Borang Daftar Tajuk

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/BR06/AJR BORA...

22 downloads 276 Views 281KB Size
PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/BR06/AJR BORANG PENDAFTARAN PROJEK ILMIAH TAHUN AKHIR (SEMESTER _______ SESI ______)

Nama Kursus

:

Kod Kursus

:

Jam Kredit

:

Semester

:

Nama Pelajar

:

Nombor Matrik

:

Alamat Semester

:

No. Tel

:

Program

:

Minor (Jika Berkenaan)

:

PNGK (CGPA)

:

Tajuk Projek Pilihan Pertama

:

Pilihan Kedua

:

Pilihan Ketiga Tandatangan Pelajar

:

Tarikh

:

Tandatangan Pensyarah

:

Tandatangan Penyelaras

:

Tarikh

:

Tarikh

:

NO. SEMAKAN NO. ISU TARIKH KUATKUASA

:

: 02 : 02 : 30/11/2012

1 drp. 1