian ikan. Di samping itu, sistem biologi yang terlibat dalam kelangsungan hidup ikan di dalam medium akuatik juga diberi penekanan. Pelajar berpeluang mengadakan lawatan ilmiah untuk lebih memahami kepentingan dan aktiviti perikanan di Malaysia. Hasil pembelajaran yang diperolehi daripada kursus ini dapat dimanfaatkan dalam mengenalpasti ikan untuk pelbagai kegunaan dan peranan dalam kehidupan manusia. PAL3105 : Isu Dan Kepentingan Fauna Marin Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini bertujuan untuk memberi pengenalan kepada kepelbagaian fauna (haiwan) marin dan perkaitannya dengan senario ekosistem kini. Di dalam kursus ini, pelajar akan didedahkan kepada kepelbagaian haiwan marin, isu dan kepentingannya serta adaptasi mereka dengan ekosistem. Di akhir kursus ini, pelajar boleh mengaitkan dan menyelesaikan masalah alam sekitar terhadap kemandirian haiwan marin tersebut.

(This course gives the students an introduction to the diversity of marine organisms and its connection to the latest ecosystem scenario. In this course, students will be exposed to the diversity of marine organisms, its issues and

53

importance and its adaptation with the environment. At the end of this course, students are able to relate and solve the environment problem towards the survivability of marine animals). PAL3106 : Mikrob dan Kehidupan Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini bertujuan untuk memberi pengenalan kepada bidang mikrobiologi persekitaran dan kepelbagaian mikroorganisma bagi pengurusan sumber daya biologi dalam alam sekitar. Pelajar akan didedahkan kepada semua bidang pengajian tentang kebaikan dan keburukan mikroorganisma serta kesannya terhadap manusia dan alam sekitar. Di akhir kursus ini, pelajar dapat menghubungkait kepentingan mikroorganisma dalam kehidupan manusia.

This course aims to provide an introduction to the field of environmental microbiology and diversity of microorganisms for the management of biological resources in the environment. Students will be exposed to all areas of study about the pros and cons of microorganisms and their effects on humans and the environment. At the end of this course, students will relate the importance of environmental microorganisms to human life. PAL3107 : Tanaman Hiasan Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan tentang kepelbagaian tumbuhan hiasan dan konsep seni taman. Pelajar akan didedahkan mengenai jenis-jenis tumbuhan hiasan, keperluan asas pertumbuhan, cara penjagaan dan kaedah pembiakan. Panduan asas seni taman serta aplikasinya di pelbagai peringkat samada di rumah dan organisasi umum juga akan dibincangkan. Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat mengaplikasi ilmu pengetahuan mengenai tumbuhan hiasan dan seni taman untu kmenghasilkan taman hiasan yang menarik. PAL3108 : Sains Makanan Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar berkaitan bidang Sains Makanan, hubung kait dan kepentingan bidang-bidang Sains Makanan kepada perkembangan industri makanan dan status pemakanan masyarakat. Pelajar akan didedahkan kepada komposisi asas makanan khususnya air, karbohidrat, protein, lipid, enzim, vitamin, mineral, pigmen, perisa, bahan toksik semulajadi, bahan pencemar dan aditif makanan. Peranan komponen tersebut dalam system makanan dan kesan pemakanan terhadap status kesihatan. Pendedahan tentang komoditi makanan, faktor-faktor yang mempengaruhi kualiti makanan dan unit operasi yang terlibat dalam pemprosesan makanan, perkembangan semasa juga peluang kerjaya dalam bidang Sains Makanan juga akan dibincangkan. Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat mengaplikasi pengetahuan tentang makanan dalam kehidupan harian.

(This course aims to give students exposure to Food Science, the relationships and the importance of these areas to the development of the food industry and nutritional status of the community. Students will be exposed to the basic composition of the food, especially water, carbohydrates, proteins, enzymes, lipids, vitamins, minerals, pigments, flavors, natural toxicants, pollutants, and food additives. The role of these components in the food system and the impact of nutrition on health status. Exposure of food commodities, factors affecting food quality and unit operations involved in food processing, current developments are also career opportunities in the field of food science will also be discussed. At the end of this course, students will be able to apply their knowledge of food in our daily lives). PAL3109 : Pengurusan Makanan Halal Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar berkaitan konsep makanan halal dan haram dalam hokum dan perundangan Islam. Pelajar akan didedahkan kepada konsep toyibban iaitu kesucian, amalan kebersihan dan kehidupan yang sihat serta ‘halalan’, sumber makanan halal dan haram, kaedah penyembelihan halal, konsep pemprosesan makanan halal dari ladang kepinggan, ramuan dan aditif makanan halal. Pelajar juga akan mempelajari peraturan dan perundangan berhubung dengan makanan halal, analisis, piawaian makanan halal MS 1500:2009, persijilan dan logo halal, kaitan halal dengan kualiti dan insentif produk halal. Isu semasa dalam industry dan pasaran

54

makanan halal global juga akan dibincangkan. Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat mengaplikasi pengetahuan tentang makanan halal dalam kehidupan harian.

(This course aims to provide students with exposure to the concept of halal and haram in Islamic law. Students will be exposed to the concept toyibban of purity, hygiene and healthy living as well as 'halal' food supply halal and haram, halal slaughtering methods, halal food processing concept from farm to plate, halal food ingredients and additives. Students will also learn the rules and regulations relating to kosher food, analysis, halal standard MS 1500: 2009 certification and logo, relationship between halal and kosher products quality and incentives. Current issues in the industry and the global halal food market are also discussed. At the end of this course, students will be able to apply the knowledge of halal foods in daily life). PAL3110 : Pemakanan dan Gaya Hidup Sihat Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini bertujuan untuk memberikan pengenalan kepada pelajar mengenai bidang pemakanan bermula daripada pemilihan makanan, pencernaan dan bagaimana makanan yang diambil boleh mempengaruhi berat badan, kesihatan dan kehidupan. Kursus ini juga akan membincangkan mengenai komponen- komponen makanan, keperluan pemakanan seharian, prinsip keseimbangan tenaga, cara pengurusan berat badan iaitu untuk tujuan pengurangan dan penambahan berat badan serta amalan gaya hidup sihat. Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang pemilihan makanan dan aktiviti fizikal yang sesuai untuk pengurusan berat badan dan membentuk kehidupan yang sihat.

This course aims to provide an introduction to students about nutrition starting from the selection of food and how the foods taken can affect weight, health and life. The course also discusses on food components, daily nutritional needs, principles of energy balanced, weight reduction and weight gain management as well as healthy lifestyle practices. At the end of the course, students will be able to apply their knowledge of food selection and physical activities that are appropriate for weight management and form a healthy lifestyle. PAL3111 : Isu Dan Kepentingan Tanah Bencah Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini membolehkan pelajar memahami bahagian yang paling penting dalam prinsip-prinsip ekologi tanah bencah. Ia juga menyediakan beberapa penyatuan dan kepaduan dalam kajian ekologi tanah bencah. Menekankan ciri-ciri utama tanah bencah, menangani faktor sekitaran yang mengawal ciri-ciri tersebut, juga menggambarkan beberapa kerangka kerja yang besar untuk mengkaji hubungan di antara ciri-ciri ekologi dan pemuliharaan biologi.

This cource is enabling students to understand the most important part in principles for wetlands ecology. It is also provide some unity and coherence in the study of wetlands ecology. Emphasizes the properties of wetlands, addresses the environmetal factors that control these properties, illustrates some larges frameworks for studying the relationships between ecological properties and conservation biology. PAL3112 : Kimia dan Masyarakat Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini memberikan kefahaman dan kesedaran tentang penggunaaan bahan kimia dalam kehidupan harian serta kesan sampingannya. Di dalam kursus ini pelajar akan mempelajari beberapa aspek kimia dalam beberapa produk harian seperti karbon dalam berlian, kimia dalam perisa dan pewangi dan kimia dalam ubat-ubatan. Beberapa bidang kimia dari perspektif kehidupan harian turut dibincangkan seperti petroleum dan bahan bakar, polimer dan plastik, karbon monoksida dan asap, alkohol dan isu pemanduan dan dadah yang menagihkan. Di akhir kursus ini pelajar akan dapat mengenalpasti beberapa bahan kimia berbahaya dan menilai kesan negatifnya terhadap kesihatan. PAL3113 : Fizik Dan Masyarakat Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan konsep dan aplikasi fizik dalam kehidupan harian. Ia menjelaskan dan mengaplikasikan konsep fizik seperti pengukuran, pergerakan jasad, aplikasi Hukum Newton, kerja dan mesin, daya dalam bendalir,

55

pergerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometri dan termometer, penggunaan cahaya, litar elektrik dalam rumah, sistem kerja keelektrikan dan kemagnetan, penjanaan dan penghantaran tenaga elektrik, kegunaan elektronik dan semikonduktor. Di akhir kursus ini, pelajar dapat mengaitkan konsep-konsep fizik yang terlibat dalam kehidupan seharian.

This course discusses the concept and application of physics in everyday life. They explain and apply the concepts of physics such as measurement, body movement, application of Newton's laws, work and machines, forces in the fluid, the motion of the planets and satellites, the physics of music, thermometry, and a thermometer, use of light, electrical circuits in the home, the workplace electricity and magnetism, generation and transmission of electricity, use of electronics and semiconductors. At the end of this course, students are able to relate the physics concepts involved in everyday life. PAL3114 : Organisma Invasif Kredit : 2(2+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkenalkan organisma invasif dan isu-isu semasa yang berkaitanya. Kursus meliputi aspek asal usul, ciri-ciri organisma invasif dan kesan impaknya terhadap ekosistem dan kehidupan manusia sejagat. Pada ahkir kursus ini, pelajar dapat meningkatkan kesedaran dan mengenalpasti cara pengurusan untuk menangani isu-isu organisma invasif demi keseimbangan ekosistem.

This course introduces invasive organism and its current issues. This course covers the aspects of origins, characters and impacts of invasive organism on ecosystem and humanity. In the end of the course, students will enhance their awareness and identify the management on tackling invasive organism for the sake of ecosystem equilibrium. PAL3115 : Pembangunan Lestari Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini memberikan pendedahan tentang konsep kelestarian dalam kehidupan manusia. Pelajar akan diberikan kefahaman tentang pendekatan pembangunan lestari yang cuba menyeimbangkan interaksi di antara implikasi proses fizikal alam sekitar, ketersediaan sumber kepelbagaian biologi dan keperluan sosio-ekonomi kehidupan manusia. Akhirnya, kesedaran pelajar akan dipupuk terhadap kepentingan mewujudkan keseimbangan dan kelestarian pembangunan sosio-ekonomi dalam ruang lingkup alam sekitar demi penjaminan kualiti dan kesinambungan kehidupan manusia di muka bumi ini.

This course introduces the concept of sustainability in human life. Students will be given comprehension on sustainable development approach in balancing between the implications of environment’s physical processes, the resource availability of biological diversity and the socio-economic requirements of human life. Ultimately, students’ awareness will be cultivated towards the importance of striking the balance and sustaining the socio-economic development within the environmental framework for the sake of guaranteeing quality and continuity of human life on earth. PAL3116 : Haiwan dan Masyarakat Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Memberi pendedahan berkaitan kepentingan haiwan-haiwan (haiwan peliharaan, haiwan ternakan dan haiwan liar) terhadap kehidupan manusia dan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan hal-ehwal keselamatan negara. Perubahan sikap, norma-norma dan amalan oleh manusia terhadap haiwan juga dibincangkan.

This course aims to give an exposure related to the significant of animals (companion animals, livestock and wild animals) toward human lives, and their contributions to our economy and national security. The human shifting attitudes, norms and practices toward animals will also be discussed. PAL3200 : Kelestarian Ekonomi Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pelajar mengenai evolusi ideologi pembangunan ekonomi menuju kepada pembangunan mapan menerusi kelestarian ekonomi. Di dalam kursus ini, pelajar akan diperjelaskan

56

mengenai perbezaan pembangunan ekonomi konvensional dengan pembangunan ekonomi yang juga menekankan kepada pembangunan manusia dan sosial di samping memelihara alam sekitar. Pencapaian kelestarian ekonomi menerusi konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru akan diberi penekanan. Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat membincangkan asas pembangunan kelestarian ekonomi (ekonomi hijau dan ekonomi biru), teori-teori asas berkaitan pembangunan kelestarian ekonomi, matlamat pencapaian kelestarian ekonomi, polisi-polisi berkaitan pembangunan kelestarian ekonomi serta pengurusan dalam pembangunan ekonomi biru terutamanya berkaitan pembangunan ekonomi marin.

This course aims to provide students with knowledge on the evolution of economic development ideology towards sustainable development through economic sustainability. In this course, students will be explained about the difference between conventional economic development with the economic development that emphasizes the human and social development as well as protecting the environment. The achievement of economic sustainability through the green economy and blue economy concepts will be emphasized. At the end of this course, students will be able to discuss the basis for the development of economic sustainability (green and blue economy), the basic theories related to the sustainability of economic development, objectives of achieving economic sustainability, policies related to the development of economy sustainability as well as the management in blue economy development, particularly related to the development of marine economics.

PAL3201 : Pengenalan Perancangan Ekonomi Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan asas tentang perancangan ekonomi Negara. Beberapa konsep asas dalam perancangan seperti perancangan kewangan, pelaburan, perdagangan dan mobiliti sumber dibincangkan. Aspek-aspek kecekapan seperti kawalan sosio terhadap perniagaan, produktiviti dan jenis-jenis persaingan juga dibicangkan dalam pengajaran. Pada akhir kursus, pelajar akan mendapat pendedahan tentang proses perancangan ekonomi dan pengubalan sesuatu dasar negara serta boleh menghuraikan tentang perbezaan perancangan mengikut amalan sistem ekonomi dan masa.

This course aims to provide a basic knowledge about the National Economic Planning. Some of the concepts such as monetary planning, investment, foreign trade and mobility of resources discussed. Efficiency aspects such as social control of business, productivity and types of competition also discussed in this course. At the end of the course, students will gain exposure on the economic planning process and national policy formulating and also can elaborate the differences of the planning based on the economic system and period of time.

PAL3202 : Etika Dalam Organisasi Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini akan memperkenalkan peranan dan kesan pengamalan etika dalam organisasi. Ia juga akan membincangkan cabaran –cabaran yang dihadapi oleh individu dalam mengejar matlamat hidup, dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh organisasi dalam mengejar matlamat organisasi untuk memberi yang terbaik kepada pemegangtaruh dan keuntungan tertinggi yang boleh dicapai. Matlamat ini adakalanya melibatkan berlakunya pertembungan dengan nilainilai yang dipegang oleh individu, masyarakat dan organisasi. Kes-kes yang menjadi tajuk-tajuk utama berita akan digunapakai untuk menggambarkan pertembungan-pertembungan ini. Kes-kes akan digunakan sebagai contoh amalan etika dan situasi.

This course will be an introduction to students on the role and effects of ethical practices within an organization. There will be discussions on the challenges individuals will face in pursuit of their life goals and also challenges faced by organizations as they chase after their objectives in trying to give the best to the stakeholders and the maximization of profit. The goals and objectives at times, will be at odds with the values held by the individual, society and the organization. Cases which occupy news headlines will be used to depict these confrontations. Cases shall also be used as examples of ethical practices and situations.

57

PAL3203 : Kewangan Peribadi Kredit : 2(2+0) Prasyarat : Tiada Objektif kursus ini adalah untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan kewangan peribadi. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar berkaitanperancangan kewangan peribadi; membina kekayaan; asas simpanan; perancangan untuk ketidakpastian; asas pinjaman; mengurus kehidupan dan mengatasi masalah kewangan. Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat menyediakan pelan kewangan peribadi sendiri; menguruskan sumber-sumber kewangan serta membuat keputusan kewangan peribadi yang bijak.

The objective of this course is to equip students with knowledge and skills in personal financial management. This course exposes students to tpersonal financial planning; build wealth; savings; planning for uncertainty; loan basis; manage their lives and overcome financial problems. At the end of this course, students will be able to provide their own personal financial plan; managing financial resources and make smart financial decisions. PAL3204 : Pemasaran Maya Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini direkabentuk bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas pemasaran menggunakan media sosial. Kursus ini akan meninjau landskap media sosial sebagai satu cara yang efektif untuk menyampai dan menerima mesej pemasaran dengan lebih berkesan. Di akhir kursus pelajar akan dapat pengetahuan asas tentang pemasaran digital yang menampilkan penggunaan teknologi yang terkini dan berkesan. Dengan itu pelajar akan dapat melihat media sosial dengan cara yang lebih luas dan terkini.

This course is designed to provide students with abasic knowledge of marketing using social media. This course will explore the landscape of social media as aneffective way to deliver and receive marketing messages more effectively. At the end of the course, students will acquire the basic knowledge of digital marketing that shows the use ofthe latest technology and efficient. Thus students will be able to see social media in a more comprehensive and up to date. PAL3205 : Pelaburan Dalam Pasaran Kewangan Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan asas pelaburan dalam pasaran kewangan yang bertujuan untuk memaksimumkan pulangan (keuntungan) dan meminimumkan risiko (kerugian). Tumpuan kursus ialah kepada instrumen pelaburan di pasaran kewangan, hubungan di antara pulangan dan risiko, strategi pelaburan, pengurusan dan penilaian pelaburan. Di akhir kursus, pelajar akan mampu memilih instrumen dan strategi pelaburan yang bertepatan dengan matlamat pelaburan.

This course discusses the fundamental of investment in the financial markets that maximize returns (profits) and minimize risks (losses). Focus will be on investment instruments in the financial markets, the relationship between return and risk, investment strategy, management and evaluation of the investment. At the end of the course, students will be able to choose the right investment instrument and strategies that are consistent with the investment objectives. PAL3206 : Pengurusan Kos Dalam Perniagaan Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar berkaitan konsep-konsep kos dalam perniagaan dan kaitannya dengan perancangan keuntungan. Di dalam kursus ini, pelajar akan diperkenalkan dengan sistem pengekosan, elemen-elemen kos dalam perniagaan, sistem pengekosan produk, penentuan dalam kos, volum dan untung, dan teknik untuk merancang keuntungan. Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat mengaplikasikan konsep kos serta teknik-teknik yang boleh digunakan dalam merancang keuntungan perniagaan.

This course is aimed to expose the students on the cost concept in business and its relation to the profit planning. In this course, students will be introduced to the costing system, element of costs, cost-volume-profit technique, and budget as a tool of profit planning. At the end of this course, students should be able to apply the cost concept and techniques in profit planning of a business.

58

PAL3207 : Perakaunan Untuk Usahawan Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini direkabentuk untuk memberi pengetahuan dan pendedahan perakaunan kepada pelajar bukan perakaunan. Kursus ini merangkumi peranan perakaunan sebagai input penting dalam perniagaan, kitaran perakaunan, prinsip catatan bergu, penyediaan penyata kewangan, pengurusan tunai dalam perniagaan, serta analisis penyata kewangan. Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat menyediakan penyata kewangan dengan baik.

This course is designed to provide knowledge and accounting exposure to non-accounting students. This course covers the role of accounting as an important input in the business, the accounting cycle, the principle of double entry, preparation of financial statements, cash management in business, and financial statement analysis. At the end of this course, students will be able to prepare financial statements properly. PAL3208 : Prinsip Kewangan Islam Kredit : 3(3+0) Prasyarat : Tiada Kursus ini akan membincangkan prinsip pembiayaan dan pelaburan dalam sistem kewangan Islam. Topik utama yang akan dibincangkan termasuk peraturan yang dikenakan oleh Syariah ke atas urusniaga ekonomi dan kewangan, konsep perniagaan dalam Islam dan instrumen kewangan Islam seperti murabahah dan musawamah. Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat memahami dan membezakan prinsip kewangan Islam berbanding konvensional.

This course will discuss the principles of finance and investment in the Islamic financial system. The main topics to be discussed include the prohibitions imposed by the Sharia on the economic and financial transactions, business concept in Islam, and Islamic financial instruments such as murabahah and musawamah. At the end of this course, students will be able to understand and distinguish the principles of Islamic finance from conventional finance.

59