ARAHAN KEPADA PELAJAR

ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Berikut adalah topik  yang  merangkumi minggu 1 hingga 14 (Jadual 1)   Setiap daripada kamu aka...

0 downloads 121 Views 356KB Size
ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Berikut adalah topik  yang  merangkumi minggu 1 hingga 14 (Jadual 1)   Setiap daripada kamu akan di berikan  4 topik dan kamu dikehendakki  mencari maklumat, menyiasat, dan menyediakan laporan 1, 2a dan 2b, 3  dan 4. 2.  Setiap  laporan  hendaklah di sediakan dan dinilai seperti di jadual 2 .  tarikh penghantaran juga di jadual 2.  3. Menurut system saya hanya terdapat 2 pelajar sahaja. Iaitu Siti Nora dan   LOH GIA XAO. Dengan ini saya berikan topic kamu, seperti di jadual 1 4. Pembentangan 10%­ Sila hantar kepada saya, CD yang mengandungi   pembentangan  topic yang diberi, seperti di jadual 1. Durasi ialah 20 minit  pembentangan.   5. Kesuluruhan markah ialah di jadual  3. 6. Panduan menulis laporan ialah di jadual 4 

MGM4136: Isu Semasa Dalam Pengurusan (Jadual 1) MINGGU

1

MAJO R/MI NOR

Topics Pelajar

Course introduction

Current Issues in Management - Resource (5Ms)Issue - Human Resource Issues - Financial Issues - Strategic Issues - Business Trends - Economics Issues - Competitiveness - National Issues - Global Business Trends

2

Note Note Note

Contemporary Issues in Organizational Management A. Corporate Governance B. Intellectual Property C. Virtual Organizational Structure D. Contingency Model of Organization Contemporary Issues in Organizational Management

3

Note

Note

A. Knowledge Management B. Learning Organization C. Entreprenuership D. Quality Management Contemporary Business Methods A. Global Networking strategies

B. Value Chain Management Loh/ c. Trans Pacific Partnership  laporan 1 Agreement (TPP) -European Union MINGGU

Topics

4

Siti/lapor an 1 (w7)

Contemporary issues in Human Resource A. Managing migrant worker B. Employee retention /loyalty C. Talent Management Mid term Exam

5 Siti/ laporan 2a

Innovative Business Trends A. Smart Office System B. Multi-tasking Mobile device Advance Technology and Environment

6

A. Bio-technology Note B. Green technology Loh/lapor C. Hybrid technology an 2a

7

Islamic Awareness

A. Islamic Banking Note

B. Halal Market (food industry) Loh/lapor c. Musim friendly an 2b/ hospitality –hotel industy Pembent angan 8

Strategic Management Siti/ laporan 2b

A. Business modelcompetitive strategy B. Business model canvas

MINGGU GROUP

Topics Government Policies

9/10 Loh/ Laporan 3

A. Northern Corridor Economic Region (NCER)4 B. Sabah/Sarawak 2 C. Iskandar Malaysia 1

Siti / laporan 3/ pembentangan Note C. Government Transformation Program (GTP)

Note

11

D. Reengineer Agriculture E. Transportation

Significant Industries A. Oil and Gas Industry

12

Loh/laporan 4 nota

13 Siti / laporan 4

14

B. Automobile Significant Industries C. Agro-based Industry D. IT-based industry Significant Industries E. Palm Oil F. Tourism

Significant Industries G. Funiture H. Electronics

Jadual 2 Panduan laporan & Penilaian

Laporan 1 Laporan 2 a & b Laporan 3 Laporan 4

Jumlah perkataan

Penilaian

%

Minggu hantar

2000 2000 (setiap satu) 2500 2000

1 2

10 20

6 9

Video

Tugasanpenilaian berterusan Penilaian berterusan

Jadual 3 Pembahagian Markah Kerja Kursus; Penilaian 1 Penilaian 2   Tugasan    Persembahan Peperiksaan Akhir

 ­ 10%  ­ 20%  ­ 20%  ­ 10%  ­  40%

20 10

13 12

Jadual 4 Pandual Menulis Laporan 1. Laporan mengandungi bahagian utama  iaitu, pengenalan,