Arahan Tugasan MGM 4264 BBA pjj S2 2014 2015

Jabatan Pengurusan dan Pemasaran Fakulti Ekonomi dan Pengurusan MGM 4264: Penyelidikan Pemasaran (Marketing Research) Tu...

0 downloads 766 Views 134KB Size
Jabatan Pengurusan dan Pemasaran Fakulti Ekonomi dan Pengurusan MGM 4264: Penyelidikan Pemasaran (Marketing Research) Tugasan Semester 1 2014/2015 TUGASAN/Assignment (40 %) Tugasan (Assignment)

No. Kes (Case No.)

Tugasan 1

Case 2.2

Tugasan 2

Case 2.2

Tugasan 3

Case 2.2

Tajuk (Title)

Number Soalan (Questions No.)

Baskin-Robbins: Can It Bask in 10 & 12 the Good Ole Days? Baskin-Robbins: Can It Bask in 14, 15 & 17 the Good Ole Days? Baskin-Robbins: Can It Bask in 19, 21 & 22 the Good Ole Days?

Tarikh Penghantaran (Due Date)* 27 Mar 2015

Markah (Marks) (%) 10

24 Apr 2015

15

29 May 2015

15

*Nota: Tarikh penghantaran bermaksud tarikh salinan keras tugasan diterima oleh pensyarah untuk sesuatu tugasan. Kelewatan akan dikenakan penalti yang akan meningkat setiap hari lewat dan akan diberi sifar (0) setelah lewat satu minggu dari tarikh penghantaran sesuatu tugasan. Sebaik-baiknya dicadangkan penghantaran ke Pejabat saya melalui perkhidmatan kurier (courier services) seperti Pos Laju supaya boleh disusuli sekiranya terdapat masaalah sewaktu atau semasa dalam perjalanan ke Pejabat saya.

SELAMAT MAJU JAYA Disediakan Oleh (Prepared by): Profesor Madya Jamil Bojei, PhD Bilik A227, Blok A Fakulti Ekonomi & Pengurusan 43400 UPM Serdang, SELANGOR D.E. Tel: +603-8946-7631 (D/L) Faks: +603-8948-6188 E-mail: [email protected] ATAU [email protected]