7

BIULETYN TECHNICZNY Najlepsze metody stosowania mikroelementów DDP w mieszarce objętościowej Istnieje wiele korzyści k...

0 downloads 44 Views 116KB Size
BIULETYN TECHNICZNY

Najlepsze metody stosowania mikroelementów DDP w mieszarce objętościowej

Istnieje wiele korzyści korzystania z ® mikroelementów DDP Wolf Trax w nawozie sypkim:  Procedury mieszania są podobne do tych stosowanych przy mieszaniu typowych granulatów z mikroelementami.  Wymagana jest mniejsza ilość mikroelementów w każdym wsadzie.  Wyrzuca się mniej opakowań.  Do wykazu posiadanych zasobów nie trzeba dodawać kolejnych produktów.  Uzyskuje się bardzo jednorodny rozkład mikroelementów w całej mieszance nawozowej.

Do mieszania mikroelementu DDP Wolf Trax® z sypkim nawozem najczęściej stosuje się mieszarek objętościowych, które są proste w użyciu po skalibrowaniu systemu. Poniżej znajduje się opis niektórych istotnych wytycznych, które zapewnią skuteczność, jak również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Instrukcje mieszania: 1) Ustalić, jakie jest zapotrzebowanie mikroelementów na hektar w oparciu o zalecenia badań gleby oraz arkusz przeliczeniowy stężeń Wolf Trax. 2) Ustalić, jakie jest zapotrzebowanie mikroelementów w oparciu o całkowity rozmiar wsadu i powierzchni do pokrycia. 3) Jest niezwykle istotnym, aby upewnić się, że dodana jest prawidłowa ilość produktu DDP. NIE WOLNO domieszać więcej niż 1% całkowitej masy mieszanki. 4) Wymagane są niewielkie modyfikacje w zbiorniku, aby dostarczyć sproszkowany produkt do mieszarki objętościowej. Zaleca się kalibrację posiadanego systemu na podstawie gęstości nasypowej mikroelementu według wskazań Wolf Trax. 5) Zbiornik na mikroelementy MUSI znajdować się na końcu strumienia nawozu, aby pokryte zostały wszystkie pozostałe produkty w mieszance. 6) Wewnątrz zbiornika na mikroelementy potrzebny jest 10 cm (4-calowy), dwuzgarniakowy podajnik. 7) Aby mieszanka została odpowiednio pokryta, potrzebna jest odległość 1,5 m do 2 m (5 do 7 stóp) między przejściem mikroelementu z poziomego podajnika a punktem, w którym mieszanka zostaje uniesiona.

Nie wszystkie produkty są zarejestrowane do stosowania na wszystkich rynkach. Prosimy o kontakt z Wolf Trax, aby uzyskać więcej informacji. Wolf Trax®, DDP® oraz Growing Forward® są znakami towarowymi spółki Wolf Trax Inc. Strona 1 z 3 bpv_02

(ciąg dalszy) Najlepsze metody i przydatne wskazówki  Może okazać się konieczny wstrząsak w zbiorniku, aby zapobiec „zawisaniu” mikroelementów.  Większość zbiorników na mikroelementy można łatwo zmodyfikować, aby umożliwić zastosowanie proszku. Ranco® posiada w swojej ofercie zestaw umożliwiający dostosowanie posiadanego zbiornika na makroelementami, aby móc podawać za pomocą niego mikroelementy DDP (cena detaliczna to ok. 650 USD). Dostępne są także zbiorniki z 10 cm (4-calowy), dwuzgarniakowym podajnikiem.  Jeżeli pył stanowi potencjalny problem, można dodać niewielką ilość płynnego nawozu (1 L/tonę [1 kwarta/tonę]) lub lekki olej w aerozolu (olej chemigacyjny) wraz z DDP w jednej miarce nawozu. (Jest to już powszechnie stosowana praktyka w magazynach nawozowych, w których manipuluje się granulatami pyłowymi). Często zadawane pytania Czy mogę korzystać z posiadanego zbiornika na mikroelementy? Tak, jednakże potrzebnych jest zazwyczaj kilka modyfikacji. Jeżeli w zbiornikach na mikroelementy zainstalowane są 15 cm (6-calowy) jednozgarniakowe podajniki, nie będą one pracować wystarczająco powoli, aby dokładnie zastosować DDP. Istnieje kilka prostych rozwiązań, zarówno modyfikacji gotowych, jak i tych instalowanych na miejscu u klienta. Prosimy o kontakt z przedstawicielem Wolf Trax, aby uzyskać więcej informacji. Czy można dodać DDP do innego produktu, który zostanie następnie przeniesiony do podajnika? Jest to możliwe, jednakże należy zachować ostrożność przy kalibracji stężenia mikroelementu DDP. Należy także zapewnić stosowną ilość dostępnego granulatu, tak aby cały DDP przylgnął do granulek nawozu, zamiast pozostał niezwiązany. Jeżeli nadmiar DDP nie zwiąże się z granulkami, wówczas mogą powstać problemy z pyłem. Czy mikroelementy będą „zawisać” w zbiorniku na mikroelementy? Mikroelementy DDP rzadko kiedy zawisają w zbiorniku na mikroelementy. Jeżeli taka sytuacja nastąpiłaby, wówczas wystarczy dodać wstrząsak w zbiorniku, który rozwiąże wszelkie problemy z zawisaniem. Jaki wpływ na przepływ mikroelementów ma wilgotność? Wilgotność powinna mieć minimalny, jeżeli w ogóle, wpływ na przepływ mikroelementów.

(ciąg dalszy) Nie wszystkie produkty są zarejestrowane do stosowania na wszystkich rynkach. Prosimy o kontakt z Wolf Trax, aby uzyskać więcej informacji. Wolf Trax®, DDP® oraz Growing Forward® są znakami towarowymi spółki Wolf Trax Inc. Strona 2 z 3 bpv_02

Jak duży podajnik jest potrzebny, aby dokładnie pokryć mieszankę z makroelementami? Większość nawozów pokrywa się w zadowalającym stopniu, korzystając z zaledwie 1,5- do 2-metrowego (5 do 7 stóp) podajnika.

W jakiej kolejności należy dodać mikroelementy DDP do pozostałych produktów? Produkt DDP należy dodać do poziomego podajnika na końcu, aby pokrył wszystkie pozostałe składniki mieszanki. W jaki sposób dokonać kalibracji posiadanej przeze mnie mieszarki Ranco? Instrukcja kalibracji mieszarek objętościowych Ranco jest dostępna na naszej stronie: http://www.wolftrax.com/_uploads/PageContent/documents/ranco_vol umetric_blenders.pdf lub prosimy o kontakt telefoniczny z Wolf Trax pod numerem +1 204-237-9653 w celu przesłania jej faksem.

Ty i Wolf Trax… wspólny rozwój Growing Forward®. Aby uzyskać więcej informacji na temat rodziny produktów DDP z Innowacyjnymi mikroelementami spółki Wolf Trax, prosimy o kontakt z przedstawicielem Wolf Trax pod numerem +1 204-237-9653 lub na stronie www.wolftrax.com.

Nie wszystkie produkty są zarejestrowane do stosowania na wszystkich rynkach. Prosimy o kontakt z Wolf Trax, aby uzyskać więcej informacji. Wolf Trax®, DDP® oraz Growing Forward® są znakami towarowymi spółki Wolf Trax Inc. Strona 3 z 3 bpv_02