Bab 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Apakah langkah Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. mengawal ... Bab 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA ... baga...

27 downloads 288 Views 822KB Size
Bab 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

SeJaRaH        

Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 – 2010 Turut dimuatkan soalan aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Merupakan latihan fokus SPM 2011 Melatih kemahiran menjawab SPM Jawab semua soalan yang disediakan Rekod prestasi anda dan ulangi latihan sebanyak tiga kali

Tingkatan 4

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MasariahMispari @ SAS T4B12011

Nama

Bab 1

Bab 2

Bab 3

Bab 4

Bab 5

Bab 6

Bab 7

Bab 8

Bab 9

Bab 10

:

________________________________________________

Tingkatan :

________________________________________________

Sekolah

________________________________________________

:

MasariahMispari @ SAS T4B62011

Bab 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Bab 6

Analisis SPM 2005 – 2010 Subtajuk

Item Objektif 2005 S E

2006 S E

2007 S E

2008 S E

2009 S E

2010 S E

SPM2004/s12/M.S.145

1.

6.1 Kerajaan Khulafa alRasyidin 6.1.1 Konsep Khalifah 6.1.2 Syarat dan Cara Pemilihan Khalifah6.1.3 Tugas Khalifah6.1.4 Sumbangan Khulafa al-Rasyidin - Khalifah Abu Bakar al-Siddiq - Khalifah Umar bin al-Kattab

SPM2005/s10/M.S.146

2.

- Khalifah Ali bin Abu Talib 6.2 Kerajaan Bani Umaiyah

Apakah langkah Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. mengawal penyelewengan hakim? A Mengenakan hukuman berat B Membuat pemantauan yang kerap C Meningkatkan kefahaman terhadap Islam D Memberikan gaji bulanan yang lumayan

SPM2006/s12/M.S.147

6.2.1 Pembentukan

3.

6.2.2 Sumbangan

Maklumat berikut menunjukkan pembinaan sistem pengairan.  Empangan Abu Musa  Terusan Amirul Mukminin

6.2.3 Kejatuhan 6.3 Kerajaan Bani Abbasiyah 6.3.1 Pembentukan

– –

Basrah Mesir

Mengapakah sistem pengairan tersebut dibina? A membekalkan air bersih B mengatasi masalah banjir C meningkatkan pengeluaran pertanian D menyimpan air untuk musim kemarau

6.3.2 Sumbangan 6.3.3 Kejatuhan 6.4 Kerajaan Turki Uthmaniyah 

SPM2007/s7/M.S.147

4.

6.4.2 Sumbangan 6.4.3 Faktor Penyebaran Islam Ke Eropah 6.5 Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Lain di Dunia

Antara berikut yang manakah termasuk dalam golongan al-Riddah yang muncul selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.? I Mengaku nabi II Menjadi ketua kafilah III Memerangi pemberontakan IV Mengingkari pembayaran zakat A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV- Khalifah Uthman bin Affan

6.4.1 Pembentukan

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYABagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan r.a. berjaya meluaskan wilayah Islam? A Armada laut diperkukuh B Semangat jihad dipupuk C Perkahwinan politik digalakkan D Perjanjian dengan pemimpin tempatan dimeterai

6.5.1 Cara Pertembungan 6.5.2 Kesan Pertembungan

MasariahMispari @ SAS T4B62011

1

MasariahMispari @ SAS T4B62011

2

Bab 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Bab 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

M.S. 145

SPM2005/s12/M.S.154

5.

9.

Maklumat berikut ada kaitan dengan proses perlantikan khalifah.  

Syura Baiah

Mengapakah proses tersebut dianggap penting? A Mendapat sokongan rakyat B Memuaskan hati golongan rakyat C Menjamin bakal pentadbir yang berhemah tinggi D Memberi peluang kepada rakyat memilih pentadbir

Kerajaan Bani Umaiyah di Andalusia berjaya memajukan pertanian. Apakah faktor kemajuan tersebut? I Penggunaan baja kimia II Pembinaan sistem saliran III Penghasilan benih berkualiti IV Perekaan peralatan pertanian A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

SPM2008/s11/ms:151

6.

Kerajaan Bani Umaiyah telah mewujudkan sistem hijabah. Bagaimanakah sistem tersebut dilaksanakan? A Penetapan peraturan di istana B Kebebasan bersuara dihadkan C Halangan mengkritik pemerintah D Pemeriksaan untuk menemui khalifah

M.S. 156

10. Senarai berikut merupakan kota-kota penting kerajaan Islam.   

Apakah ciri persamaan yang terdapat pada ketiga-tiga kota tersebut? A Pusat pelabuhan B Pusat tentera Islam C Pusat kebudayaan Islam D Pusat perkembangan ilmu pengetahuan

M.S. 153

7.

Senarai berikut menunjukkan kota utama kerajaan Bani Umaiyah di Andalusia.   

Damsyik Cordova Baghdad

Seville Toledo Granada

SPM2009/s10/M.S.145

11. Orang Mawali ialah orang bukan Arab yang memeluk Islam. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan mereka? A Diwajibkan menyertai kerahan tenaga B Dikenakan bayaran cukai tambahan C Dilantik mengetuai pentadbiran wilayah D Dipertanggungjawabkan membina terusan

Kota tersebut terkenal sebagai pusat A kesenian B keilmuan C pertanian D pentadbiran SPM2005/s11/M.S.153

8.

Mengapakah Cordova dianggap penting kepada dunia Islam dan Eropah pada abad ke-10M.? I Pusat perdagangan II Pusat perlombongan III Pusat penterjemahan IV Pusat pengajian tinggi A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

MasariahMispari @ SAS T4B62011

3

MasariahMispari @ SAS T4B62011

4

Bab 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Bab 6

M.S. 156

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

SPM2009/s12/M.S.161

12. Carta berikut berkaitan tahap kegiatan penulisan sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah.

15. Apakah sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam bidang kesenian yang masih kekal hingga ke hari ini? A Seni tari B Seni arca C Seni bina D Seni teater

Mencatat idea

X

M.S. 160

16. Peta berikut menunjukkan wilayah kerajaan Turki Uthmaniyah.

Mengarang Apakah X ? A Merumus idea B Mengumpul idea C Mengaplikasi idea D Menganalisis idea M.S. 156

13. Jadual berikut menunjukkan khalifah terkenal Kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah  

Khalifah Harun al-Rasyid Khalifah al-Makmun Apakah faktor kekuatan kerajaan Turki Uthmaniyah tersebut? I Senjata moden II Semangat ghazi III Pemimpin berwibawa IV Kedudukan strategik A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Apakah sumbangan khalifah tersebut? A Falsafah B Keilmuan C Ketenteraan D Perluasan wilayah M.S. 158

14. Rajah berikut menunjukkan faktor-faktor kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Pemimpin lemah Keruntuhan kerajaan Turki Uthmaniyah

M.S. 163

17. Jadual berikut menunjukkan perubahan mobiliti sosial di Balkan.

Pemberontakan rakyat X

Apakah X ? A Serangan tentera Monggol B Kemerosotan perdagangan C Tentangan golongan Malawi D Pertambahan penduduk terlalu pesat

MasariahMispari @ SAS T4B62011

Sebelum Islam

Selepas Islam

Keturunan

X

Apakah X ? A Kekuatan B Pendidikan C Perniagaan D Kecemerlangan individu

5

MasariahMispari @ SAS T4B62011

6

Bab 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Bab 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

SPM2004/s13/M.S.165

Item Berstruktur

18. Rajah berikut menerangkan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun luar.

Buku Teks m.s. 146 – 147

1.

Hubungan diplomatik Pertembungan Tamadun

Petikan berikut adalah sebahagian pidato awal Khalifah Umar bin al-Khattab. “... Demi Allah, akan ku bawa umatku ke jalan yang lurus dan selamat”.

Penaklukan (a) Nyatakan cara Khalifah Umar al-Khattab dilantik? Perdagangan

Apakah kesan daripada pertembungan tersebut? I Peningkatan ilmu II Penguasaan ekonomi III Peningkatan penduduk IV Pembahagian kelas sosial A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................................................................................................................................ [ 2 markah ]

(b) Nyatakan perubahan sosial semasa pemerintahan Khalifah Umar alKhattab.

SPM2008/s12/ms:166

19. Apakah peranan golongan Mudejar di Eropah? A Menerapkan cara hidup Islam B Menyertai pasukan tentera khas C Menggalakkan perkembangan ilmu D Menjadi pembayar cukai tambahan

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................................................................................................................................ [ 2 markah ]

(c) Nyatakan usaha Khalifah Umar al-Khattab untuk meningkatkan ekonomi Madinah.

SPM2007/s12/M.S.168

20. Apakah sumbangan Ibn Battuta yang menjadi rujukan sehingga kini? A Mengasas teori matematik B Merancang strategi peperangan C Memperkenalkan ilmu perubatan D Mencatat fakta pengembaraan yang tepat

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................................................................................................................................ [ 2 markah ]

(d) Apakah perubahan pentadbiran semasa pemerintahan Khalifah Umar alKhattab?

MasariahMispari @ SAS T4B62011

7

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................................................................................................................................ [ 2 markah ]

MasariahMispari @ SAS T4B62011

8

Bab 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Bab 6

(e) Pada pendapat anda, mengapakah Khalifah Umar bin al-Khattab dikenali sebagai Amirul Mukminin atau Panglima Agung Mukmin?

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

(d) Apakah sumbangan pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan?

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................................................................................................................................ [ 2 markah ]

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................................................................................................................................ [ 2 markah ]

(e) Pada pendapat anda, apakah bentuk tipu daya dunia yang patut anda jauhi? Buku Teks m.s. 147 – 148

2.

Petikan berikut adalah sebahagian ucapan Saidina Uthman bin Affan selepas dilantik menjadi khalifah yang ketiga. “...Ketahuilah bahawa dunia dipenuhi dengan tipu daya, maka janganlah kamu tertipu oleh kemewahan hidup serta tipu daya dunia ……”

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................................................................................................................................ [ 2 markah ]

(a) Nyatakan ciri-ciri terpuji yang dimiliki oleh Sayidina Uthman bin Affan. F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................................................................................................................................ [ 2 markah ]

(b) Nyatakan cara pelantikan Sayidina Uthman sebagai khalifah. F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................................................................................................................................ [ 2 markah ]

(c) Namakan wilayah yang dikuasai oleh Khalifah Uthman semasa pemerintahannya. F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................................................................................................................................ [ 2 markah ]

MasariahMispari @ SAS T4B62011

9

MasariahMispari @ SAS T4B62011

10

Bab 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Bab 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Item Esei F4 Buku Teks m.s. 151 – 155

1.

................................................................................................................

H4a ................................................................................................................

Peta berikut menunjukkan kerajaan Bani Umaiyah.

H4b ................................................................................................................ H4c ................................................................................................................ F5

................................................................................................................

H5a ................................................................................................................ H5b ................................................................................................................ H5c ................................................................................................................ (b) Terangkan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah di Cordova. (a) Terangkan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah tahap pertama terhadap peradapan Islam. [ 6 markah ]

[ 10 markah ] F1

................................................................................................................

................................................................................................................

H1a ................................................................................................................

H1a ................................................................................................................

H1b ................................................................................................................

H1b ................................................................................................................

H1c ................................................................................................................

H1c ................................................................................................................

F2

C1a ................................................................................................................

H2a ................................................................................................................

F2

................................................................................................................

H2b ................................................................................................................

H2a ................................................................................................................

H2c ................................................................................................................

H2b ................................................................................................................

F3

H2c ................................................................................................................

H3a ................................................................................................................

F3

................................................................................................................

C3a ................................................................................................................

H3a ................................................................................................................

C3b ................................................................................................................

C3a ................................................................................................................

C3c ................................................................................................................

F1

................................................................................................................

................................................................................................................

C3b ................................................................................................................ C3c ................................................................................................................ H3b ................................................................................................................ H3c ................................................................................................................ MasariahMispari @ SAS T4B62011

11

MasariahMispari @ SAS T4B62011

12

Bab 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Bab 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Buku Teks m.s. 154 – 158

(c) Nyatakan sebab-sebab kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah. [ 4 markah ] F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

F4

................................................................................................................

F5

................................................................................................................

F6

................................................................................................................

F7

................................................................................................................

F8

................................................................................................................

2.

Peta berikut menunjukkan kerajaan Bani Abbasiyah.

(a) Jelaskan pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah. [ 5 markah ]

MasariahMispari @ SAS T4B62011

13

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

F4

................................................................................................................

F5

................................................................................................................

F6

................................................................................................................

F7

................................................................................................................

F8

................................................................................................................

F9

................................................................................................................

MasariahMispari @ SAS T4B62011

14

Bab 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Bab 6

(b) Terangkan kegemilangan Kerajaan Bani Abbasiyah yang menyumbangkan kepada peradapan dunia [ 8 markah ] F1

................................................................................................................

H1a ................................................................................................................

(c) i.

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Jelaskan sebab-sebab kejatuhan Kerajaan Abbasiyah. [ 2 markah ]

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

ii.

Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia mampu menjadi habpendidikan dunia sebagaimana kerajaan Abbasiyah? [ 5 markah ]

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

F4

................................................................................................................

F5

................................................................................................................

F6

................................................................................................................

F7

................................................................................................................

F8

................................................................................................................

H1b ................................................................................................................ H1c ................................................................................................................ F2

................................................................................................................

H2a ................................................................................................................ H2b ................................................................................................................ F3

................................................................................................................

H3a ................................................................................................................ H3b ................................................................................................................ H3c ................................................................................................................ F4

................................................................................................................

H4a ................................................................................................................ H4b ................................................................................................................ H4c ................................................................................................................ F5

................................................................................................................

H5a ................................................................................................................ H5b ................................................................................................................ H5c ................................................................................................................ F6

................................................................................................................

H6a ................................................................................................................ H6b ................................................................................................................ H6c ................................................................................................................

MasariahMispari @ SAS T4B62011

15

MasariahMispari @ SAS T4B62011

16

Bab 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Bab 6

Buku Teks m.s. 158 – 169

3.

Jadual berikut menunjukkan penyebaran Islam secara meluas dan kemudiannya bertembung dengan tamadun lain di dunia. Kerajaan Islam

(b) Terangkan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun dunia lain. [ 10 markah ]

Penyebaran Islam

 Bani Umaiyah

Sepanyol

 Bani Uthmaniyah

Eropah

F1

................................................................................................................

H1a ................................................................................................................

(a) Terang cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. [ 6 markah ] F1

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

................................................................................................................

H1b ................................................................................................................ H1c ................................................................................................................ F2

................................................................................................................

H1a ................................................................................................................

H2a ................................................................................................................

H1b ................................................................................................................

H2b ................................................................................................................

H1c ................................................................................................................

H2c ................................................................................................................

F2

F3

................................................................................................................

................................................................................................................

H2a ................................................................................................................

H3a ................................................................................................................

H2b ................................................................................................................

H3b ................................................................................................................

H2c ................................................................................................................

H3c ................................................................................................................

F3

F4

................................................................................................................

................................................................................................................

H3a ................................................................................................................

H4a ................................................................................................................

H3b ................................................................................................................

H4b ................................................................................................................

H3c ................................................................................................................

H4c ................................................................................................................

F4

F5

................................................................................................................

................................................................................................................

H4a ................................................................................................................

H5a ................................................................................................................

H4b ................................................................................................................

H5b ................................................................................................................

H4c ................................................................................................................

H5c ................................................................................................................

F5

F6

................................................................................................................

................................................................................................................

H5a ................................................................................................................

H6a ................................................................................................................

H5b ................................................................................................................

H6b ................................................................................................................

H5c ................................................................................................................

H6c ................................................................................................................

MasariahMispari @ SAS T4B62011

17

MasariahMispari @ SAS T4B62011

18

Bab 6

F7

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Bab 6

................................................................................................................

H7a ................................................................................................................ F8

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

(c) Pada pendapat anda, mengapakah perkongsian kegemilangan tamadun antara negara di dunia patut diwujudkan? [ 4 markah ]

................................................................................................................

F1

................................................................................................................

H8a ................................................................................................................

F2

................................................................................................................

H8b ................................................................................................................

F3

................................................................................................................

F9

................................................................................................................

F4

................................................................................................................

H9a ................................................................................................................

F5

................................................................................................................

H9b ................................................................................................................

F6

................................................................................................................

F7

................................................................................................................

F8

................................................................................................................

F9

................................................................................................................

F10

..............................................................................................................

H10a .............................................................................................................. H10b ..............................................................................................................

F10 ................................................................................................................ F11

..............................................................................................................

H11a ..............................................................................................................

F11 ................................................................................................................ F12 ................................................................................................................

H11b .............................................................................................................. H11c .............................................................................................................. F12

..............................................................................................................

H12a .............................................................................................................. H12b .............................................................................................................. H12c .............................................................................................................. F13

..............................................................................................................

H13a .............................................................................................................. H13b .............................................................................................................. H13c ..............................................................................................................

MasariahMispari @ SAS T4B62011

19

MasariahMispari @ SAS T4B62011

20