Borang Daftar Tajuk

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/BR06/AJR BORA...

2 downloads 98 Views 281KB Size

Recommend Documents


TAJUK 7 SISTEM PERSEKUTUAN Konsep asas persekutuan Pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan negeri Pentadbiran

TAJUK 10 KEHAKIMAN Kehakiman dan undang-undang Struktur dan fungsi mahkamah Hakim Perlantikan Hakim Tribunal Kod E

TAJUK 6 Demokrasi Berparlimen •Konsep demokrasi berparlimen •Pilihan raya •Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia DEMOKRASI

TAJUK 8 EKSEKUTIF •Eksekutif •Perdana Menteri •Kabinet •Kabinet Malaysia •Konsep Kabinet Bayangan •Kementerian dan Perk

TAJUK 1 SEJARAH AWAL MALAYSIA Masyarakat dan sistem pemerintahan tradisional Masyarakat zaman pra-sejarah Masyarakat

TAJUK 11 DASAR-DASAR SOSIAL •Dasar-dasar sosial •Dasar Pendidikan Negara •Dasar Kebudayaan Kebangsaan •Dasar Pembangunan

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL …………………………………………………..i HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ………………..ii BERITA ACARA UJIAN

TAJUK 12 Dasar-dasar Pembangunan Negara •Rancangan pembangunan •Rangka rancangan jangka panjang/Rancangan lima tahun •Da

TAJUK 5 RAJA BERPERLEMBAGAAN Latar belakang dan konsep asas Yang Di Pertuan Agong Majlis Raja-Raja 1 LATAR BELAKAN

TAJUK 14: PEMBINAAN NEGARA-BANGSA Konsep negara-bangsa Rukun Negara Masyarakat majmuk Integrasi nasional Isu dan ca

M’sia, S’pore equally to blame for haze Amir Ali July 23, 2013 It is time Malaysia and Singapore stop blaming Indonesia

TAJUK 13 HUBUNGAN DAN DASAR LUAR NEGARA •Jenis hubungan luar •Dasar luar negara: prinsip dan pertimbangan •Kerjasama ser

TAJUK 2 PERJUANGAN MENCAPAI KEMERDEKAAN •Penentangan penjajahan •Penentangan secara bersenjata •Gerakan nasionalisme •P

TAJUK 3 PENUBUHAN PERSEKUTUAN MALAYSIA - Cadangan, reaksi dan proses penubuhan Malaysia - Tentangan dan masalah 1 CA

TAJUK 4 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA • Konsep perlembagaan • Asas Perlembagaan Persekutuan Malaysia • Unsur tradisi

TAJUK 9 PERUNDANGAN •Parlimen •Dewan Rakyat •Dewan Negara •Penggubalan Undang-Undang FUNGSI BADAN PERUNDANGAN Secara u