3201 KEDUA2015 Tugasan 1

CPE3201 B&K UNTUK PENGAMAL SUMBER MANUSIA Semester Kedua 2015/16 Maklumat Pengajar: Dr Rusnani Abdul Kadir, • rusnani4...

0 downloads 57 Views 117KB Size
CPE3201 B&K UNTUK PENGAMAL SUMBER MANUSIA Semester Kedua 2015/16

Maklumat Pengajar: Dr Rusnani Abdul Kadir, • [email protected] Jab Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Pejabat: 03-89468166 WhatsApp: 0133644382 Kaunseling (JPKPK) Fakulti Pengajian Pendidikan UPM

Topik: Pengenalan kepada bimbingan dan kaunseling, Aplikasi bimbingan dan kaunseling dalam pembangunan sumber manusia, Ciri kaunselor yang berkesan

Modul EDU3120 Unit 1

Teori Kaunseling Proses dan peringkat kaunseling Kemahiran asas kaunseling

Unit 2

Kaunseling Individu

Unit 3

Bimbingan Kelompok

Unit 4

Kaunseling Kerjaya

Unit 5

Etika Kaunseling Peranan kaunselor di tempat kerja

. Penilaian: 1. Ujian – 20% 2. Tugasan 1 – 20% 3. Tugasan 2 – 20% 4. Peperiksaan akhir – 40%

• PERINGATAN:

Jangan buat tugasan semester lepas

Tugasan 1: • Sediakan satu persembahan (power point)

bertujuan untuk memperkenalkan diri anda sebagai kaunselor di organisasi / tempat kerja anda, dan untuk menerangkan perkhidmatan (bimbingan dan) kaunseling yang ditawarkan di tempat kerja anda, serta tugas anda secara khusus.

Tugasan 1: • Guna 6 slaid sahaja. • Mesti di emel kepada:

[email protected] • Jangan hantar ke Pusat Pembelajaran. • Sebelum: 30 April 2016 • Tugasan lewat tidak akan diterima.

Tugasan 2: • Akan dimaklumkan nanti