Arahan Tugasan MGM 4264 BBA pjj S1 2014 2015

Jabatan Pengurusan dan Pemasaran Fakulti Ekonomi dan Pengurusan MGM 4264: Penyelidikan Pemasaran (Marketing Research) Tu...

0 downloads 85 Views 135KB Size
Jabatan Pengurusan dan Pemasaran Fakulti Ekonomi dan Pengurusan MGM 4264: Penyelidikan Pemasaran (Marketing Research) Tugasan Semester 1 2014/2015 TUGASAN/Assignment (40 %) Tugasan (Assignment)

No. Kes (Case No.)

Tugasan 1

Case 1.1

Tugasan 2

Case 3.1

Tugasan 3

Case 15.1

Tajuk (Title)

Number Soalan (Questions No.)

Burke: Learning and Growing 1, 2 & 4 Through Marketing Research National Football League: The 5 & 6 King of Professional Sports Marriott: Marketing Research 12, 13 & 14 Leads to Expanded Offerings

Tarikh Penghantaran (Due Date)* 10 Oct 2014

Markah (Marks) (%) 15

07 Nov 2014

10

12 Dec 2014

15

*Nota: Tarikh penghantaran bermaksud tarikh salinan keras tugasan diterima oleh pensyarah untuk sesuatu tugasan. Kelewatan akan dikenakan penalti yang akan meningkat setiap hari lewat dan akan diberi sifar (0) setelah lewat satu minggu dari tarikh penghantaran sesuatu tugasan. Sebaik-baiknya dicadangkan penghantaran ke Pejabat saya melalui perkhidmatan kurier (courier services) seperti Pos Laju supaya boleh disusuli sekiranya terdapat masaalah sewaktu atau semasa dalam perjalanan ke Pejabat saya.

SELAMAT MAJU JAYA Disediakan Oleh (Prepared by): Profesor Madya Jamil Bojei, PhD Bilik A227, Blok A Fakulti Ekonomi & Pengurusan 43400 UPM Serdang, SELANGOR D.E. Tel: +603-8946-7631 (D/L) Faks: +603-8948-6188 E-mail: [email protected] ATAU [email protected]